Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Rekvalifikace
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Účinně proti stresu a vyhoření úředníků a pracovníků veřejné správy
Akreditace: MV ČR
AK/PV-301/2014
Lektor: PhDr. Jitka Crhová
Přihlásit
Termín konání: 13. 2. 2020 Číslo kurzu (VS): 20132
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:30 Cena bez DPH: 1990 Kč
Místo konání: Jihlava Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: EA Business hotel Jihlava, Havlíčkova 28, Jihlava
Počet vyuč. hodin: 6
Bezbariérový přístup  

Komu je kurz určen:

Cítíte se být ohroženi stresem a vyhořením? Potýkáte se s množstvím úkolů a náročných situací a stále častěji máte pocit, že „takhle už to prostě dál nejde“? Pak je tento kurz určen právě Vám. Poskytne Vám možnost zamyslet se nad tím, jaké kroky je možné udělat ke zlepšení stávající situace.

Přínos kurzu:

Zmapování příčin a projevů stresu, možných rizik a průvodních jevů vyhoření. Nastavení osobního modelu rovnováhy. Osvojení si metody stanovování priorit a redukce stresorů. Přiblížení způsobu, jak stresu a vyhoření předcházet, jak je co nejvíce eliminovat a v praxi slaďovat profesní a osobní život.

Program kurzu:


 • Stresory a salutory v našem životě
 • Jsou věci, které nás stresují, trápí, berou nám sílu, nadšení a odvahu a naopak ty, které nás „dobíjí“, motivují, oslovují, posunují v životě dál – jak docílit jejich rovnováhy?
 • Nastavení modelu rovnováhy
  V kurzu se naučíte nastavit svůj osobní model rovnováhy.
 • Redukce rolí
  Je mnoho rolí, které hrajeme, mnoho úkolů, které plníme a málo času, který na ně máme. Jak z toho ven?
 • Stanovení osobních priorit
  V životě často musíme volit mezi několika možnostmi, proto je důležité rozlišovat věci důležité od nedůležitých.
 • Zvládání stresu
  Stresu se dá předcházet. Pokud se to naučíme, budeme mít o mnoho starostí méně.
 • Obrana proti vyhoření
  Vyhoření hrozí každému. V kurzu se dozvíte, jak se mu účinně bránit.
 • Slaďování profesního a osobního života
  Při efektivním slaďování osobního a profesního života zvládneme více věcí za méně času.
 • Praktické aktivity
  Součástí kurzu jsou zajímavé aktivity zaměřené na aplikaci výstupů jednotlivých témat do profesního i osobního života účastníků školení.

Poznámka: