Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: MS Word II - efektivní pomocník úředníka - pro pokročilé
Seminář probíhá interaktivní formou. Výuka probíhá v učebně vybavené počítači.
Akreditace: MV ČR
AK/VE-196/2015;
MV ČR
AK/PV-293/2015
Lektor: Mgr. Radek Polák
Přihlásit
Termín konání: 10. 12. 2019 Číslo kurzu (VS): 19538
Tisk
Čas konání: 9:00 - 15:30 Cena bez DPH: 1990 Kč
Místo konání: Ústí nad Labem Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Severočeská vědecká knihovna, Velká Hradební 45, Ústí nad Labem
Počet vyuč. hodin: 7
Bariérový přístup  

Komu je kurz určen:

Všem, kteří v rámci své pracovní činnosti vytvářejí písemnosti úřední povahy pomocí nejrozšířenějšího textového editoru. 

Přínos kurzu:

Účastníci kurzu se naučí pracovat s hromadnou korespondencí, používat pokročilé formátování textu, odstavců, sloupců a tabulek, převádět text do tabulek a naopak. Dále si osvojí práci s titulky, poznámkami pod čarou a vysvětlivkami, naučí se vytvářet obsahy, rejstříky a křížové odkazy. Zároveň se seznámí s používáním vodotisků, členěním do oddílů a s úpravami záhlaví a zápatí dokumentů. 

Program kurzu:

1. Úvod Představení lektora a účastníků – jejich zkušenosti a očekávání od programu.


2. Práce s odstavci

 • Používání všech druhů řádkování v odstavci.  Řádkování absolutní (přesně v bodech) a řádkování relativní (jednoduché a násobky).
 • Používání vlastností odstavce pro nastavení toku textu (svazování řádků, kontrola osamocených řádků a podobně)
 • Používání a upravování číslování víceúrovňových seznamů
 • Vytváření sloupců

3. Práce se styly

 • Vytváření vlastních stylů
 • Úprava a aktualizace stylů
 • Číslování odstavců na základě stylů
 • Vytváření obsahu

4. Grafické objekty

 • Vkládání obrázků, grafů, tabulek, diagramů a textových polí
 • Nastavení umístění objektu v dokumentu
 • Nastavení obtékání textem
 • Úprava vlastností grafických objektů

5. Odkazy

 • Titulky grafických objektů
 • Seznamy grafických objektů
 • Poznámky pod čarou
 • Vysvětlivky
 • Rejstříky
 • Křížové odkazy

6. Hromadná korespondence

 • Vytváření dat pro hromadnou korespondenci
 • Příprava základního dokumentu pro hromadnou korespondenci
 • Vkládání slučovacích dat
 • Úprava a řazení zdroje dat pro hromadnou korespondenci
 • Výstupy hromadné korespondence

7. Závěr kurzu, rekapitulace, otázky, diskuze

 

Poznámka:

Seminář probíhá interaktivní formou. Výuka probíhá v učebně vybavené počítači.