Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Spisová služba a archivace dokumentů
Bude zohledněna novela zákona č. 261/2021 Sb. a prováděcí vyhláška č. 504/2021 Sb.
Akreditace: MV ČR
AK/VE-236/2014;
MV ČR
AK/PV-516/2014
Lektor: PhDr. Miroslav Šepták, Ph.D.
Přihlásit
Termín konání: 25. 8. 2022 Číslo kurzu (VS): 22370
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:30 Cena bez DPH: 2600 Kč
Místo konání: Jihlava Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: EA Business hotel Jihlava, Havlíčkova 28, Jihlava
Počet vyuč. hodin: 6
Bezbariérový přístup  

Komu je kurz určen:

 

Vzdělávací program je určen prakticky všem úředníkům ÚSC, jelikož spisová služba a archivnictví je nedílnou součástí jejich odborné činnosti.

Přínos kurzu:

 

Cílem je seznámit posluchače s platnou legislativou v oblasti spisové služby a archivnictví, tj. zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě v platném znění a s prováděcí vyhláškou o podrobnostech výkonu spisové služby a dopadem těchto norem na původce dokumentů.

Program kurzu:

 

1. Úvod

 • Představení lektora, účastníků – jejich zkušenosti a očekávání od programu.

2. Legislativní rámec spisové služby

 • Předmět spisové služby, zákon a prováděcí vyhlášky, související právní předpisy. 
 • Metodiky a elektronické zdroje ke spisové službě. 

3. Organizace práce s dokumenty

 • Příjem, třídění, označování a evidence dokumentů, oběh, vyřizování, podepisování, odesílání dokumentů, práce s elektronickým systémem spisové služby a samostatnými evidencemi dokumentů informačními systémy spravující dokumenty. 
 • Funkce, způsoby a organizace ukládání a vyřazování dokumentů. 

4. Práce s elektronickými dokumenty

 • Elektronické autentizační prvky: 

    - Elektronický podpis. 
    - Elektronická pečeť. 
    - Časové razítko. 
    - Nařízení eIDAS. 


5. Dokumenty účetní a daňové, dokumenty obsahující osobní údaje nebo utajované skutečnosti, nařízení GDPR

 

6. Spisový a skartační plán

 • Vyřazování dokumentů a spisů, skartační řízení. 
 • Vyřazování dokumentů ve skartačním řízení a mimo skartační řízení.
 • Příprava a realizace vyřazení dokumentů u různých původců, skartační návrh, skartační prohlídka, tvorba SIP, DIP a AIP balíčků. 
 • Elektronické skartační řízení.

7. Kontrola výkonu spisové služby ze strany veřejného archivu 


8. Závěr kurzu

 • Rekapitulace, otázky, diskuze.

Poznámka:

Bude zohledněna novela zákona č. 261/2021 Sb. a prováděcí vyhláška č. 504/2021 Sb.