Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Veřejné zakázky na stavební práce
Akreditace: MV ČR
AK/VE-93/2016;
MV ČR
AK/PV-138/2016
Lektor: Mgr. Daniel Kulhavý
Přihlásit
Termín konání: 13. 2. 2020 Číslo kurzu (VS): 20194
Tisk
Čas konání: 9:00 - 15:30 Cena bez DPH: 2200 Kč
Místo konání: Plzeň Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Hotel Green Gondola, Pallova 12, Plzeň
Počet vyuč. hodin: 7
Bezbariérový přístup  

Komu je kurz určen:

 Úředníci územně samosprávných celků věnující se, v rámci své pracovní činnosti, problematice zadávání veřejných zakázek v oblasti stavebnictví, popř. jejich kontrole.

Přínos kurzu:

Účastníci se seznámí s aktuálním legislativním stavem a s novými trendy v oblasti veřejných zakázek zaměřených na zadávání stavebních prací. Dále se seznámí se základními podklady a přílohami nezbytnými pro vlastní zadávání. Celá problematika je ilustrována příklady z praxe, a to včetně popisu nejčastějších rizik a chyb při zadávání a s možnostmi jak se jim vyvarovat.

Program kurzu:

1.Úvod 

 • Představení lektora, účastníků – jejich zkušenosti a očekávání od programu.

2. Legislativní rámec

 • Zákon o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). 
 • Stavební zákon a jeho vyhlášky. 
 • Zákon o registru smluv. 
 • Související normy a předpisy.

3. Příprava podkladů a základních dokumentů 

 • Soupis prací, dodávek služeb a s výkazem výměr. 
 • Projektová dokumentace. 
 • Zadávací dokumentace. 
 • Průzkum trhu. 
 • Předběžné tržní konzultace. 
 • Sociálně odpovědná kritéria.

4. Průběh zadávacího řízení

 • Od přípravy k podpisu smlouvy, jednotlivé kroky (vysvětlení a změny zadávací dokumentace, hodnocení, výběr dodavatele).

5. Nejčastější rizika při realizaci VZ na stavební práce 

 • Nejčastější úskalí zadávacího procesu.

6. Změny smluv 

 • Co lze a co nelze měnit? 
 • Dodatečné práce, měřené kontrakty. 
 • Podstatné změny smlouvy

7. Odpovědnost zadavatele 

 • Za co odpovídá zadavatel? 
 • Možnosti, úpravy, postih.

8. Závěr kurzu, rekapitulace, otázky, diskuze.

Poznámka: