Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Úprava písemností dle normy ČSN 01 6910 - videokonference
Akreditace: MV ČR
AK/PV-817/2021
Lektor: Mgr. Miroslav Havel
Přihlásit
Termín konání: 19. 12. 2024 Číslo kurzu (VS): 24415C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 13:30 Cena bez DPH: 2200 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: On-line
Počet vyuč. hodin: 5
Kombinovaný kurz  

Komu je kurz určen:

Kurz je určen úředníkům ÚSC, kteří v rámci své pracovní činnosti vytvářejí písemnosti úředního charakteru (rozhodnutí, výzvy, úřední a obchodní dopisy, e-maily, zápisy apod.).

Přínos kurzu:

Cílem semináře je seznámit úředníky státní správy a samosprávy a další absolventy se zásadami, které uvádí norma  ČSN 01 6910 pro grafickou úpravu obchodních a úředních dopisů, správních rozhodnutí, výzev a jiných typů úředních písemností zpracovaných textovými editory. Absolventi zároveň získají informace o tom, co všechno norma upravuje a jakou má závaznost, co dělat, pokud se liší interní norma instituce či úřadu od normy ČSN, případně pokud je norma v rozporu s Pravidly českého pravopisu či Internetovou jazykovou příručkou ÚJČ AV ČR.

Program kurzu:


1. Všeobecný úvod

 • Informace o závaznosti normy ČSN a souvislostech s jinými jazykovými příručkami (do jaké míry je závazná, jak řešit, když se ČSN rozchází s interní normou úřadu apod.).
 • Informace o zdrojích poučení o češtině a úpravě písemností (tištěné a elektronické zdroje).

2. Základní zásady pravopisné a mluvnické, které upravuje norma ČSN a Pravidla českého pravopisu

 • Značky a iniciálové či jiné zkratky: 12 % x 12%; v IKEA x v Ikee; a. s.; doc. x Ing. apod.
 • Psaní dat a jiných časových a číselných údajů (např. peněžních částek).
 • Číselné řády a víceslovné číslovkové výrazy: mluvíme o 1 358 423 dokladech – o milion tři sta padesát osm tisíc čtyř(i) sta dvaceti třech dokladech.
 • Velká písmena: tituly, zkratky, funkce, organizace, obce apod.
 • Oslovování 5. pádem v úředních dopisech: pane Nováku/Svobodo/doktore apod.

3. Grafická stránka písemností

 • Celková úprava dopisů a dalších typů písemností (umístění jednotlivých informací, textový sloupec, tzv. „věc“, hlavička dopisu, odvolací údaje).
 • Náležitosti pro správné psaní adres.
 • Začátek a konec dopisu (oslovení, pozdrav, podpis, razítko, parafování, přílohy apod.).
 • Text dopisu (zvýrazňování textu, členění textu na odstavce, textový sloupec, psaní výčtů, několikastránkové dopisy apod.)
 • Úprava typů úředních písemností podle správního řádu: Rozhodnutí, výzva, e-mail, apod. + formální náležitosti úředních dokumentů dle správního řádu (§§ 18, 68, 69 atd.), jako je např. rozhodnutí, protokol do spisu, výzva (číslo jednací, označení správního orgánu, resp. označení oprávněné osoby, podpisy atd.)

4. Stylizace dopisu a dalších písemností

 • Na co si dát při vytváření formulací pozor, čemu se vyhnout (mnohoznačným a neobratným formulacím, komplikovaným a přetíženým souvětím), upozornění na nejčastější chyby.

Poznámka: