Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Smlouva o poskytování sociální služby pro neprávníky v praxi – základ (základní otázky podpisů, příloh, pravidel, valorizační doložky, snížené úhrady, rozsahu služby a dodatků)
Akreditace: MPSV ČR
A2021/0684-SP/VP
Lektor: Mgr. Radka Pešlová
Přihlásit
Termín konání: 14. 7. 2022 Číslo kurzu (VS): 22304C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2500 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa:
Počet vyuč. hodin: 6
Online kurz  

Komu je kurz určen:

Smlouvy o poskytování sociální služby představují dohodu mezi poskytovatelem sociální služby na straně jedné a jejím uživatelem na straně druhé. Uživatel ani poskytovatel však textu zpravidla dobře nerozumí, raději používají formulářový typ a spoléhají na původní zpracování smlouvy. Uživatel je často zastoupen (opatrovníkem, obcí či zmocněncem) a některá ujednání, která jej ve smlouvě zavazují, jsou pro něj nevykonatelná. Smlouva následně neřeší konfliktní případy (změna rozsahu, když uživatel není schopen za sebe jednat; zdražení; přeplatky/nedoplatky; výpovědi; porušování pravidel; užívání jednolůžkových pokojů bez plné úhrady; neodebrání služby a řádné neodhlášení atd.). Každá smlouva má navíc být do jisté míry specifická. V zájmu kvalitního a bezproblémového budoucího vztahu je proto vhodné, aby poskytovatel služby, resp. jeho pověřený pracovník dokázal použít smlouvu k řešení těžké životní situace klienta. K tomuto postupu je však nezbytné, aby poskytovatel disponoval základními právními znalostmi, aby byl seznámen s pravidly pro uzavírání smlouvy a s jejími základními náležitostmi a také formou, kterou jde do smluv zapracovat: běžné změny/jednostranné změny/dohody atd. Je třeba, aby věděl, jak jednat/podepisovat jednotlivé dokumenty i v době, kdy toho uživatel není sám (bez zastoupení) schopen.

Přínos kurzu:

Absolvent získá orientaci v procesu uzavírání smlouvy. Bude schopen v rámci smlouvy aktivně navrhovat změny a vyjednávat o těchto změnách jak s nadřízeným, tak i s uživatelem či se zástupcem uživatele. Také získá přehled o náležitostech smlouvy, o pravidlech, která by měla být ve smlouvě dodržena a dokáže se smlouvou pracovat stejně dobře, jako běžně pracuje s individuálním plánem. Absolvent kurzu si osvojí základní nezbytné termíny, jako je smlouva, dodatek, příloha (která je, a která není nedílnou součástí smlouvy). Bude schopen posoudit, kdo a kdy může smlouvu řádně podepsat, měnit a případně ji i vypovědět. 

Program kurzu:


1. Úvod

 • představení lektorky a účastníků
 • očekávání posluchačů, obavy, pravidla, průběh kurzu
 • zákonný podklad

2. Strany oprávněné uzavírat smlouvu

 • kdo a za jakých okolností může smlouvu podepsat (kompetence osoby, opatrovníka, zástupce, zmocněnce, obce)
 • jak se jedná s osobami omezenými ve svéprávnosti, s těmi, co nám nerozumí a s těmi, co nesouhlasí s poskytováním služby
 • platnost plných mocí

3. Není příloha jako příloha

 • rozdíly mezi přílohou smlouvy a přiložením ke smlouvě, jaké z toho plynou následky

4. Vnitřní pravidla

 • jak koncipovat vnitřní pravidla, aby byla vymahatelná
 • co mohou obsahovat, co už je za hranou, jak za ně "ručí" opatrovník a pracovník ORP, když podepisují smlouvu za jiného

5. Úhrada ve smlouvě a valorizační doložka

 • proč nemáme ceník a nemůžeme nařídit podepsat dodatek o zdražení
 • jak vyřešit zdražení tam, kde člověk už není schopen změně rozumět
 • lze do smlouvy zapracovat valorizační doložky?

6. Snížená úhrada

 • je člověk mající nárok na sníženou úhradu povinen vymáhat své nároky (např. na výživné), žádat o dávky HN?
 • můžeme si nechat platit z úspor, když sám uživatel chce? 
 • jak zajistit, aby člověk se sníženou úhradou byl aktivní, co se týče svých příjmů?

7. Rozsah služby

 • je možné ve smlouvě napsat, že rozsah služby se řeší v individuálním plánování?
 • jak jej dobře zanést do smlouvy a jak dělat/nedělat stále nějaké změny?

8. Dodatky

 • věčně něco dodatkovat, nebo mít smlouvu na dlouhé roky? 
 • co a jak dodatkovat? 
 • jak změnit celou smlouvu?

9. Závěr

 • rekapitulace obsahu programu
 • dotazy

Poznámka: