Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Vyhledávání
Dle místa konání:
v
Dle měsíce konání:
v
Dle oblasti školení:
v
Dle příjmení lektora:
v
Dle názvu kurzu:
v
Dle slov z názvu:
Vyhledat

Klikem na hlavičku sloupců v tabulce můžete řadit zobrazené kurzy dle kritéria vzestupně či sestupně.

Termín(Vzestupně)
Název kurzu
Akreditace
Místo konání
 
11. 7. 2024
čtvrtek
obsazeno
Praktické výpočty sociálních dávek - Dávky vyplácené Úřadem práce ČR
Vážení účastníci, omlouváme se, ale z náhlých závažných zdravotních důvodů je seminář v termínu 11. 7. zrušen. Náhradní termín upřesníme. Děkujeme za pochopení. Velmi se omlouváme za komplikace.
MPSV ČR
A2021/0796-SP/VP
On-line Info
16. 7. 2024
úterý
obsazeno
Územní samospráva přehledně a v příkladech - videokonference
MV ČR
AK/VE-134/2022;
MV ČR
AK/PV-260/2022
On-line Info
16. 7. 2024
úterý
obsazeno
Obec a nájemné z bytů, úhrady služeb, včetně problematiky neplatičů a novely zákona č. 67/2013 Sb. - videokonference
Dílčí novela od 1. 1. 2024.
MV ČR
AK/VE-186/2023;
MV ČR
AK/PV-386/2023
On-line Info
17. 7. 2024
středa
obsazeno
Klient s psychiatrickou diagnózou 1 - úvod do problematiky
MPSV ČR
A2020/1206-SP/PC/PP/VP
On-line Info
18. 7. 2024
čtvrtek
obsazeno
Krok za krokem zřizovací listinou školské příspěvkové organizace - videokonference
MV ČR
AK/VE-266/2021;
MV ČR
AK/PV-471/2021
On-line Info
18. 7. 2024
čtvrtek
obsazeno
Úhrady za sociální služby - základní přehled problematiky
Změny úhradové vyhlášky k 1.7.2024.
MPSV ČR
A2021/1297-SP/PC
On-line Info
18. 7. 2024
čtvrtek
obsazeno
Činnost ÚSC při výkonu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu - videokonference
MV ČR
AK/VE-182/2023;
MV ČR
AK/PV-382/2023
On-line Info
19. 7. 2024
pátek
obsazeno
Příprava rodičů na střídavou péči - základní přehled problematiky
MPSV ČR
A2022/0152-SP/PC
On-line Info
23. 7. 2024
úterý
obsazeno
Vnitřní předpisy úřadů obcí a měst – jak na jejich tvorbu? Videokonference
MV ČR
AK/VE-15/2024 ;
MV ČR
AK/PV-33/2024
On-line Info
23. 7. 2024
úterý
obsazeno
Dohody o práci v prostředí ÚSC - aktuální pracovněprávní problémy a jejich řešení. Videokonference
MV ČR AK/VE-149/2024;
MV ČR AK/PV-385/2024
On-line Info
24. 7. 2024
středa
obsazeno
Základy psychické první pomoci pro pracovníky v sociální oblasti
MPSV ČR
A2022/0562-SP/PC
On-line Info
25. 7. 2024
čtvrtek
obsazeno
Nový stavební zákon - videokonference
Včetně novel zákona a aktuálních informací o souvisejících prováděcích předpisech. Kombinovaný seminář.
MV ČR
AK/VE-416/2021;
MV ČR
AK/PV-697/2021
On-line Info
1. 8. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákon o sociálních službách – přehled aktualit, novinek a jejich obecných dopadů do praxe - videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/1179-SP/PC/PP/VP.
MV ČR
AK/VE-28/2019;
MV ČR AK/PV-39/2019
On-line Info
1. 8. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákon o obcích a zákon o úřednících pro každodenní úřední praxi - videokonference
MV ČR
AK/PV-802/2021
On-line Info
2. 8. 2024
pátek
obsazeno
Hodnocení a zvyšování kvality sociální služby
MPSV ČR
A2024/0062-SP/PC/VP
On-line Info
6. 8. 2024
úterý
obsazeno
Nárok na jednotlivé sociální dávky a postupy při vyřizování; zaměřeno na dávky Státní sociální podpory a dávky Hmotné nouze
Připravované změny - digitalizace dávek.
MPSV ČR
A2021/0134-SP/PC/VP
On-line Info
6. 8. 2024
úterý
obsazeno
Vztahy zřizovatele a ředitele školské příspěvkové organizace - videokonference
MV ČR
AK/VE-340/2022;
MV ČR
AK/PV-687/2022
On-line Info
7. 8. 2024
středa
obsazeno
Klient s psychiatrickou diagnózou 2 - základní metody práce s klientem s psychiatrickou diagnózou
MPSV ČR
A2021/1300-SP/PC/VP
On-line Info
8. 8. 2024
čtvrtek
obsazeno
Jak aplikovat zákon o obcích v každodenní praxi jednoduše a efektivně - videokonference
MV ČR
AK/VE-9/2022;
MV ČR
AK/PV-8/2022
On-line Info
13. 8. 2024
úterý
obsazeno
Obec jako pronajímatel a propachtovatel nemovitého majetku (s výjimkou nájmu pro bydlení) - videokonference
MV ČR
AK/VE-189/2023;
MV ČR
AK/PV-389/2023
On-line Info
13. 8. 2024
úterý
obsazeno
Stavební zákon ve vazbě na správní řád - videokonference
Včetně aktuálních informací z nového stavebního zákona.
MV ČR
AK/VE-374/2020;
MV ČR
AK/PV-554/2020
On-line Info
15. 8. 2024
čtvrtek
obsazeno
Doručování ve veřejné i soukromé sféře - videokonference
MV ČR
AK/VE-17/2023;
MV ČR
AK/PV-35/2023
On-line Info
15. 8. 2024
čtvrtek
obsazeno
Základní možnosti včasné detekce rizikového chování u dětí v praxi sociálního pracovníka
MPSV ČR
A2020/1208-SP/PC
On-line Info
20. 8. 2024
úterý
obsazeno
Zákonné zastoupení dětí, opatrovnictví a poručenství
Vážení účastníci, velmi se omlouváme, ale z technických důvodů je původní termín semináře 16.8.2024 zrušen. Náhradní termín se uskuteční 20. 8. 2024. Děkujeme za pochopení.
MPSV ČR
A2021/1302-SP
On-line Info
20. 8. 2024
úterý
obsazeno
Agenda evidence obyvatel – praxe, postupy, příklady. Videokonference
MV ČR
AK/VE-292/2022;
MV ČR
AK/PV-608/2022
On-line Info
22. 8. 2024
čtvrtek
obsazeno
Školská legislativa pro zřizovatele - videokonference
MV ČR
AK/VE-343/2022;
MV ČR
AK/PV-690/2022
On-line Info
23. 8. 2024
pátek
obsazeno
Úmrtí blízké osoby v rodině dítěte - jak podpořit zvládnutí nepříznivé sociální situace dítětem
MPSV ČR
A2021/0088-SP/PC/PP
On-line Info
27. 8. 2024
úterý
obsazeno
Efektivní a profesionální zvládání konfliktních situací
MPSV ČR
A2024/0410-SP/PC/VP
On-line Info
28. 8. 2024
středa
obsazeno
Nouzové a havarijní situace při poskytování sociální služby
MPSV ČR
A2023/0693-SP/PC/VP
On-line Info
29. 8. 2024
čtvrtek
obsazeno
Čeština mluvená a psaná - jaké volit vhodné výrazové prostředky pro různé komunikační situace. Videokonference
MV ČR
AK/VE-360/2022;
MV ČR
AK/PV-725/2022
On-line Info
30. 8. 2024
pátek
obsazeno
Exekuce a oddlužení v práci se zadluženým klientem z hlediska sociální práce - základní přehled problematiky
MPSV ČR
A2024/0415-SP/VP
On-line Info
5. 9. 2024
čtvrtek
obsazeno
Správa místních poplatků - videokonference
MV ČR
AK/VE-384/2020;
MV ČR
AK/PV-566/2020
On-line Info
5. 9. 2024
čtvrtek
obsazeno
Pomocný analytický přehled (PAP)v účetní praxi ÚSC - videokonference
MV ČR
AK/VE-51/2023;
MV ČR
AK/PV-99/2023
On-line Info
6. 9. 2024
pátek
obsazeno
Když člověk nechce být v zařízení sociálních služeb aneb vážně míněný nesouhlas
MPSV ČR
A2023/1317-SP/PC/VP
On-line Info
10. 9. 2024
úterý
obsazeno
Opravné prostředky proti rozhodnutím Úřadu práce ČR v oblasti nepojistných sociálních dávek
Včetně připravovaných změn v oblasti nepojistných dávek.
MPSV ČR
A2022/0155-SP/PC
On-line Info
10. 9. 2024
úterý
obsazeno
Kronika a kronikářská praxe - videokonference
MV ČR
AK/PV-543/2020
On-line Info
10. 9. 2024
úterý
obsazeno
Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona - videokonference
Včetně aktuálních informací z nového stavebního zákona.
MV ČR
AK/VE-61/2023;
MV ČR
AK/PV-115/2023
On-line Info
11. 9. 2024
středa
obsazeno
Emoce a základní možnosti jejich zvládání v rámci péče o seniory
MPSV ČR
A2020/0288-SP/PC/PP
On-line Info
12. 9. 2024
čtvrtek
obsazeno
Čeština mluvená a psaná - jaké volit vhodné výrazové prostředky pro různé komunikační situace. Videokonference
Vážení účastníci, seminář byl ze zdravotních důvodů přesunut z původního termínu 25. 6. 2024 na nový termín 12. 9. 2024. Všem se velmi omlouváme za vzniklé komplikace.
MV ČR
AK/VE-360/2022;
MV ČR
AK/PV-725/2022
On-line Info
12. 9. 2024
čtvrtek
obsazeno
Mindfulness - účinná protistresová metoda pro každodenní praxi pracovníků v sociální oblasti
MPSV ČR
A2022/0563-SP/PC/VP
On-line Info
12. 9. 2024
čtvrtek
obsazeno
Rušení údaje o místu trvalého pobytu v praxi - videokonference
MV ČR
AK/VE-11/2022;
MV ČR
AK/PV-12/2022
On-line Info
13. 9. 2024
pátek
obsazeno
Dětské dluhy - jejich vznik, vývojové etapy, odpovědnost a možnosti řešení
MPSV ČR
A2022/0946-SP
On-line Info
17. 9. 2024
úterý
obsazeno
Povolení užívání staveb a změny v jejich užívání - videokonference
Výklad postupů podle nového stavebního zákona.
MV ČR
AK/VE-407/2022;
MV ČR
AK/PV-850/2022
On-line Info
17. 9. 2024
úterý
obsazeno
Veřejné zakázky - aktuálně a přehledně. Videokonference
MV ČR
AK/VE-179/2023;
MV ČR
AK/PV-379/2023
On-line Info
18. 9. 2024
středa
obsazeno
Revitalizace sociální služby (Revize vnitřních pravidel a postupů realizace sociální služby)
MPSV ČR
A2024/0063-SP/VP
On-line Info
19. 9. 2024
čtvrtek
obsazeno
Krizové situace v rodině očima dítěte
MPSV ČR
A2022/0532-SP
On-line Info
19. 9. 2024
čtvrtek
obsazeno
Živnostenský zákon ve vazbě na kontrolní řád - videokonference
MV ČR
AK/VE-59/2021;
MV ČR
AK/PV-81/2021
On-line Info
20. 9. 2024
pátek
obsazeno
Klient s psychiatrickou diagnózou 1 - úvod do problematiky
MPSV ČR
A2020/1206-SP/PC/PP/VP
On-line Info
24. 9. 2024
úterý
obsazeno
Vliv nového stavebního zákona na přípravu staveb veřejného sektoru - videokonference
Pozornost bude věnována i digitalizaci stavebního řízení.
MV ČR
AK/VE-329/2022;
MV ČR
AK/PV-659/2022
On-line Info
24. 9. 2024
úterý
obsazeno
Legislativa v památkové péči a příklady z praxe - videokonference
MV ČR
AK/VE-57/2023;
MV ČR
AK/PV-111/2023
On-line Info
24. 9. 2024
úterý
obsazeno
Základy psychické první pomoci pro pracovníky v sociální oblasti
MPSV ČR
A2022/0562-SP/PC
On-line Info
25. 9. 2024
středa
obsazeno
Nejlepší zájem, slyšení a názor dítěte jako důležité hledisko pro rozhodování o dětech nebo při řešení jejich obtížné situace
MPSV ČR
A2022/0534-SP
On-line Info
26. 9. 2024
čtvrtek
obsazeno
Když klient pobytového zařízení nemá na plnou úhradu - základní postupy
MPSV ČR
A2021/0686-SP/VP
On-line Info
26. 9. 2024
čtvrtek
obsazeno
Právní úprava nepůvodních invazních druhů (invazní zavlečené druhy) - videokonference
Praktické poznámky k možnostem postupu proti živočišným druhům z důvodu přenosu zoonóz.
MV ČR
AK/VE-518/2021;
MV ČR
AK/PV-885/2021
On-line Info
26. 9. 2024
čtvrtek
obsazeno
Územní plánování - aktuální praxe - videokonference
MV ČR
AK/VE-496/2021;
MV ČR
AK/PV-845/2021
On-line Info
27. 9. 2024
pátek
obsazeno
Příprava na průběh inspekce sociálních služeb
MPSV ČR
A2023/0692-SP/PC/VP
On-line Info
1. 10. 2024
úterý
obsazeno
Obec a nájemné z bytů, úhrady služeb, včetně problematiky neplatičů a novely zákona č. 67/2013 Sb. - videokonference
Dílčí novela od 1.1.2024.
MV ČR
AK/VE-186/2023;
MV ČR
AK/PV-386/2023
On-line Info
1. 10. 2024
úterý
obsazeno
Kamerové systémy v obci a podmínky pro jejich využití - videokonference
Včetně nové metodiky pro zavádění a provozování kamerového systému.
MV ČR
AK/VE-425/2022;
MV ČR
AK/PV-877/2022
On-line Info
1. 10. 2024
úterý
obsazeno
Odměňování členů zastupitelstev obcí, měst a krajů - videokonference
MV ČR
AK/VE-407/2021;
MV ČR
AK/PV-686/2021
On-line Info
1. 10. 2024
úterý
obsazeno
Místní komunikace dle závazné úpravy zákona o pozemních komunikacích - videokonference
MV ČR
AK/VE-380/2020;
MV ČR
AK/PV-562/2020
On-line Info
3. 10. 2024
čtvrtek
obsazeno
Vztahy zřizovatele a ředitele školské příspěvkové organizace - videokonference
MV ČR
AK/VE-340/2022;
MV ČR
AK/PV-687/2022
On-line Info
3. 10. 2024
čtvrtek
obsazeno
Příspěvek na péči a posuzování stupně závislosti
MPSV ČR
A2021/0089-SP/PC
On-line Info
3. 10. 2024
čtvrtek
obsazeno
Výkon rozhodnutí a exekuce pro potřeby úředníků veřejné správy - videokonference
MV ČR
AK/VE-198/2022;
MV ČR
AK/PV-424/2022
On-line Info
3. 10. 2024
čtvrtek
obsazeno
Agenda sociálních pohřbů a válečných hrobů v obci - videokonference
MV ČR
AK/VE-307/2022;
MV ČR
AK/PV-628/2022
On-line Info
4. 10. 2024
pátek
obsazeno
Základní principy obrany proti agresi a manipulaci pro pracovníky v sociální oblasti
MPSV ČR
A2022/0952-SP/PC/VP
On-line Info
4. 10. 2024
pátek
obsazeno
Základní možnosti včasné detekce rizikového chování u dětí v praxi sociálního pracovníka
MPSV ČR
A2020/1208-SP/PC
On-line Info
8. 10. 2024
úterý
obsazeno
Nový stavební zákon - videokonference
Výklad postupů podle nového stavebního zákona.
MV ČR
AK/VE-416/2021;
MV ČR
AK/PV-697/2021
On-line Info
8. 10. 2024
úterý
obsazeno
Sebekoučink jako prevence syndromu vyhoření
MPSV ČR
A2023/0080-SP/PC/VP
On-line Info
8. 10. 2024
úterý
obsazeno
Agrese u dětí a mládeže – její příčiny, projevy a možnosti jak se s ní vyrovnávat
MPSV ČR
A2023/1005-SP/PC/PP/VP
On-line Info
8. 10. 2024
úterý
obsazeno
Agenda evidence obyvatel – praxe, postupy, příklady. Videokonference
MV ČR
AK/VE-292/2022;
MV ČR
AK/PV-608/2022
On-line Info
9. 10. 2024
středa
obsazeno
Klient s psychiatrickou diagnózou 2 - základní metody práce s klientem s psychiatrickou diagnózou
MPSV ČR
A2021/1300-SP/PC/VP
On-line Info
10. 10. 2024
čtvrtek
obsazeno
Pozemní komunikace ve smyslu závazné právní úpravy - výkon státní správy, specifika správních řízení, rozhodnutí a úkonů, obsah a rozsah závazných stanovisek silničních správních a speciálních stavebních úřadů v územním, stavebním a společném řízení podle stavebního zákona - videokonference
MV ČR
AK/VE-382/2020;
MV ČR
AK/PV-564/2020
On-line Info
10. 10. 2024
čtvrtek
obsazeno
Smlouvy, jejich zajištění, odpovědnost za vady a reklamace v praxi - videokonference
AK/VE-131/2024;
AK/PV-348/2024
On-line Info
11. 10. 2024
pátek
obsazeno
Základní principy ochrany spotřebitele/klienta sociálních služeb
MPSV ČR
A2021/1299-SP/PC
On-line Info
11. 10. 2024
pátek
obsazeno
Mezinárodní únosy dětí
MPSV ČR
A2022/0150-SP/VP
On-line Info
11. 10. 2024
pátek
obsazeno
Spisová služba a archivace dokumentů - videokonference
MV ČR
AK/VE-180/2023;
MV ČR
AK/PV-380/2023
On-line Info
15. 10. 2024
úterý
obsazeno
Změny v povolování staveb ve vazbě na jednotlivé typy staveb - videokonference
Pozornost bude věnována i digitalizaci stavebního řízení.
MV ČR
AK/VE-9/2024;
MV ČR
AK/PV-27/2024
On-line Info
15. 10. 2024
úterý
obsazeno
Aktuální otázky z pracovního práva, včetně novely zákoníku práce - řešení problémů. Videokonference
Zahrnuje informace k novele Zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2025.
MV ČR
AK/VE-192/2023;
MV ČR
AK/PV-394/2023
On-line Info
15. 10. 2024
úterý
obsazeno
Doručování ve veřejné i soukromé sféře - videokonference
MV ČR
AK/VE-17/2023;
MV ČR
AK/PV-35/2023
On-line Info
15. 10. 2024
úterý
obsazeno
Vodní zákon – praktická rukověť pro úředníky - videokonference
MV ČR
AK/VE-306/2022;
MV ČR
AK/PV-627/2022
On-line Info
16. 10. 2024
středa
obsazeno
Nárok na jednotlivé sociální dávky a postupy při vyřizování; zaměřeno na dávky Státní sociální podpory a dávky Hmotné nouze
Připravované změny - digitalizace dávek.
MPSV ČR
A2021/0134-SP/PC/VP
On-line Info
16. 10. 2024
středa
obsazeno
Multidisciplinární spolupráce v souvislostech - provázání sociální práce, sociálních služeb a dalších nástrojů pomoci
MPSV ČR
A2022/0154-SP/PC/VP
On-line Info
17. 10. 2024
čtvrtek
obsazeno
Inventarizace majetku a závazků u ÚSC a příspěvkových organizací dle platné legislativy - videokonference
MV ČR
AK/VE-197/2023;
MV ČR
AK/PV-404/2023
On-line Info
17. 10. 2024
čtvrtek
obsazeno
Veřejné zakázky malého rozsahu v praxi - videokonference
MV ČR
AK/VE-28/2022;
MV ČR
AK/PV-44/2022
On-line Info
22. 10. 2024
úterý
obsazeno
Státní občanství – činnost krajských a obecních úřadů se zaměřením na správní řízení - videokonference
MV ČR
AK/VE-13/2022;
MV ČR
AK/PV-14/2022
On-line Info
22. 10. 2024
úterý
obsazeno
Právo na informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - videokonference
MV ČR
AK/VE-372/2020;
MV ČR
AK/PV-552/2020
On-line Info
24. 10. 2024
čtvrtek
obsazeno
Nový stavební zákon - videokonference
MV ČR
AK/VE-416/2021;
MV ČR
AK/PV-697/2021
On-line Info
24. 10. 2024
čtvrtek
obsazeno
Dítě v rodičovském konfliktu
MPSV ČR
A2022/0148-SP/PC
On-line Info
24. 10. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu v úřední praxi, předmět a postup aplikace změn legislativy - videokonference
AK/VE-129/2024;
AK/PV-346/2024
On-line Info
25. 10. 2024
pátek
obsazeno
Ochrana dětí na internetu
MPSV ČR
A2022/0538-SP/PC
On-line Info
25. 10. 2024
pátek
obsazeno
Work-life balance jako účinná prevence proti syndromu vyhoření
MPSV ČR
A2022/0561-SP/PC/VP
On-line Info
29. 10. 2024
úterý
obsazeno
Kontrola hospodaření příspěvkových organizací - videokonference
MV ČR
AK/VE-19/2022;
MV ČR
AK/PV-33/2022
On-line Info
29. 10. 2024
úterý
obsazeno
Sociální kurátor v kontextu prevence sociálně patologických jevů - úvod do činnosti v rámci specifické sociální práce - videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2023/1315-SP/VP
MV ČR
AK/VE-37/2021;
MV ČR
AK/PV-49/2021
On-line Info
29. 10. 2024
úterý
obsazeno
Tvorba a čerpání FKSP v kontextu potřeb ÚSC - videokonference
MV ČR
AK/VE-11/2023;
MV ČR
AK/PV-28/2023
On-line Info
31. 10. 2024
čtvrtek
obsazeno
Datové schránky v praxi - videokonference
MV ČR
AK/VE-133/2022;
MV ČR
AK/PV-259/2022
On-line Info
31. 10. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
Se zaměřením na zkušenosti s aplikací stavebních předpisů (jednotné environmentální stanovisko) od 1. 7. 2024, aktuální stav novely lesního zákona.
MV ČR
AK/VE-265/2021;
MV ČR
AK/PV-470/2021
On-line Info
31. 10. 2024
čtvrtek
obsazeno
Dlouhodobý hmotný majetek v účetnictví vybraných účetních jednotek - videokonference
MV ČR
AK/VE-20/2024;
MV ČR
AK/PV-38/2024
On-line Info
1. 11. 2024
pátek
obsazeno
Dávky pro osoby se zdravotním postižením v současné teorii a praxi - základní přehled problematiky
MPSV ČR
A2021/0687-SP
On-line Info
5. 11. 2024
úterý
obsazeno
Aplikace zákona o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě
MPSV ČR
A2022/0770-SP/PC
On-line Info
5. 11. 2024
úterý
obsazeno
Dotčené orgány a jejich závazná stanoviska v řízeních podle stavebního zákona - videokonference
Výklad postupů podle změněných zvláštních právních předpisů.
MV ČR
AK/VE-320/2021;
MV ČR
AK/PV-532/2021
On-line Info
5. 11. 2024
úterý
obsazeno
Ochrana spotřebitele - videokonference
MV ČR
AK/PV-502/2020
On-line Info
6. 11. 2024
středa
obsazeno
Etika v profesním životě pracovníků v sociální oblasti - praktický úvod do problematiky
MPSV ČR
A2021/0415-SP/PC/VP
On-line Info
6. 11. 2024
středa
obsazeno
Základy komunikace se seniory a její specifika
MPSV ČR
A2022/0953-SP/PC/VP
On-line Info
6. 11. 2024
středa
obsazeno
Sociální bydlení v praxi - základní představení problematiky
MPSV ČR
A2020/0655-SP/PC
On-line Info
7. 11. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - videokonference
MV ČR
AK/VE-496/2022;
MV ČR
AK/PV-1026/2022
On-line Info
7. 11. 2024
čtvrtek
obsazeno
Hospodaření školských příspěvkových organizací pro potřeby úřadů ÚSC - videokonference
MV ČR
AK/VE-344/2022;
MV ČR
AK/PV-691/2022
On-line Info
7. 11. 2024
čtvrtek
obsazeno
Poplatky za komunální odpad – videokonference
MV ČR
AK/VE-393/2023;
MV ČR
AK/PV-793/2023
On-line Info
8. 11. 2024
pátek
obsazeno
Působnost orgánů sociálně-právní ochrany při ochraně dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných
MPSV ČR
A2022/0535-SP
On-line Info
8. 11. 2024
pátek
obsazeno
Sociální podnikání jako řešení problematiky zaměstnávání osob ze znevýhodněných cílových skupin - videokonference
MV ČR
AK/VE-392/2023;
MV ČR
AK/PV-792/2023
On-line Info
11. 11. 2024
pondělí
obsazeno
Výkon rozhodnutí a exekuce - základní přehled problematiky pro pracovníky v sociální oblasti
MPSV ČR
A2021/0084 -SP/PC/PP/VP
On-line Info
12. 11. 2024
úterý
obsazeno
Technický dozor stavebníka a dozor projektanta v kontextu potřeb ÚSC - videokonference
MV ČR
AK/VE-172/2021;
MV ČR
AK/PV-304/2021
On-line Info
12. 11. 2024
úterý
obsazeno
Písemnosti a vnitřní předpisy v pracovněprávních vztazích v prostředí ÚSC - videokonference
Zahrnuje informace k novele Zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2025.
MV ČR
AK/VE-13/2023;
MV ČR
AK/PV-31/2023
On-line Info
12. 11. 2024
úterý
obsazeno
Územní plánování - aktuální praxe - videokonference
MV ČR
AK/VE-496/2021;
MV ČR
AK/PV-845/2021
On-line Info
14. 11. 2024
čtvrtek
obsazeno
Příprava podkladů pro jednání orgánů obce (zápisy, usnesení, jednací řády) – videokonference
MV ČR
AK/VE-237/2023;
MV ČR
AK/PV-492/2023
On-line Info
14. 11. 2024
čtvrtek
obsazeno
Nezbytná cesta a některé další zásahy do vlastnictví pozemků a staveb - videokonference
MV ČR
AK/VE-395/2023;
MV ČR
AK/PV-795/2023
On-line Info
14. 11. 2024
čtvrtek
obsazeno
Působnost orgánů sociálně-právní ochrany ve zvláštním řízení soudním v péči o děti – základní přehled problematiky. Videokonference.
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/0419-SP/PC.
MV ČR
AK/VE-176/2021;
MV ČR
AK/PV-308/2021
On-line Info
14. 11. 2024
čtvrtek
obsazeno
GDPR při využívání údajů z informačních systémů veřejné správy - videokonference
MV ČR
AK/VE-9/2022;
MV ČR
AK/PV-10/2022
On-line Info
15. 11. 2024
pátek
obsazeno
Focusing ke zvládání stresu a emocí - praktické seznámení s metodou
MPSV ČR
A2022/0804-SP/PC/VP
On-line Info
19. 11. 2024
úterý
obsazeno
Stavební práce na kulturních památkách, stávající legislativa a praxe - videokonference
MV ČR
AK/VE-55/2023;
MV ČR
AK/PV-106/2023
On-line Info
19. 11. 2024
úterý
obsazeno
Činnost ÚSC při výkonu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu - videokonference
MV ČR
AK/VE-182/2023;
MV ČR
AK/PV-382/2023
On-line Info
19. 11. 2024
úterý
obsazeno
Zákon o pozemních komunikacích v aktuálním znění – videokonference
MV ČR
AK/VE-398/2023;
MV ČR
AK/PV-798/2023
On-line Info
19. 11. 2024
úterý
obsazeno
Ochrana před suchem - videokonference
MV ČR
AK/VE-15/2023;
MV ČR
AK/PV-33/2023
On-line Info
20. 11. 2024
středa
obsazeno
Základy krizové komunikace
MPSV ČR
A2021/0689-SP/PC
On-line Info
20. 11. 2024
středa
obsazeno
Komunikace s lidmi s duševním onemocněním 1
MPSV ČR
A2022/0805-SP/PC
On-line Info
21. 11. 2024
čtvrtek
obsazeno
Vážně míněný nesouhlas a detence v sociálních službách z pohledu sociálních služeb i opatrovníka (při přijetí, v průběhu i při ukončování soc. služby)
MPSV ČR
A2021/0797-SP/PC/VP
On-line Info
21. 11. 2024
čtvrtek
obsazeno
Veřejné zakázky na stavební práce - videokonference
MV ČR
AK/VE-32/2022;
MV ČR
AK/PV-52/2022
On-line Info
21. 11. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákon o kontrole (Kontrolní řád) - videokonference
MV ČR
AK/VE-406/2021;
MV ČR
AK/PV-685/2021
On-line Info
22. 11. 2024
pátek
obsazeno
Úvod do komunikace s klientem s agresivním chováním
MPSV ČR
A2024/0455-SP/PC/VP
On-line Info
22. 11. 2024
pátek
obsazeno
Má to dítě ADHD nebo trauma? Jak mu pomůžeme?
MPSV ČR
A2021/1298-SP/PC/PP
On-line Info
22. 11. 2024
pátek
obsazeno
Rizikoví rodiče, rizikové děti - syndrom CAN v praxi sociální práce
MPSV ČR
A2022/0950-SP
On-line Info
26. 11. 2024
úterý
obsazeno
Sociální šetření pro sociální pracovníky na obecních úřadech - videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/0085-SP/VP.
MV ČR
AK/VE-313/2022;
MV ČR
AK/PV-635/2022
On-line Info
26. 11. 2024
úterý
obsazeno
Ochrana osobních údajů v podmínkách územních samosprávných celků - videokonference
MV ČR
AK/VE-200/2022;
MV ČR
AK/PV-426/2022
On-line Info
27. 11. 2024
středa
obsazeno
Nouzové a havarijní situace při poskytování sociální služby
MPSV ČR
A2023/0693-SP/PC/VP
On-line Info
27. 11. 2024
středa
obsazeno
Komunikace s lidmi s duševním onemocněním 2
MPSV ČR
A2022/0806-SP/PC
On-line Info
27. 11. 2024
středa
obsazeno
Specifika komunikace s klientem závislým na návykových látkách - úvod do problematiky
MPSV ČR
A2020/1209-SP/PC
On-line Info
28. 11. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákon o pozemních komunikacích v aktuálním znění – videokonference
MV ČR
AK/VE-398/2023;
MV ČR
AK/PV-798/2023
On-line Info
28. 11. 2024
čtvrtek
obsazeno
Obec jako pronajímatel a propachtovatel nemovitého majetku (s výjimkou nájmu pro bydlení) - videokonference
MV ČR
AK/VE-189/2023;
MV ČR
AK/PV-389/2023
On-line Info
29. 11. 2024
pátek
obsazeno
Dětské dluhy - jejich vznik, vývojové etapy, odpovědnost a možnosti řešení
MPSV ČR
A2022/0946-SP
On-line Info
29. 11. 2024
pátek
obsazeno
DPH u příspěvkových organizací a veřejnoprávních subjektů - videokonference
MV ČR
AK/VE-223/2022;
MV ČR
AK/PV-486/2022
On-line Info
29. 11. 2024
pátek
obsazeno
Opatrovnictví, svéprávnost a alternativy k jejímu omezení
MPSV ČR
A2024/0404-SP/PC/PP/VP
On-line Info
3. 12. 2024
úterý
obsazeno
Katastr nemovitostí se zaměřením na průběh vkladového řízení, aktuální otázky spojené se zápisem práv k nemovitým věcem. Videokonference.
MV ČR
AK/VE-268/2021;
MV ČR
AK/PV-473/2021
On-line Info
3. 12. 2024
úterý
obsazeno
Veřejné zakázky - zadávací řízení krok za krokem - videokonference
MV ČR
AK/VE-311/2022;
MV ČR
AK/PV-632/2022
On-line Info
3. 12. 2024
úterý
obsazeno
Čím může být dítě na 1. stupni ZŠ ohroženo a co pro něho můžeme udělat?
MPSV ČR
A2021/0087-SP/PC/PP
On-line Info
5. 12. 2024
čtvrtek
obsazeno
Matrika a rodinné právo - videokonference
V rámci semináře budou probrány i změny v souvislosti s novelou občanského zákoníku na úseku registrovaného partnerství platné k 1.1.2025.
MV ČR
AK/VE-414/2022;
MV ČR
AK/PV-859/2022
On-line Info
5. 12. 2024
čtvrtek
obsazeno
Živnostenský zákon - videokonference
MV ČR
AK/VE-150/2022;
MV ČR
AK/PV-298/2022
On-line Info
6. 12. 2024
pátek
obsazeno
Exekuce a oddlužení v práci se zadluženým klientem z hlediska sociální práce - základní přehled problematiky
Součástí semináře budou informace o novele insolvenčního zákona, který má přinést zjednodušení procesu oddlužení a jejím cílem je urychlit návrat dlužníků zpět do legální sféry ekonomiky.
MPSV ČR
A2024/0415-SP/VP
On-line Info
6. 12. 2024
pátek
obsazeno
Praktické postupy v daňové problematice příspěvkových organizací a veřejnoprávních subjektů - videokonference
MV ČR
AK/VE-277/2022;
MV ČR
AK/PV-589/2022
On-line Info
6. 12. 2024
pátek
obsazeno