Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Rekvalifikace
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Doručování písemností ve státní správě a samosprávě
Vážení účastníci, velmi se omlouváme, ale z důvodu pracovní cesty lektora je původní termín semináře 7. 11. zrušen. Náhradní termín se uskuteční 12. 12. v Clarion Congress Hotel, Špitálské nám. 3517, Ústí nad Labem.Děkujeme za pochopení.
Akreditace: MV ČR
AK/VE-227/2019;
MV ČR
AK/PV-366/2019
Lektor: PhDr. Mgr. Marek Hejduk, LL.M., MBA
Přihlásit
Termín konání: 12. 12. 2019 Číslo kurzu (VS): 19830
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:30 Cena bez DPH: 1990 Kč
Místo konání: Ústí nad Labem Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Clarion Congress Hotel, Špitálské nám. 3517, Ústí nad Labem
Počet vyuč. hodin: 6
Bariérový přístup  

Komu je kurz určen:

 

Vzdělávací program je určen všem úředníkům ÚSC, kteří aktivně vykonávají správní činnosti.

Přínos kurzu:

 

Cílem semináře je komplexně seznámit účastníky z řad úředníků ÚSC s problematikou doručování úředních písemností, a to v kontextu platného legislativního rámce. Účastníci se v neposlední řadě seznámí i s příslušnou judikaturou související s doručováním písemností i se specifiky doručování prostřednictvím datových schránek.

Program kurzu:

 

1. Úvod do problematiky doručování 

  • Smysl a účel doručování. 
  • Judikatura Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu, Vrchních soudů, atd., jak a komu se doručuje, přebírání zásilky.

2. Zdroje právní úpravy 

  • Vývoj právní úpravy dle OSŘ, SŘ a DŘ.

3. Reforma doručování 

  • Reformní zákony, legislativní a technické zadání reformy, obsahové zadání reformy, způsoby doručování, vzory obálek. 

4. Podání 

  • Procesní úprava, emailové podání, judikatorní závěry). 

5. Datové schránky 

  • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech. 
  • Informační systém datových schránek, praktické ukázky, rozdělení datových schránek, judikatura). 

6. Stanovisko pléna Nejvyššího soudu (závěry vyplývající z judikátu).


7. Závěr

  • Diskuze, dotazy.

Poznámka:

Vážení účastníci, velmi se omlouváme, ale z důvodu pracovní cesty lektora je původní termín semináře 7. 11. zrušen. Náhradní termín se uskuteční 12. 12. v Clarion Congress Hotel, Špitálské nám. 3517, Ústí nad Labem.Děkujeme za pochopení.