Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Odměňování členů zastupitelstev obcí, měst a krajů - videokonference
Akreditace: MV ČR
AK/VE-407/2021;
MV ČR
AK/PV-686/2021
Lektor: Ing. Tomáš Pösl
Přihlásit
Termín konání: 4. 10. 2022 Číslo kurzu (VS): 22514C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2300 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: On-line
Počet vyuč. hodin: 6
Online kurz  

Komu je kurz určen:


Vzdělávací program je určen především pro tajemníky, vedoucí úředníky a úředníky ÚSC působící v účetních a personálních odděleních a dále pro úředníky malých obcí zabývající se problematikou odměňování členů zastupitelstev.

Přínos kurzu:


Cílem kurzu je seznámit účastníky kurzu s aktuální právní úpravou a výklady k odměňování členů zastupitelstev ÚSC, a to včetně způsobu výpočtu jednotlivých druhů odměn, demonstrovaného na praktických příkladech. Součástí programu je řešení aplikačních situací, vztah k zákoníku práce a ustanovením zákonů o územních samosprávných celcích a představení možností dalšího vývoje v uvedené oblasti. Součástí kurzu bude i vztah k volebnímu mezidobí (otázky vzniku mandátu, ustavující zasedání apod.).

Program kurzu:


1. Úvod do problematiky (vymezení problematiky) 

  • Souvislost  s dalšími právními předpisy.
  • Související aspekty se zákonem o obcích (krajích a hl. m. Praze) včetně základních pojmů a institutů.

2. Odměňování členů zastupitelstev – výklad aktuální právní úpravy

  • Odměny uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstev.
  • Odměny při skončení výkonu funkce (při zániku mandátu a vzdání se/odvolání z funkce).
  • Odměňování ve volebním mezidobí (Poskytování odměny v mimořádných situacích, po volbách, mimořádné odměny, dary).
  • Dovolená, další instituty spojené s problematikou odměňování členů zastupitelstev.

3. Praktické příklady (výpočty odměn, přechod na novou právní úpravu účinnou od 1. 1. 2018)4. Připravované změny v oblasti odměňování členů zastupitelstev

  • Další možný vývoj v oblasti odměňování členů zastupitelstev.

5. Závěr

  • Diskuze, odpovědi na otázky, konzultace.

 

Poznámka: