Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Základní možnosti včasné detekce rizikového chování u dětí v praxi sociálního pracovníka
Akreditace: MPSV ČR
A2020/1208-SP/PC
Lektor: PhDr. Lenka Průšová, Ph.D.
Přihlásit
Termín konání: 21. 10. 2022 Číslo kurzu (VS): 22378C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 16:00 Cena bez DPH: 2300 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: On-line
Počet vyuč. hodin: 8
Online kurz  

Komu je kurz určen:

Vzdělávací program se zaměřuje na poznání rizikového chování, jeho vzniku ve specifických podmínkách rodinného života a výchovy dětí. Sociální práce s rodinou a jednotlivcem by měla cíleně působit na zmírnění nebo přímo eliminaci rizikového chování, neboť takové chování může vést až k ohrožení života jedince. V tomto smyslu vzdělávací program upozorňuje na sociální faktory, které je nutné sledovat a průběžně vyhodnocovat, aby došlo k včasnému zachycení vzniku rizikového chování.

Přínos kurzu:

Absolvent kurzu rozpozná základní modely chování jedince v krizové situaci. Pochopí význam stresu a frustrace na vznik rizikového chování.  Rozpozná  emoční prožívání plynoucí z životních rolí a životních zkušeností (zejména v dětství), které ovlivňuje dlouhodobě chování jedince (např. porucha připoutání).  Identifikuje rizikové strategie, které vedou ke zvládání životních situací a dokáže podpořit žádoucí chování jedince včetně stanovení sociální prognózy konkrétního rizikového chování. Naučí se nabídnout odbornou pomoc a podporu dítěti i jeho rodině. Pozná limity sociální práce s dětmi a mladistvými s rizikovým chováním.

Program kurzu:

1. Úvod

 • představení
 • očekávání od programu
 • pravidla školení

2. Rizikové chování - představení tématu

 • definice rizikového chování, stres a frustrace - význam při vzniku a progresi rizikového chování u dětí a mladistvých
 • chování jedince v krizových situacích
 • příklady z praxe

3. Sociální situace vedoucí k rizikovému chování

 • význam prožívání pro vznik rizikového chování
 • sociální diagnostika osobnosti, sebepojetí, životní role, příklady z praxe

4. Charakteristiky rodinného systému vedoucího k rizikovému chování

 • rodičovství
 • rizikový rodič
 • rizikové faktory výchovy

5. Sociální práce s dítětem nebo mladistvým s rizikovým chováním

 • sociální práce s osobami s rizikovým chováním
 • vysoce rizikový jedinec
 • rizikové strategie zvládání životních situací
 • podpora žádoucího chování
 • sociální prognóza
 • limity sociální práce

6. Závěr

 • rekapitulace obsahu programu
 • řízená diskuze
 • dotazy

Poznámka: