Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Rekvalifikace
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Jak správně prezentovat a jak zvládat trému
Akreditace: MV ČR
AK/PV-304/2014
Lektor: PhDr. Jitka Crhová
Přihlásit
Termín konání: 7. 11. 2019 Číslo kurzu (VS): 19715
Tisk
Čas konání: 9:30 - 15:00 Cena bez DPH: 1990 Kč
Místo konání: Ostrava Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa:
Počet vyuč. hodin: 6
Bezbariérový přístup  

Komu je kurz určen:

Kurz je určen všem, kteří se chtějí naučit zásadám správné prezentace a umění jak zvládat trému.

Přínos kurzu:

Účastníci kurzu se učí jak vystupovat profesionálně, jak při prezentaci správně využívat prvky neverbální a vokální komunikace. Program se zaměřuje na správné vyjadřování a rétoriku, stejně jako na praktické osvojení si prezentačních dovedností. Pomáhá odhalit příčiny trémy, mapuje její projevy a učí, jak trému zvládat.

Program kurzu:


 • Profesionální vystupování
  V pracovním životě zažíváme různé situace, ve kterých potřebujeme umět vystupovat skutečně profesionálně.
 • Správné využívání prvků neverbální a vokální komunikace při praktické prezentaci
  Nejen naše slova, ale i náš vzhled, naše tělo a náš hlas rozhodují o tom, jak nás druzí vnímají ...
 • Fáze a průběh prezentace
  Příprava na prezentaci, hlavní zásady při realizaci jednotlivých částí prezentace.
 • Správné vyjadřování a rétorika
  Nejen to co říkáme, ale také to, jak to říkáme ovlivňuje posluchače... 
 • Praktické osvojení si dovedností
  Učíme se prezentovat. Důležité zásady v praxi.
 • Tréma
  Jak se tréma projevuje a co se při ní děje.
 • Jak trému zvládat
  Možné způsoby zvládání trémy.
 • Vliv sebeúcty na zvládání trémy
  Posílení vědomí vlastní hodnoty při boji s trémou.
 • Osobní image při prezentaci
 • Praktické aktivity
  V rámci kurzu jsou využívány praktické aktivity vedoucí ke zlepšení prezentačních dovedností a odbourání trémy.

Poznámka: