Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Zákon o obcích a zákon o úřednících pro každodenní úřední praxi - videokonference
Akreditace: MV ČR
AK/PV-802/2021
Lektor: Mgr. Petr Kuš
Přihlásit
Termín konání: 25. 8. 2022 Číslo kurzu (VS): 22281C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2200 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa:
Počet vyuč. hodin: 6
Online kurz  

Komu je kurz určen:


Seminář je určen prakticky všem úředníkům ÚSC, kteří si chtějí prohloubit znalosti z oblasti fungování obcí a činnosti úředníků, tak jak jsou zakotveny v zákoně o obcích a v zákoně o úřednících ÚSC.

Přínos kurzu:


Cílem vzdělávacího programu je v uceleném pojetí představit zákon o obcích a zákon o úřednících ÚSC, a to s ohledem na každodenní praxi úředníků ÚSC. Cílem programu je prohloubení a upevnění znalostí úředníků v oblasti těchto pro ÚSC základních norem, a to i prostřednictvím příkladů z praxe.

Program kurzu:


1. Úvod


2. Zákon o obcích

 • Zastupitelstvo.
 • Rada.
 • Starosta.
 • Tajemník obecního úřadu.
 • Obecní úřad.
 • Občan.
 • Zastupitel.
 • Kontrola.
 • Hospodaření s majetkem.
 • Rozpočet.
 • A další.

3. Zákon o úřednících

 • Úředník a neúředník.
 • Vedoucí úředník a vedoucí úřadu.
 • Správní činnosti.
 • Povinnosti úředníka.
 • Výběrová řízení a další…

4. Řešení konkrétních problémů z praxe


5. Závěr (diskuze, dotazy)


 

Poznámka: