Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Klient s psychiatrickou diagnózou 2 - základní metody práce s klientem s psychiatrickou diagnózou
Akreditace: MPSV ČR
A2021/1300-SP/PC/VP
Lektor: Bc. Michal Šalplachta, DiS.
Přihlásit
Termín konání: 12. 8. 2022 Číslo kurzu (VS): 22422
Tisk
Čas konání: 9:00 - 16:30 Cena bez DPH: 2500 Kč
Místo konání: Ústí nad Labem Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Clarion Congress Hotel, Špitálské nám. 3517, Ústí nad Labem
Počet vyuč. hodin: 8
Bezbariérový přístup  

Komu je kurz určen:

Kurz seznamuje absolventy se základními možnostmi práce s lidmi s duševním onemocněním v sociálních službách a sociální práci. V první části kurzu se absolventi seznámí se základními metodami sociální práce s lidmi s duševním onemocněním. Budou představeny metody psychosociální rehabilitace a case managementu. Také se absolventi seznámí s principy podpory zaměřené na zotavení. Probrány budou principy motivace a práce s člověkem, který odmítá pomoc. V druhé části kurzu se absolventi seznámí se specifiky jednání a komunikace s lidmi s duševním onemocněním jako je schizofrenie, deprese, mánie, úzkostné potíže a poruchy osobnosti. Kurz je určen pro vedoucí pracovníky sociálních služeb, sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách i neformální pečovatele.

Přínos kurzu:

Absolvent kurzu se bude orientovat v základních možnostech sociální práce s lidmi s duševním onemocněním. Porozumí pojmům psychosociální rehabilitace, case management a zotavení. Také dokáže vyjmenovat principy práce zaměřené na zotavení. Absolvent se seznámí se základy pro jednání a komunikaci s lidmi s vybraným duševním onemocněním - schizofrenie, deprese, mánie, úzkostné poruchy, poruchy osobnosti.

Program kurzu:


1. Úvod

 • seznámení s harmonogramem, způsobem práce lektora a očekáváními účastníků

2. Metody sociální práce s lidmi s duševním onemocněním

 • základní principy podpory zaměřené na zotavení
 • psychosociální rehabilitace
 • case management
 • rolový přístup
 • edukační programy
 • práce s jednotlivcem, skupinou a rodinou
 • techniky kotvení v realitě
 • techniky posílení (empowerment)
 • motivační rozhovory
 • otevřený dialog
 • když člověk odmítá pomoc

3. Specifika komunikace a jednání s lidmi s vybraným duševním onemocněním

 • specifika komunikace a jednání s člověkem se schizofrenií
 • specifika komunikace a jednání s člověkem s depresí a mánií
 • specifika komunikace a jednání s člověkem s úzkostnou poruchou
 • specifika komunikace a jednání s člověkem s poruchou osobnosti

4. Závěr

 • shrnutí
 • dotazy
 • diskuze

Poznámka: