Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Rekvalifikace
Kurzy na míru
MBA
Informace o kurzu
Název kurzu: Když klient pobytového zařízení nemá na plnou úhradu - základní postupy
Akreditace: MPSV ČR
A2017/0328-SP/VP
Lektor: Mgr. Radka Pešlová
Přihlásit
Termín konání: 15. 8. 2019 Číslo kurzu (VS): 19340
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:30 Cena bez DPH: 1950 Kč
Místo konání: Ústí nad Labem Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Comfort Hotel Ústí nad Labem City, Masarykova 36, Ústí nad Labem
Počet vyuč. hodin: 6
Bariérový přístup  

Komu je kurz určen:

 

Osoby v pobytových zařízeních mají velmi omezené finanční možnosti. Úhrada za sociální služby i ubytování je daná. Co dělat, když klientův příjem nedostačuje? Co dělat, když klient příjmy nemá? Je vůbec možné najít řešení?


Vzdělávací program hledá odpovědi právě na tyto otázky. V rámci svého obsahu program představí problematiku exekucí (např. speciální pravidla výpočtů zabavovaných příjmů pro osoby v exekuci), dávek v hmotné nouzi a dávek státní sociální podpory (nároky na dávku, správného výpočtu, postup při podávání žádostí, vč. jejich náležitostí), nízkých důchodů, nebo důchodů bez výplat (se zaměřením na to, zda je možné výplatu zvýšit, či získat), správné výše příspěvku na péči, poplatků (a dalších nákladů klienta) a to v zájmu co nejúčinněji pomoci klientům pobytových zařízení v obtížné ekonomické situaci. Program v rámci svého zaměření věnuje také, a to v nezbytné míře, pozornost rodinným vztahům klienta (možné vyživovací povinnosti, doplácení). Program upozorňuje na konkrétní postupy, které nepříznivé situace klientů mohou pozitivně ovlivnit a pokud možno tak i efektivně řešit.

Přínos kurzu:

 

Absolvent programu je schopen věcně analyzovat situaci uživatele, a na základě provedené analýzy a nabytých znalostí nalézt efektivní řešení tíživé finanční situace klienta pobytového zařízení, orientuje se v systému sociálních dávek a dokáže posoudit, zda má klient na některou z nich nárok, orientuje se ve způsobu výpočtu důchodu a je seznámen s faktory, které ovlivňují jeho výši, orientuje se v možnostech snížení nákladů na léčbu a kompenzační pomůcky.

Program kurzu:

 

1. Úvod

 • Představení lektorky a účastníků, očekávání, obavy, pravidla, průběh kurzu.

2. Vymezení základních pojmů

 • Co je to pobytová sociální služba, co je to plná úhrada a za jakých okolností je nárok na sníženou úhradu.
 • Jaké příjmy lze použít pro úhradu služby a jejich dokazování. 
 • Výpočet 15 %/25 % zůstatku.

3. Kontrola finančního hospodaření a uživatelových možností 

 • Kontrola finančního hospodaření a uživatelových možností. 
 • Jak ovlivnit exekuci, § 299 OSŘ - kdy jej aplikujeme. 
 • Jak vést jednání s exekutory, na co si dát pozor. 

4. Zdravotní stav a jeho vliv na výdaje uživatele 

 • Jak ovlivňuje zdravotní stav výdaje uživatele, kde může vzít prostředky na svoji léčbu, jak jednat s lékařem a získat léčiva a kompenzační pomůcky bez doplatků. 
 • Existují dávky na doplatky na léky?

5. Důchod a revize jeho přiznání

 • Revize přiznání důchodu - je zde správně započtena odpracovaná doba; jak je nakládáno s vyloučenými a náhradními dobami; jak ovlivňuje výši důchodu datum vzniku invalidity; má uživatel správný stupeň invalidity?

6. Sociální dávky

 • Jaké další sociální dávky může uživatel získat a za jakých podmínek?

7. Možnosti spoluúčasti rodiny

 • Jak řešit výživné od rodiny, případně její spoluúčast? 
 • Může se na úhradě podílet i veřejný opatrovník? 

8. Další možnosti zlepšení ekonomické situace

 • Jaké poplatky nemusí uživatel platit? Kde může ušetřit? Kde si může vydělat? Může být uživatel ještě zaměstnán? Lze mu pomoci získat další příjem?

9. Příspěvek na péči a jeho parametry

 • Má uživatel přiznaný správný příspěvek na péči? 
 • Co jej ovlivňuje, jak doložit uživatelovu neschopnost, aby získal to, co odpovídá jeho zdravotnímu a sociálnímu stavu?

10. Nadace, dary a další pomoc

 • Fungují nadace, dary a jiná pomoc sociálním službám, případně jejím uživatelům? 

11. Závěr

 • Rekapitulace obsahu programu, řízená diskuze, dotazování

Poznámka: