Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Rekvalifikace
Kurzy na míru
MBA
Informace o kurzu
Název kurzu: MS Excel II. - Praktický pomocník v efektivní činnosti úřadu. Pro mírně pokročilé
Vážení účastníci z technických důvodu se seminář uskuteční v PC učebně Technické útředny dopravní cesty, Kounicova 26. (suterén budovy)
Akreditace: MV ČR
AK/VE-199/2014;
MV ČR
AK/PV-463/2014
Lektor: Mgr. Andrea Grigerová
Přihlásit
Termín konání: 25. 2. 2020 Číslo kurzu (VS): 20274
Tisk
Čas konání: 9:00 - 16:00 Cena bez DPH: 1990 Kč
Místo konání: Brno Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Správa železniční dopravní cesty, Kounicova 26, Brno
Počet vyuč. hodin: 7,5
Bariérový přístup  

Komu je kurz určen:

Kurz je určen pro ty pracovníky, kteří používají Excel při své práci, umí vytvářet jednoduché tabulky a vzorce. Dále je určen pro uživatele, kteří hledají další možnosti, jak zefektivnit svou práci a seznámit se s dalšími praktickými funkcemi Excelu.

Přínos kurzu:

Účastníci se naučí pokročilejšímu formátování tabulky, používat složitější vzorce a funkce i propojit více listů. Získají nástroje, jak dohledávat chyby ve vzorcích a odkazech. Naučí se jak se lépe orientovat v datech pomocí podmíněného formátování (barevné odlišení dat na základě hodnot v buňce). Seznámí se s grafy a jejich nastavením, s používáním datových řad a seznamů a s dalšími funkcemi.

Program kurzu:

1. Práce s buňkami a oblastmi

 • pokročilé formátování buňky (datum, měna, procenta)
 • vytvoření vlastního formátu čísel
 • pojmenování oblastí
 • klávesové zkratky pro usnadnění práce

2. Formátování a úpravy tabulek

 • zarovnání textu v buňce
 • ohraničení a výplň buňky
 • speciální kopírování přes „Vložit jinak“

3. Vzorce

 • úprava vzorce, dohledávání chyb
 • pravidla pro zápis vzorců
 • relativní a absolutní odkazy
 • kopírování a přesouvání vzorců

4. Funkce

 • Kategorie funkcí
 • použití základních funkcí a jejich zápis
 • úpravy vzorců s funkcemi

5. Práce s více listy

 • přesun, vkládání a kopírování listů

6. Podmíněné formátování

 • podmíněný formát přes hodnotu buňky

7. Tvorba grafu pomocí průvodce

 • změna typu grafu a doplnění popisů
 • úprava legendy
 • změny nastavení grafu

8. Práce s databází a s rozsáhlými tabulkami

 • okna, příčky a rozdělení
 • ověření dat při zadávání
 • seřazování dat
 • filtrování dat (automatický a rozšířený filtr)
 • vytvoření souhrnu

9. Seznamy a řady

 • práce s datovými řadami, praktické využití (automat. doplnění čísel, dat atd.)
 • vytváření vlastního seznamu (rozevírací okno)

10. Tisk

 • oblast tisku
 • náhled
 • nastavení okrajů, umístění na stránce
 • opakování záhlaví tabulky na každé stránce

Poznámka:

Vážení účastníci z technických důvodu se seminář uskuteční v PC učebně Technické útředny dopravní cesty, Kounicova 26. (suterén budovy)