Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Exekuce a oddlužení v práci se zadluženým klientem z hlediska sociální práce - základní přehled problematiky
Akreditace: MPSV ČR
A2020/0286-SP/VP
Lektor: Mgr. Petra Skuhrová
Přihlásit
Termín konání: 21. 10. 2022 Číslo kurzu (VS): 22431
Tisk
Čas konání: 9:00 - 16:30 Cena bez DPH: 2600 Kč
Místo konání: Ústí nad Labem Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Clarion Congress Hotel, Špitálské nám. 3517, Ústí nad Labem
Počet vyuč. hodin: 8
Bezbariérový přístup  

Komu je kurz určen:

V rámci kurzu jsou představena základní specifika práce se zadluženým klientem a jejich propojení se současnou praxí sociální práce. Absolventi se zorientují ve vztazích dlužníka s dalšími aktéry dluhové spirály a ostatním subjektům a také v síti pomoci zadluženým klientům. Představeny budou dva nejčastější právní procesy související se stavem předlužení - exekuce a oddlužení. Absolventi se seznámí s rozdíly mezi nimi, základní právní úpravou i jejich podmínkami a průběhem.

Přínos kurzu:

V rámci kurzu jsou představena základní specifika práce se zadluženým klientem a jejich propojení se současnou praxí sociální práce. Absolventi se zorientují ve vztazích dlužníka s dalšími aktéry dluhové spirály a ostatním subjektům a také v síti pomoci zadluženým klientům. Představeny budou dva nejčastější právní procesy související se stavem předlužení - exekuce a oddlužení. Absolventi se seznámí s rozdíly mezi nimi, základní právní úpravou i jejich podmínkami a průběhem.

Program kurzu:

1. Úvod       

 • představení lektorky a účastníků 
 • očekávání
 • obavy
 • pravidla
 • průběh kurzu

2. Dluhová problematika v praxi sociálního pracovníka         

 • propojení problematiky exekuce a oddlužení s praxí sociálního pracovníka: nejčastější typy dluhů, s nimiž se lze setkat u klientů
 • specifika práce se zadluženým klientem
 • vztahová síť dlužníka a síť pomoci

3. Exekuce a oddlužení I.                       

 • exekuce vs. oddlužení
 • proces exekuce: - vysvětlení rozdílů mezi procesem exekuce a procesem oddlužení
 • seznámení s procesem exekuce, jeho základní právní úpravou, podmínkami, průběhem a možnostmi obrany

4. Exekuce a oddlužení II.                     

 • proces oddlužení :- seznámení s procesem oddlužení, jeho základní právní úpravou, podmínkami, průběhem, výhodami a riziky
 • kdy uvažovat o oddlužení jako o řešení stavu předlužení

5. Závěr                           

 • shrnutí programu
 • diskuze
 • dotazy

Poznámka: