Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Vyhledávání
Dle místa konání:
v
Dle měsíce konání:
v
Dle oblasti školení:
v
Dle příjmení lektora:
v
Dle názvu kurzu:
v
Dle slov z názvu:
Vyhledat

Klikem na hlavičku sloupců v tabulce můžete řadit zobrazené kurzy dle kritéria vzestupně či sestupně.

Termín(Vzestupně)
Název kurzu
Akreditace
Místo konání
 
16. 4. 2024
úterý
obsazeno
Odstraňování staveb dle stavebního zákona v praxi ÚSC
Včetně stručné informace o odstraňování staveb podle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-179/2020;
MV ČR
AK/PV-268/2020
Praha Info
16. 4. 2024
úterý
obsazeno
Odstraňování staveb dle stavebního zákona v praxi ÚSC - videokonference
Včetně stručné informace o odstraňování staveb podle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-371/2020;
MV ČR
AK/PV-551/2020
On-line Info
18. 4. 2024
čtvrtek
obsazeno
Povinnosti při správě, uchovávání a vyřazování dokumentů dle platné legislativy - videokonference
MV ČR
AK/VE-10/2022;
MV ČR
AK/PV-11/2022
On-line Info
23. 4. 2024
úterý
obsazeno
Občanské sňatky od A do Z - videokonference
MV ČR
AK/VE-413/2022;
MV ČR
AK/PV-858/2022
On-line Info
23. 4. 2024
úterý
obsazeno
Jak aplikovat zákon o obcích v každodenní praxi jednoduše a efektivně - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-9/2022;
MV ČR
AK/PV-8/2022
On-line Info
23. 4. 2024
úterý
obsazeno
Jak aplikovat zákon o obcích v každodenní praxi jednoduše a efektivně
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-60/2019;
MV ČR
AK/PV-105/2019
Praha Info
25. 4. 2024
čtvrtek
obsazeno
Živnostenský zákon ve vazbě na kontrolní řád - videokonference
S důrazem na základní aspekty této problematiky pohledem právního zástupce kontrolované osoby.
MV ČR
AK/VE-59/2021;
MV ČR
AK/PV-81/2021
On-line Info
25. 4. 2024
čtvrtek
obsazeno
Právní úprava nepůvodních invazních druhů (invazní zavlečené druhy) - videokonference
MV ČR
AK/VE-518/2021;
MV ČR
AK/PV-885/2021
On-line Info
30. 4. 2024
úterý
obsazeno
Zákon o rybářství v úřední praxi úřadů obcí a městských částí Hlavního města Prahy
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení. Přednáška bude aktualizována o novelu vyhlášky 197/2004 Sb. k provedení zákona o rybářství platnou od 1. 1. 2024.
MV ČR
AK/VE-262/2021;
MV ČR
AK/PV-467/2021
Praha Info
30. 4. 2024
úterý
obsazeno
Zákon o rybářství v úřední praxi úřadů obcí a městských částí Hlavního města Prahy - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení. Přednáška bude aktualizována o novelu vyhlášky 197/2004 Sb. k provedení zákona o rybářství platnou od 1. 1. 2024.
MV ČR
AK/VE-264/2021;
MV ČE
AK/PV-469/2021
On-line Info
30. 4. 2024
úterý
obsazeno
Místní komunikace dle závazné úpravy zákona o pozemních komunikacích - videokonference
Včetně novely zákona, s účinností od 1.1.2024.
MV ČR
AK/VE-380/2020;
MV ČR
AK/PV-562/2020
On-line Info
2. 5. 2024
čtvrtek
obsazeno
Právo stavby a ostatní věcná práva k pozemku - prakticky a přehledně. Videokonference
MV ČR
AK/VE-149/2021;
MV ČR
AK/PV-262/2021
On-line Info
14. 5. 2024
úterý
obsazeno
Zákon o obcích a zákon o úřednících pro každodenní úřední praxi
MV ČR
AK/PV-27/2016
Zlín Info
14. 5. 2024
úterý
obsazeno
Dotčené orgány a jejich závazná stanoviska v řízeních podle stavebního zákona - videokonference
Výklad současně platných předpisů a postupů podle změněných zvláštních právních předpisů.
MV ČR
AK/VE-320/2021;
MV ČR
AK/PV-532/2021
On-line Info
16. 5. 2024
čtvrtek
obsazeno
Obec jako řádný hospodář při správě nemovitého majetku - videokonference
Jak nepodcenit nároky na obce, jakožto řádné hospodáře spravující veřejný majetek?
MV ČR
AK/VE-489/2022;
MV ČR
AK/PV-1013/2022
On-line Info
16. 5. 2024
čtvrtek
obsazeno
Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení - videokonference
MV ČR
AK/VE-373/2020;
MV ČR
AK/PV-553/2020
On-line Info
16. 5. 2024
čtvrtek
obsazeno
Živnostenský zákon
S důrazem na základní aspekty této problematiky pohledem právního zástupce podnikatele.
MV ČR
AK/VE-151/2022;
MV ČR
AK/PV-299/2022
Jihlava Info
21. 5. 2024
úterý
obsazeno
Cizozemské listiny a rozhodnutí – aplikace mezinárodního práva v praxi. Videokonference
MV ČR
AK/VE-412/2022;
MV ČR
AK/PV-855/2022
On-line Info
21. 5. 2024
úterý
obsazeno
Ochrana spotřebitele - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenční školení.
MV ČR
AK/PV-502/2020
On-line Info
21. 5. 2024
úterý
obsazeno
Ochrana spotřebitele
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/PV-12/2015
Praha Info
21. 5. 2024
úterý
obsazeno
Zákon o obcích a zákon o úřednících pro každodenní úřední praxi
MV ČR
AK/PV-27/2016
Jihlava Info
21. 5. 2024
úterý
obsazeno
Zákon o odpovědnosti veřejné moci - vyřizování uplatněných nároků. Videokonference
MV ČR
AK/VE-85/2021;
MV ČR
AK/PV-135/2021
On-line Info
23. 5. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákon o registru smluv a jeho aplikace v úřední praxi - videokonference
MV ČR
AK/VE-66/2023;
MV ČR
AK/PV-121/2023
On-line Info
23. 5. 2024
čtvrtek
obsazeno
Agenda sociálních pohřbů a válečných hrobů v obci - videokonference
Pohledem právního zástupce obce na danou problematiku.
MV ČR
AK/VE-307/2022;
MV ČR
AK/PV-628/2022
On-line Info
28. 5. 2024
úterý
obsazeno
Veřejné zakázky malého rozsahu v praxi - videokonference
Seminář obsahuje aktuální změny.
MV ČR
AK/VE-28/2022;
MV ČR
AK/PV-44/2022
On-line Info
28. 5. 2024
úterý
obsazeno
Zákon o pozemních komunikacích v aktuálním znění – videokonference
Včetně novely zákona, s účinností od 1.1.2024.
MV ČR
AK/VE-398/2023;
MV ČR
AK/PV-798/2023
On-line Info
30. 5. 2024
čtvrtek
obsazeno
Nový stavební zákon
Včetně novel zákona a aktuálních informací o souvisejících prováděcích předpisech. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-417/2021;
MV ČR
AK/PV-698/2021
Praha Info
30. 5. 2024
čtvrtek
obsazeno
Nový stavební zákon - videokonference
Včetně novel zákona a aktuálních informací o souvisejících prováděcích předpisech. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-416/2021;
MV ČR
AK/PV-697/2021
On-line Info
30. 5. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákon o kontrole (Kontrolní řád) - videokonference
MV ČR
AK/VE-406/2021;
MV ČR
AK/PV-685/2021
On-line Info
6. 6. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákon o obcích a zákon o úřednících pro každodenní úřední praxi - videokonference
MV ČR
AK/PV-802/2021
On-line Info
11. 6. 2024
úterý
obsazeno
Stavební dozor, zvláštní pravomoci stavebního úřadu a odpovědnost osob při výstavbě - videokonference
Výklad postupů stavebních úřadů podle současně platných předpisů a postupů podle nového stavebního zákona. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-316/2021;
MV ČR
AK/PV-528/2021
On-line Info
11. 6. 2024
úterý
obsazeno
Stavební dozor, zvláštní pravomoci stavebního úřadu a odpovědnost osob při výstavbě
Výklad postupů stavebních úřadů podle současně platných předpisů a postupů podle nového stavebního zákona. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-317/2021;
MV ČR
AK/PV-529/2021
Praha Info
12. 6. 2024
středa
obsazeno
Zákon o sociálních službách – přehled aktualit, novinek a jejich obecných dopadů do praxe - videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/1179-SP/PC/PP/VP
MV ČR AK/VE-516/2021;
MV ČR AK/PV-39/2019
On-line Info
13. 6. 2024
čtvrtek
obsazeno
Živnostenský zákon
S důrazem na základní aspekty této problematiky pohledem právního zástupce podnikatele.
MV ČR
AK/VE-151/2022;
MV ČR
AK/PV-299/2022
Ostrava Info
20. 6. 2024
čtvrtek
obsazeno
Živnostenský zákon - videokonference
S důrazem na základní aspekty této problematiky pohledem právního zástupce podnikatele.
MV ČR
AK/VE-150/2022;
MV ČR
AK/PV-298/2022
On-line Info
20. 6. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákoník práce v kontextu potřeb veřejné správy - aktuálně, přehledně, prakticky
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení. Včetně nových předpisů dle novely ZP.
MV ČR
AK/VE-502/2022;
MV ČR
AK/PV-1052/2022
Praha Info
20. 6. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákoník práce v kontextu potřeb veřejné správy - aktuálně, přehledně, prakticky. Videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení. Včetně nových předpisů dle novely ZP.
MV ČR
AK/VE-503/2022;
MV ČR
AK/PV-1053/2022
On-line Info
20. 6. 2024
čtvrtek
obsazeno
Stavby na cizích pozemcích - videokonference
MV ČR
AK/VE-481/2022;
MV ČR
AK/PV-1005/2022
On-line Info
25. 6. 2024
úterý
obsazeno
Obecné požadavky na výstavbu v praxi - videokonference
Včetně stručné informace o této problematice v připravované prováděcí vyhlášce k novému stavebnímu zákonu č. 283/2021 Sb.
MV ČR
AK/VE-26/2022;
MV ČR
AK/PV-40/2022
On-line Info
27. 6. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákon o obcích a zákon o úřednících pro každodenní úřední praxi - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/PV-802/2021
On-line Info
27. 6. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákon o obcích a zákon o úřednících pro každodenní úřední praxi
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/PV-27/2016
Praha Info
18. 7. 2024
čtvrtek
obsazeno
Krok za krokem zřizovací listinou školské příspěvkové organizace - videokonference
MV ČR
AK/VE-266/2021;
MV ČR
AK/PV-471/2021
On-line Info
22. 8. 2024
čtvrtek
obsazeno
Nový stavební zákon - videokonference
Včetně novel zákona a aktuálních informací o souvisejících prováděcích předpisech.
MV ČR
AK/VE-416/2021;
MV ČR
AK/PV-697/2021
On-line Info
7. 11. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - videokonference
MV ČR
AK/VE-496/2022;
MV ČR
AK/PV-1026/2022
On-line Info