Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Efektivní komunikace v rámci moderního úřadu
Akreditace: MV ČR
AK/VE-11/2015;
MV ČR
AK/PV-13/2015
Lektor: PhDr. Aleš Hradečný
Přihlásit
Termín konání: 20. 10. 2020 Číslo kurzu (VS): 20880
Tisk
Čas konání: 9:00 - 16:30 Cena bez DPH: 2200 Kč
Místo konání: Plzeň Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Hotel Green Gondola, Pallova 12, Plzeň
Počet vyuč. hodin: 8
Bezbariérový přístup  

Komu je kurz určen:

Vzdělávací program je určen především vyšším úředníkům ÚSC, kteří se v rámci své pracovní činnosti podílejí na nastavování tzv. "firemní kultury". Program je však určen i všem ostatním úředníkům ÚSC, které daná problematika zajímá, a kteří mají zájem o možnosti zvyšování kvality každodenní praxe na úseku komunikačních dovedností.

Přínos kurzu:


Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s významem nastavení komunikačních pravidel a procesů v rámci úřadu, a to jak ve směru uvnitř organizace, tak i navenek. Nedílnou součástí programu je představení nejzákladnějších komunikačních technik a postupů, včetně seznámení s problematikou krizové komunikace. 

Program kurzu:


1. ÚVOD


2. PROCES KOMUNIKACE, ZÁKLADNÍ POJMY

 • Původ slova komunikace, definice, základní pojmy
 • Komunikace jako sociální interakce, komunikační přenos
 • Verbální a neverbální komunikace
 • Obecné zásady úspěšné komunikace (umění sdělovat a naslouchat)

3. KOMUNIKACE JAKO UMĚNÍ

 • Asertivita jako komunikační dovednost
 • Asertivní práva, asertivní techniky
 • Zvládání konfliktních situací
 • Rétorika, zásady mluveného projevu
 • Efektivní komunikace v telefonním styku

4. KOMUNIKACE V RÁMCI ÚŘADU

 • Komunikace organizace jako celku
 • Informační a vztahové propojení uvnitř organizace
 • Formy a prostředky vnitrofiremní komunikace, jejich efektivnost
  (používané shora dolů, zdola nahoru, horizontálně, diagonálně a ostatní)
 • Komunikační kompetence
 • Organizační kultura, její vliv na fungování organizace
 • Komunikace s vnějším prostředím

5. KRIZOVÁ KOMUNIKACE

 • Krizová komunikace a její specifika
 • Pravidla krizové komunikace, krizový plán
 • Jak nejlépe zvládat krizovou komunikaci

6. ZÁVĚR

 • Rekapitulace, prostor pro dotazy

 

Poznámka: