Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Rekvalifikace
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Problematika stresu pracovníků v sociální oblasti a vhodné nástroje pro jeho odbourávání
Akreditace: MPSV ČR
A2019/0674-SP/PC/VP
Lektor: Mgr. et Mgr. Lenka Klumpnerová
Přihlásit
Termín konání: 10. 12. 2019 Číslo kurzu (VS): 19633
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:30 Cena bez DPH: 1990 Kč
Místo konání: Olomouc Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Theresian hotel & Spa, Javoříčská 5, Olomouc
Počet vyuč. hodin: 6
Bezbariérový přístup  

Komu je kurz určen:

Absolventi semináře získají základní poznatky o stresu, stresové reakci, druzích stresu a o syndromu vyhoření a prakticky si osvojí jednoduché relaxační techniky, které budou moci následně praktikovat ve své denní praxi při eliminaci stresu.

Přínos kurzu:

Práce v sociální oblasti sebou nese značnou psychickou zátěž. Vzdělávací program na tuto skutečnost reaguje tím, že seznamuje účastníky s problematikou stresu, zejména se stresem a s projevy stresu ať už na úrovni fyzické, psychické, či sociální a s  jeho vlivem nejen na profesní, ale i na osobní rovinu života pracovníků v sociální oblasti. Program se rovněž  zabývá v nezbytné míře související problematikou syndromu vyhoření. Převážná část semináře je věnována praktickému nácviku relaxačních technik, které účastníci mohou ve své náročné  činnosti prakticky používat při účinném odbourávání stresu.

Program kurzu:


1. Úvod

 • představení lektorky a účastníků 
 • očekávání 
 • obavy 
 • pravidla 
 • průběh kurzu


2. Základní pojmy  

 • základní pojmy (stres, stresory, salutory) 
 • úvod do problematiky


3. Dech a dechové techniky

 • dech a vybraná dechové cvičení (teoretické seznámení se s technikou, konkrétní nácvik techniky)


4. Relaxační techniky pro využití v každodenní praxi

 • relaxační techniky - řízená vizualizace (teoretické seznámení se s technikou, konkrétní nácvik techniky) 
 • uvolňující technika (teoretické seznámení se s technikou, konkrétní nácvik techniky) 
 • mini spánek (teoretické seznámení se s technikou, konkrétní nácvik techniky) 
 • protřepání (teoretické seznámení se s technikou, konkrétní nácvik techniky)


5. Závěr shrnutí programu

 • diskuze
 • dotazy

Poznámka: