Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Daň z příjmů příspěvkových a neziskových organizací v teorii a praxi
S připravovanými změnami navazujícími na novelu týkající se majetku v dani z příjmů a nového zákona o účetnictví.
Akreditace: MV ČR
AK/VE-405/2015;
MV ČR
AK/PV-590/2015
Lektor: Ing. Monika Bušovská, Ph.D.
Přihlásit
Termín konání: 4. 5. 2023 Číslo kurzu (VS): 23115
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:30 Cena bez DPH: 2500 Kč
Místo konání: Liberec Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Hotel Liberec, Šaldovo náměstí 1345/6, Liberec
Počet vyuč. hodin: 6
Bariérový přístup  

Komu je kurz určen:

Program je určen úředníkům územně samosprávných celků, do jejichž pracovní náplně spadá dohled nad příspěvkovými popř. neziskovými organizacemi obcí, dále těm úředníkům, kteří se podílejí na rozvojích regionů např. sdružováním obcí do dobrovolných svazků obcí atp.

Problematika je relevantní pro všechny neziskové organizace, jak nestátní, tak státní. Konkrétně jde například o spolky, svazy, organizace zaměstnavatelů, zájmová sdružení právnických osob, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadace, nadační fondy, církve a církevní organizace a mnoho dalších nestátních organizací, které nebyly zřízeny za účelem podnikání.  

Přínos kurzu:

Cílem semináře je poskytnout účastníkům přehled postupů a pravidel předepsaných platným zákonem o daních z příjmů pro rozpočtové, příspěvkové a neziskové organizace a na konkrétních příkladech z praxe demonstrovat jejich aplikaci. 

Program kurzu:

1. Úvod


2. Legislativní stav v oblasti daně z příjmů pro rozpočtové, příspěvkové a neziskové organizace

 • Přehled posledních legislativních změn relevantních pro neziskové organizace.
 • Informace o chystaných změnách.

3. Klasifikace hlavní a vedlejší činnosti v účetnictví a daních

 • Definice a praktický výklad pojmů podnikání.
 • Jiná výdělečná činnost a nepodnikatelská činnost a jejich vliv na účetnictví a daně.

4. Veřejně prospěšný poplatník z pohledu daně z příjmů právnických osob


5. Možné daňové režimy

 • Shrnutí možných daňových režimů pro různé druhy neziskových organizací (v závislosti na právní formě a na zaměření organizace).

6. Předmět daně, osvobození od daně a snížení základu daně

 • Co je a co není předmětem daně, pro koho a za jakých podmínek – poplatníci s úzkým a širokým základem daně.
 • Osvobození – jaké příjmy lze osvobodit a kdo a za jakých podmínek může osvobození uplatnit.
 • Snížení základu daně a podmínka využití získané úspory.

7. Zdanění přijatých darů v neziskové organizaci s ohledem na charakter přijatých darů

 • Peněžní.
 • Nepeněžní.
 • Provozní.
 • Investiční.

8. Závěr

 • Diskuze, dotazy. 

Poznámka:

S připravovanými změnami navazujícími na novelu týkající se majetku v dani z příjmů a nového zákona o účetnictví.