Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Český jazyk v úřední praxi
Akreditace: MV ČR
AK/PV-115/2013
Lektor: PhDr. Anna Černá
Přihlásit
Termín konání: 15. 10. 2020 Číslo kurzu (VS): 20687
Tisk
Čas konání: 9:00 - 13:30 Cena bez DPH: 2200 Kč
Místo konání: Ústí nad Labem Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Clarion Congress Hotel, Špitálské nám. 3517, Ústí nad Labem
Počet vyuč. hodin: 4,5
Bezbariérový přístup  

Komu je kurz určen:

Kurz je určen zaměstnancům úřadů státní správy a místní samosprávy jakož i všem dalším zaměstnancům, kteří v rámci své pracovní náplně užívají spisový jazyk v úřední komunikaci.

Přínos kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je seznámit úředníky státní správy a samosprávy, administrativní pracovníky a další účastníky se základními pravidly a zásadami českého pravopisu a mluvnice pro použití v úřední praxi a zdokonalit jejich schopnost užívat spisovný jazyk v ústní i písemné (především úřední) komunikaci. Účastníci získají nejen užitečné znalosti z této oblasti, ale i důležité informace o tom, kde se o jazyce mohou sami poučit.

Program kurzu:


1. Všeobecný úvod

  • Informace o jazykové situaci v ČR (kdo a v jaké míře určuje normu spisovné češtiny a kdo a v jaké míře je povinen ji dodržovat).
  • Informace o zdrojích poučení o češtině (tištěné a elektronické zdroje).

2. Pravopis – interpunkce

  • Psaní čárek před spojkami a, i, ani, nebo; čárka v přívlastku (podle dokumentu(,) vydaného 1. 1. 2011); čárka před respektive, tj., a to, atd., apod. a jinde; další interpunkční znaménka a jejich kombinace (např. spojení pomlčky a závorky, tři tečky, užívání uvozovek atd.).

3. Pravopis – velká písmena

  • Názvy měst, městských částí, veřejných prostranství (ulice Na Trávníku, třída Osvoboditelů, statutární město Liberec, Úřad městské části Praha 4 apod.).
  • Názvy institucí a organizací, jejich složek (oddělení, úsek, odbor, komise atd.); názvy dokumentů (tato smlouva o výpůjčce (dále jen S/smlouva); podle Z/zákona č.xy apod.); jak řešit rozpory mezi požadavky/preferencemi samotné organizace a pravidly pravopisu, případně nesoulad mezi texty zákonů a zásadami českého pravopisu.

4. Pravopis psaní s – z ve slovech českých i cizích

  • shlédnout – zhlédnout, prezident – president, organisace – organizace, impuls – impulz.

5. Pravopis psaní i – y a shoda obecně

  • Psaní i – y v koncovkách jmen (manželé Novákovi x pro Novákovy apod.)
  • Složitější případy shody přísudku s podmětem (Úřad městské části Prahy 12, kulturní oddělení, uspořádal (i uspořádalo) anketu.).
  • Cizí slova: dis- a dys- (disfunkce – dysgrafie), poly- a poli- (polyfunkční – poliklinika).

Poznámka: