Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Matrika a rodinné právo
Pozornost bude věnována především změnám, které novela přinese.
Akreditace: MV ČR
AK/VE-322/2016;
MV ČR
AK/PV-621/2016
Lektor: Bc. Karolína Kofroňová
Přihlásit
Termín konání: 17. 12. 2020 Číslo kurzu (VS): 20640
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:30 Cena bez DPH: 2200 Kč
Místo konání: Brno Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Hotel Continental, Kounicova 6, Brno
Počet vyuč. hodin: 6
Bezbariérový přístup  

Komu je kurz určen:


Program je určen úředníkům územně samosprávných celků působících na úseku matrik, a také pro úředníky, kteří se připravují na zkoušku matrikáře.

Přínos kurzu:


Cílem semináře je podat posluchačům přehledný a ucelený výklad aktuálního legislativního stavu na úseku matrik, a to zejména se zaměřením na vybraná ustanovení způsobující problémy v aplikační praxi. Program věnuje přirozeně pozornost i dopadům dalších norem, zejména nového občanského zákoníku, do matriční praxe.  

Program kurzu:

 

1.Úvod do problematiky

 • Přehled platné právní úpravy na úseku matrik, změny vztahující se k dané problematice.

2. Vedení matrik se zaměřením na aktuální problémy v matriční praxi

 • Matriční knihy, sbírka listin, matriční doklady, nahlížení do matričních knih, vydávání výpisů z matrik a sbírky listin.
 • Zápisy jednotlivých matričních událostí do matričních knih, podklady pro zápis. Oznamovací povinnost. 
 • Zápis jména a příjmení, rodné příjmení, užívání a změny jména a příjmení.
 • Dodatečné záznamy, dodatečné zápisy, opravy.
 • Správní poplatky na úseku matrik.
 • Aktuální problémy a příklady z matriční praxe. Aktuální stanoviska MV.

3. Rodinné právo 

 • Vybraná ustanovení části druhé občanského zákoníku (Rodinné právo).
 • Narození (jméno a příjmení dítěte, rodičovství, domněnky otcovství, určení a popření otcovství s dopadem na matriční zápis).
 • Manželství (vznik manželství, zákonné překážky, neplatnost s neexistence manželství, příjmení po uzavření manželství, osvědčení k církevnímu sňatku, příjmení po rozvodu manželství).
 • Osvojení a jeho dopad na matriční zápis.

4. Závěr

 • Řešení konkrétních případů z praxe.
 • Dotazy.
 • Diskuze k dané problematice.

Poznámka:

Pozornost bude věnována především změnám, které novela přinese.