Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Sebekoučink jako prevence syndromu vyhoření
Akreditace: MPSV ČR
A2019/0033-SP/PC/VP
Lektor: Mgr. et Mgr. Lenka Klumpnerová
Přihlásit
Termín konání: 23. 7. 2021 Číslo kurzu (VS): 21260C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2000 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa:
Počet vyuč. hodin: 6
Online kurz  

Komu je kurz určen:

Absolvent vzdělávacího programu získá základní vhled do problematiky sebekoučinku, a to zejména s důrazem na vybrané metody napomáhající jak včasné prevenci stresu a syndromu vyhoření, tak i vyrovnávání se s těmito negativními fenomény. Díky praktickým technikám bude absolvent umět lépe pracovat se stresem, získá vhled do efektivního hospodaření s vlastním časem a naučí se do svého života zapojovat techniky, které mu umožní lepší sebereflexi a identifikaci vlastních zdrojů. 

Přínos kurzu:

Práce v sociální oblasti sebou přináší velkou psychickou, ale i fyzickou zátěž. Mnohdy si pracovníci sociálních služeb v závislosti na své touze pomáhat ostatní lidem neuvědomují své potřeby a uniká jim potřeba volného času na regeneraci vlastních sil. Vzdělávací program je koncipován jako prevence syndromu vyhoření pracovníka v sociálních službách. Díky praktickým nácvikům jednotlivých technik dochází k sebeuvědomění, sebereflexi a zvýšení vlastního sebevědomí. Následně pak přenosu pohodové atmosféry do sociální sféry směrem ke klientům. Seminář je veden sebezkušenostní formou. 

Program kurzu:

1. Úvod do problematiky  

  • stres a jak působí v našem životě
  • syndrom vyhoření, jeho projevy a jeho fáze

2. Sebekoučink - představení vybraných metod a postupů   

  • životní energie
  • time management
  • práce s vlastními životními hodnotami za pomocí koučovacích karet
  • rozhodovací technika
  • sebereflexe              
  • NLP technika pro vnitřní klid

3. Závěr

  • shrnutí
  • řízená diskuze

Poznámka: