Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Rekvalifikace
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Státní občanství – činnost krajských a obecních úřadů se zaměřením na správní řízení
Problematika je představena zejména z pohledu praktických potřeb matričních úřadů
Akreditace: MV ČR
AK/VE-190/2018;
MV ČR
AK/PV-316/2018
Lektor: Mgr. Daniel Novák
Přihlásit
Termín konání: 11. 2. 2020 Číslo kurzu (VS): 20223
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:30 Cena bez DPH: 1990 Kč
Místo konání: Ústí nad Labem Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Clarion Congress Hotel, Špitálské nám. 3517, Ústí nad Labem
Počet vyuč. hodin: 6
Bezbariérový přístup  

Komu je kurz určen:

 

Vzdělávací program je určen zejména těm úředníkům ÚSC, kteří se v rámci své pracovní činnosti setkávají s problematikou státního občanství. Jedná se tedy nejen o vybrané úředníky krajských úřadů ale zejména o pracovníky matričních úřadů, které hrají důležitou roli zejména při posuzování nabývání státního občanství určením otcovství. Program je rovněž vhodný pro zaměstnance ÚSC, kteří se připravují na složení zkoušky odborné způsobilosti na úseku státního občanství a matrik.

Přínos kurzu:

 

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky z řad úředníků ÚSC s problematikou státního občanství především v kontextu úkolů správních úřadů všech stupňů na tomto úseku. Důraz je kladen zejména na činnost obecních (zvl. matričních úřadů) a krajských úřadů.

Program kurzu:

 

1. Úvod

 • Obecně o státním občanství. 
 • Aktuální právní předpisy na úseku státního občanství + nejdůležitější předpisy upravující státní občanství v minulosti.

2. Správní řízení a další činnosti dle zák. č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky

 • Role správních úřadů všech stupňů na úseku státního občanství (obecní úřady (zvl. matriční úřady), zastupitelské úřady ČR v zahraničí, krajské úřady, ÚMČ v Praze, Magistrát hl. m. Prahy, MVČR) – obecný přehled.

3. Úloha krajských úřadů/ÚMČ v Praze v řízení o udělení státního občanství ČR

 • Stručně nabírání žádostí o udělení státního občanství ČR (správní řízení vede ministerstvo vnitra). 
 • Zvláštní způsoby udělení. 
 • Součinnost s obecními úřady.

4. Nabývání státního občanství určením otcovství a osvojením 

 • Role matričních úřadů.

5. Prohlášení o nabytí státního občanství ČR

 • Jednotlivé druhy se zvláštním zaměřením na § 31 a § 35 zákona, podmínky nabytí. 
 • Zamítnutí žádosti. 
 • Aktuální judikatura a metodika MV ČR. 
 • Problémy a praktické příklady.

6. Zjišťování státního občanství

 • Vydávání osvědčení o státním občanství ČR. 
 • Zamítnutí žádosti. 
 • Rušení již vydaných osvědčení. 
 • Aktuální judikatura a metodika MV ČR. 
 • Informace pro jiné orgány veřejné správy dle § 49 zákona.

7. Pozbývání státního občanství ČR

 • Řízení o prohlášení o pozbytí SO ČR, podmínky pozbytí. 
 • Zamítnutí žádosti.

8. Vedení státoobčanské evidence9. Přestupky na úseku státního občanství10. Závěr kurzu

 • Rekapitulace, otázky, diskuze.

Poznámka:

Problematika je představena zejména z pohledu praktických potřeb matričních úřadů