Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Rekvalifikace
Kurzy na míru
MBA
Informace o kurzu
Název kurzu: Ochrana osobních údajů v podmínkách územních samosprávných celků
Akreditace: MV ČR
AK/VE-143/2019;
MV ČR
AK/PV-232/2019
Lektor: JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.
Přihlásit
Termín konání: 27. 6. 2019 Číslo kurzu (VS): 19490
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:30 Cena bez DPH: 1990 Kč
Místo konání: Zlín Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Hotel Baltaci Atrium, Lešetín II/651, Zlín
Počet vyuč. hodin: 6
Bariérový přístup  

Komu je kurz určen:

 

Vzdělávací program je určen prakticky všem úředníkům ÚSC, jelikož ochrana osobních údajů je jednou z klíčových podmínek řádného výkonu nejen správních činností navenek, ale i personální práce uvnitř úřadu.

Přínos kurzu:

 

Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou ochrany osobních údajů v prostředí ÚSC, a to v kontextu aktuálního legislativního stavu.  Účastníci si upevní, prohloubí a aktualizují své znalosti v této oblasti, přičemž budou upozorněni i na problematiku vztahu ochrany soukromí a osobních údajů při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Program kurzu:

 

1. Základy ochrany osobních údajů

 • Úvod do problematiky ochrany soukromí, osobnosti a osobních údajů, historický exkurz. 
 • Ústavněprávní a mezinárodněprávní základy ochrany osobních údajů. 
 • Přijetí a účinnost Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). 
 • Vnitrostátní právní úprava ochrany osobních údajů, její legislativní proces.

2. Základní pojmy

 • Osobní údaj, zpracování, omezení zpracování, profilování, pseudonymizace a další základní pojmy.

3. Základní zásady zpracování osobních údajů

 • Zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti, odpovědnosti.

4. Zákonnost zpracování osobních údajů

 • Druhy zákonného zpracování.

5. Práva subjektu údajů

 • Transparentnost a postupy. 
 • Informace a přístup k osobním údajů. 
 • Oprava a výmaz. 
 • Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování omezení.

6. Správce a zpracovatel

 • Obecné povinnosti. 
 • Zabezpečení osobních údajů. 
 • Uchovávání osobních údajů. 
 • Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, předchozí konzultace.

7. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 • Postavení a role pověřence pro ochranu osobních údajů.

8. Úřad pro ochranu osobních údajů, Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

 • Postavení a stanoviska, nezávislé dozorové orgány, spolupráce a jednotnost.

9. Právo na ochranu osobních údajů a právo na informace

 • Řešení střetu práva na ochranu osobních údajů a práva na informace. 
 • Realizace práva na informace při šetření ochrany osobních údajů.

10. Závěr

 • Řízená diskuze, prostor pro dotazy.

Poznámka: