Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Rekvalifikace
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Zákon o registru smluv a jeho aplikace v úřední praxi
Akreditace: MV ČR
AK/VE-142/2017;
MV ČR
AK/PV-265/2017
Lektor: Mgr. Martin Kraus
Přihlásit
Termín konání: 16. 1. 2020 Číslo kurzu (VS): 20187
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:30 Cena bez DPH: 2100 Kč
Místo konání: Ostrava Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Hotel Mercure, Českobratrská 18/1742, Ostrava
Počet vyuč. hodin: 6
Bezbariérový přístup  

Komu je kurz určen:

 

Vzdělávací program je určen těm úředníkům ÚSC, kteří se v rámci své odborné činnosti podílejí na aplikaci zákona o registru smluv a uveřejňování smluv v registru smluv. 

Přínos kurzu:

 

Účelem semináře je účastníky seznámit s novými povinnostmi plynoucími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), včetně poskytnutí informací týkajících se novely tohoto zákona. Posluchači se dozvědí, kde hledat informace, co a jak v registru smluv uveřejňovat, jak používat formuláře umístěné na Portálu veřejné správy sloužící k různým operacím se záznamem v registru smluv včetně vlastního uveřejňování smluv v registru smluv a jak pracovat s informačním systémem registru smluv. Nedílnou součástí semináře je i teorie, jejíž pochopení účastníkům pomůže lépe aplikovat jednotlivé instituty v praxi. Bude probrán celý zákon v aktuálním znění ustanovení po ustanovení, budou uvedeny základy aplikace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, což jsou právní předpisy důležité pro správnou aplikaci zákona o registru smluv. Účastníci se seznámí i se vztahem zákona o registru smluv a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

Program kurzu:

 

1. Úvod - obecně o zákonu


 • Obecné představení problematiky.
 • Představení zákona.
 • Vysvětlení základních principů.
 • Informační zdroje – kde a jak hledat informace.

2. Aplikace zákona 


 • Povinné subjekty.
 • Uveřejňované dokumenty. 
 • Hodnota předmětu plnění.

3. Výjimky z povinnosti uveřejnění4. Uveřejňování smluv


 • Formát uveřejňovaných informací.
 • Metadata.
 • Způsob uveřejnění.

5. Následky neuveřejnění smlouvy 


 • Účinnost smluv.
 • Absolutní neplatnost smluv.

6. Další skutečnosti nezbytné pro aplikaci 


 • Veřejné zakázky.
 • Úřední deska.
 • Předpokládaný legislativní vývoj.

7. Závěr


 • Dotazy, diskuze.

Poznámka: