Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Rekvalifikace
Kurzy na míru
MBA
Informace o kurzu
Název kurzu: Vážně míněný nesouhlas a detence v sociálních službách z pohledu sociálních služeb i opatrovníka (při přijetí, v průběhu i při ukončování sociální služby)
Akreditace: MPSV ČR
A2017/0638-SP/PC/VP
Lektor: Mgr. Radka Pešlová
Přihlásit
Termín konání: 23. 7. 2019 Číslo kurzu (VS): 19337
Tisk
Čas konání: 9:00 - 16:30 Cena bez DPH: 1950 Kč
Místo konání: Ostrava Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Hotel Mercure, Českobratrská 18/1742, Ostrava
Počet vyuč. hodin: 8
Bezbariérový přístup  

Komu je kurz určen:

 

Kurz je určen pro pracovníky sociálních služeb, kteří se setkávají se spornými případy omezení člověka a pomocí, kterou potřebuje. 

V rámci sociální práce se třou zájmy uživatele/klienta, sociální služby, opatrovníka a rodiny. Nezřídka uživatel nechce být ve službě, ale nemá kam jít, opatrovník nechce ukončit smlouvu, rodina trvá na ubytování a sociální služba by ráda situaci vyřešila ne/ukončením smlouvy. Jak rozeznat, kdy si může uživatel ukončit, co chce; kdy má na situaci vliv rodina; co může opatrovník a kdy už nelze brát ohled na nic jiného, než na zákonné ustanovení o nahlášení detence v sociálních službách? 

V souvislosti s detencí vzniká mnoho rozporuplných otázek. V rámci semináře se je pokusíme dát do souvislostí tak, aby pracovník byl schopen kvalifikovaného posouzení situace.

Přínos kurzu:

 

Účastník získá schopnost účinně rozhodovat o umístění zájemce do služby bez souhlasu a následně v průběhu služby do 24 hodin od projevení vážně míněného nesouhlasu. Rozpozná, kdy jde o projev ne/souhlasu s umístěním do služby a v průběhu služby. Bude schopen se validně rozhodnout v jaké situaci a jak postupovat, aby se nedostával na hranici trestnosti a rozporu se zákonem o sociálních službách.

Program kurzu:

 

1. Úvod

 • Představení lektorky a účastníků, očekávání, obavy, pravidla, průběh kurzu.

2. Příběh

 • Příběh (historie, právní podklad, proč se dostala "detence" do zákona o sociálních službách) - abychom pochopili podstatu.

3. Rozdíl mezi svéprávností a schopností se rozhodovat

 • Rozdíl mezi schopností sjednat a ukončit smlouvu osoby s rozumovou vyspělostí, svéprávností, bez svéprávnosti, omezené ve svéprávnosti, pod opatrovnictvím, bez opatrovníka, s plnou mocí, s rodinou.

4. Přijetí do služby

 • Jednání při přijetí do sociální služby, kdo za koho, kdy a co ujednává a podepisuje, kdy je platná smlouva a kdo si musí odpovědět "detenční" otázky. 
 • Jaké podklady musí mít osoba, která podepisuje smlouvu za někoho, kdo už není schopen říci "ANO, chci službu".

5. Vážně míněný nesouhlas

 • Jak rozlišit souhlas od nesouhlasu? 
 • Jak rozlišit nesouhlas a projev nemoci, pruzení, odpor, negaci? 
 • Příklady z praxe.

6. Jak situaci s nesouhlasem řešit?

 • Rozdíly, když je osoba schopna jednat, když je pod opatrovnictvím a opatrovník chce/nechce situaci řešit, když zde není opatrovník? 
 • Jak může situaci řešit sám opatrovník, případně sám uživatel? 
 • Co hrozí rodině a opatrovníkovi při ne/řešení nesouhlasu?

7. Oznámení soudu, metodika

 • Kdy běží lhůta? 
 • Co je podstatou oznámení? 
 • Jak dlouho vést evidenci? 
 • Jak případ popsat? 
 • Proč se musí oznamovat soudu? 
 • Co hrozí, když se soudu neoznámí? 
 • Může se k řízení vyjádřit i někdo jiný než služba (uživatel, zástupce, opatrovník, rodina, ombudsman, státní zástupce)? 
 • Dostupná metodika.

8. Trestněprávní rovina

 • Může být pracovník, opatrovník, rodinný příslušník, zařízení trestně stíhán/o? 
 • Jaká je odpovědnost zúčastněných?

9. Rozsudek soudu a opatření

 • Možnosti soudního rozhodnutí a přezkumu držení v zařízení? 
 • Jaké závěry soud může učinit, co z nich vyčíst a jak postupovat. 
 • Příklady z praxe.

10. Závěr

 • Rekapitulace obsahu programu, řízená diskuze, dotazování.

Poznámka: