Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Hospodaření školských příspěvkových organizací pro potřeby úřadů ÚSC
Akreditace: MV ČR
AK/VE-306/2016;
MV ČR
AK/PV-589/2016
Lektor: PhDr. Dagmar Grauová
Přihlásit
Termín konání: 17. 12. 2020 Číslo kurzu (VS): 20916
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2200 Kč
Místo konání: Ostrava Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Hotel Mercure, Českobratrská 18/1742, Ostrava
Počet vyuč. hodin: 6
Bezbariérový přístup  

Komu je kurz určen:


Vzdělávací program je určen především úředníkům ÚSC, kteří se v rámci své pracovní činnosti podílejí na výkonu veřejné správy v oblasti školství a na dohledu nad příspěvkovými organizacemi obcí. Program je však určen i všem ostatním úředníkům ÚSC, které daná problematika zajímá.  

Přínos kurzu:


Cílem vzdělávacího programu je seznámit úředníky ÚSC působící zejména v rámci školských odborů a oddělení, či v rámci úseků zabývajících se auditem a kontrolní činností s problematikou hospodaření školských příspěvkových zařízení, zejména pak s příslušnou aktuální legislativou, principy vlastního hospodaření, tvorbou rozpočtu a v neposlední řadě i s požadavky kladenými na vnitřním kontrolní systém.

Program kurzu:

 

1. Úvod


2. Základní právní předpisy upravující hospodaření školských příspěvkových organizací

 • Zákony, prováděcí vyhlášky a nařízení vlády.

3. Hospodaření příspěvkové organizace

 • Pravidlo hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti.
 • Zdroje peněžních prostředků.
 • Fondy příspěvkových organizací.
 • Hospodaření s majetkem.

4. Rozpočet příspěvkové organizace

 • Skladba rozpočtu a jeho tvorba.
 • Proces schvalování.
 • Plnění rozpočtu, rozbory hospodaření.
 • Porušení rozpočtové kázně.
 • Opatření ke zlepšení hospodaření.

5. Vnitřní kontrolní systém

 • Povinnosti ředitele/ředitelky školy a školského zařízení.
 • Systém řízení rizik.
 • Řídící kontrola, systém a fáze řídící kontroly.
 • Vnitřní směrnice.

6. Závěr

Poznámka: