Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Komunikace a možnosti práce s klienty ohroženými patologickým hráčstvím a jinými nelátkovými závislostmi - úvod do problematiky
Akreditace: MPSV ČR
A2020/0654-SP/PC
Lektor: Mgr. Lukáš Franc
Přihlásit
Termín konání: 21. 10. 2022 Číslo kurzu (VS): 22499C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 16:00 Cena bez DPH: 2200 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: On-line
Počet vyuč. hodin: 8
Online kurz  

Komu je kurz určen:

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout základní přehled o fenoménech patologického hráčství a jiných nelátkových závislostech a předat aktuální poznatky z praxe terapie a léčby patologických hráčů ambulantní formou využitelné v přímé praxi sociální práce. Nedílnou součástí programu je kromě úvodu do oboru adiktologie i rozbor kasuistik a nácvik modelové situace. 

Přínos kurzu:

Absolventi získají základní orientaci v oblasti nelátkových závislostí. Budou mít představu o osobnostním profilu patologického hráče a o možných přístupech práce s ním. Absolventi kurzu se seznámí s aktuální trendy a situací na poli hazardních her, v cílové skupině hráčů a s nástinem budoucího vývoje, čímž se budou lépe orientovat v situaci a motivaci klientů, což jim usnadní práci s nimi. Dále jim bude představen koncept komplexní péče a východiska léčby z praxe školitele. Mohou si tak porovnat své dosavadní zkušenosti a zamyslet se nad potřebami svých klientů. Absolventi se seznámí s konkrétními postupy používanými v praxi a s doporučeními pro další vzdělávání. Postupy budou presentovány pomocí kasuistik klientů. Absolventi tak získají vhled do případů úspěšných i neúspěšných postupů při léčbě a tyto zkušenosti mohou uplatnit ve vlastní praxi.

Program kurzu:


1. Úvod

 • úvod
 • představení účastníků a jejich očekávání od kurzu
 • představení kurzu a jednotlivých témat a členění

2. Blok I.

 • přehled o základních fenoménech patologického hráčství a jiných nelátkových závislostech
 • možnosti léčby 
 • aktuální vývoj hráčské populace a trendy hazardního průmyslu
 • vliv společenského a politického dění na chování hráčů
 • diskuse: zkušenosti účastníků s podtypy cílové skupiny a definování profilu jejich typického hráče

3. Blok II.

 • představení konceptu komplexní péče a východiska léčby z praxe školitele
 • kontrakt
 • anamnestická data
 • motivační rozhovor
 • prevence relapsu
 • důležitost (terapeutického) vztahu
 • terapie/poradenství 
 • ukončení
 • diskuse

4. Blok III.

 • motivační rozhovor – definice, důležitost, praktický nácvik s pracovním listem
 • vývoj motivace klientů v čase
 • práce s rodinou
 • prevence relapsu – definice, příklady používaných technik, cvičení s vlastním relapsem

5. Blok IV.

 • rozbor kasuistik
 • genderové rozdíly
 • osoby blízké
 • vysvětlení specifik osob blízkých v poradenství
 • rozbor
 • zamyšlení a diskuse nad případy z praxe
 • závěrečné kolokvium o znalostech z kurzu

6. Závěr

 • závěrečné shrnutí obsahu celého kurzu
 • dotazy
 • diskuze

Poznámka: