Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Zákoník práce v kontextu potřeb veřejné správy - aktuálně, přehledně, prakticky. Videokonference
Včetně nových předpisů dle novely ZP.
Akreditace: MV ČR
AK/VE-503/2022;
MV ČR
AK/PV-1053/2022
Lektor: JUDr. Ladislav Jouza
Přihlásit
Termín konání: 20. 6. 2024 Číslo kurzu (VS): 24257C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2200 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: On-line
Počet vyuč. hodin: 6
Kombinovaný kurz  

Komu je kurz určen:

Seminář je určen především úředníkům a vedoucím úředníkům ÚSC zabývajících se personální činností popř. všem úředníkům, kteří se zabývají oblastí pracovního práva.

Přínos kurzu:

Cílem semináře je představení aktuální úpravy zákoníku práce v kontextu dalších pracovněprávních předpisů s ohledem na potřeby ÚSC.

Program kurzu:

 

1. Úvod 

 • obecné představení tématu, lektora
 • očekávání od programu

2. Legislativní aktuality v personální oblasti

 • směrnice EU o sladění rodinného života a pracovních pomníkách – obsah a transpozice do zákoníku práce
 • novela zákoníku práce (charakteristika, zásady, uplatnění ve veřejné správě)

3. Změny v zákoníku práce po novele  a srovnání se zákonem úřednících územních samosprávných celků (zejména s ohledem na §4      -§14 zákona č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

 • přijímání zaměstnanců (informační povinnost zaměstnavatele, výběrové řízení ve veřejné správě, příslib zaměstnání)
 • sjednání pracovního poměru (adhezní pracovní smlouva, obsah pracovní smlouvy, zkušební doba, pracovní poměr na dobu určitou –výjimky ve veřejné správě)
 • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (srovnání s pracovním poměrem,rozvrh pracovní doby, nárok na dovolenou, odměňování)
 • doba setrvání prac. poměru
 • nová pravidla práce na dálku
 • home office (povinnost zaměstnavatele ke sjednání, úhrada nákladů zaměstnance, bezpečnost práce a pracovní úrazy, kontakt zaměstnance s pracovištěm)
 • doručování pracovněprávních písemností

4. Zvláštní pracovní podmínky pro ženy a matky v souladu se směrnicí EU o sladění rodinného a pracovního života


5. Náhrada mzdy (platu) zaměstnance při nedostatku práce (nový kurzarbeit, překážky v práci na straně zaměstnavatele)


6. Skončení pracovního poměru (organizační změny, odvolání, odstupné)


7. Závěr

 • diskuze
 • odpovědi na dotazy účastníků

Poznámka:

Včetně nových předpisů dle novely ZP.