Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Veřejné zakázky - zadávací řízení krok za krokem
Akreditace: MV ČR
AK/VE-196/2019;
MV ČR
AK/PV-324/2019
Lektor: Mgr. Daniel Kulhavý
Přihlásit
Termín konání: 17. 12. 2020 Číslo kurzu (VS): 20862
Tisk
Čas konání: 9:30 - 16:00 Cena bez DPH: 2200 Kč
Místo konání: České Budějovice Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Hotel Albatros Vita, Skuherského 4, České Budějovice
Počet vyuč. hodin: 7
Bezbariérový přístup  

Komu je kurz určen:

 

Seminář je určen úředníkům územně samosprávných celků věnujícím se, v rámci své pracovní činnosti, problematice zadávání veřejných zakázek. Program je vhodný zejména pro ty úředníky, kteří s danou problematikou dosud nemají žádné větší zkušenosti, či pro ty, kteří si chtějí své znalosti a dovednosti upevnit prostřednictvím přehledově pojaté látky. 

Přínos kurzu:

 

Cílem vzdělávacího programu je přehledně seznámit účastníky s problematikou zadávání veřejných zakázek, a to od jejich přípravy až po podpis smlouvy. Účastníci se seznámí s legislativním rámcem problematiky, s jednotlivými druhy VZ, s typy zadávacích řízení i se zákonnou povinností uveřejňování informací. Podrobně je popisováno zejména otevřené řízení s uvedením odchylek oproti zjednodušenému podlimitnímu řízení. Program je vhodně doplněn příklady z praxe, přičemž je pozornost věnována i nejčastěji se vyskytujícím pochybením.

Program kurzu:

 

1. Úvod

 • Představení lektora, účastníků – jejich zkušenosti a očekávání od programu.

2. Legislativní rámec

 • Zákon o zadávání veřejných zakázek. 
 • Zákon o registru smluv. 
 • Související normy a předpisy.

3. Druhy veřejných zakázek

 • Dle předpokládané hodnoty. 
 • Dle předmětu. 
 • Veřejné zakázky smíšené povahy.

4. Typy zadávacích řízení

 • Nejčastěji používané typy ZŘ. 
 • JŘBU. 
 • Soutěž o návrh.

5. Otevřené řízení a zjednodušené podlimitní řízení

 • Od zahájení k podpisu smlouvy. 
 • Odchylky mezi oběma typy zadávacích řízení. 
 • Možnosti hodnocení kvality. 
 • Sociálně odpovědná kritéria. 
 • Na co si dát pozor.

6. Uveřejňování

 • Co a kdy uveřejňovat. 
 • Struktura dat.

7. Závěr kurzu, rekapitulace, otázky, diskuze.

Poznámka: