Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Rekvalifikace
Kurzy na míru
MBA
Vyhledávání
Dle místa konání:
v
Dle měsíce konání:
v
Dle oblasti školení:
v
Dle příjmení lektora:
v
Dle názvu kurzu:
v
Dle slov z názvu:
Vyhledat

Klikem na hlavičku sloupců v tabulce můžete řadit zobrazené kurzy dle kritéria vzestupně či sestupně.

Informace o kurzu
Název kurzu: Čeština mluvená a psaná - jaké volit vhodné výrazové prostředky pro různé komunikační situace
Akreditace: MV ČR
AK/PV-561/2013
Lektor: Mgr. Jana Vodná Velebová
Přihlásit
Termín konání: 19. 3. 2019 Číslo kurzu (VS): 19373
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:30 Cena bez DPH: 1900 Kč
Místo konání: Hradec Králové Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Hotel Černigov, Riegrovo nám. 1494, Hradec Králové
Počet vyuč. hodin: 6
Bariérový přístup  

Komu je kurz určen:

Kurz je určen zaměstnancům úřadů státní správy a místní samosprávy jakož i všem dalším zaměstnancům, kteří v rámci své pracovní náplně užívají spisový jazyk v úřední komunikaci.

Přínos kurzu:

Svůj mateřský jazyk – češtinu – používáme denně. Neustále komunikujeme, mluvíme, píšeme, vstupujeme do rozmanitých komunikačních situací, v nichž se musíme orientovat. Máme-li jistotu v tom, jak jednotlivé situace řešit, jaké výrazové prostředky použít, cítíme se jistěji, máme větší důvěru v sebe sama a ve své schopnosti – a to se opět pozitivně odrazí v komunikaci s ostatními lidmi. V tomto kurzu se budeme snažit Vám pomoci s výběrem vhodných komunikačních prostředků pro jednotlivé komunikační situace, zejména v oblasti administrativy a ve společenské oblasti, a seznámíme Vás se základními pravidly rétoriky.

Program kurzu:


1. Úvod: jazyková kultura – co to je a jak jí dosáhnou (kultura jazyka (soustavy), kultura řeči, kultivování

    jazyka, kultivování řeči)


2. Slovní zásoba češtiny: aktivní / pasivní; vnitřní uspořádání slovní zásoby; užívání slov cizího původu
    (s upozorněním na časté záměny a chyby, např. efektní – efektivní, a chybnou výslovnost, např. 

    [demogracije])


3. Řeč a jazyk: realizace jazykového systému – mluvená a psaná; mluvené projevy připravené a spontánní; 

    spisovnost versus nespisovnost (slušnost versus neslušnost)


  • Psané formy komunikace: základní rysy (připravenost, promyšlenější výběr výrazových i stylistických prostředků...);  pravidla, kterými je třeba se řídit (Pravidla českého pravopisu, úprava písemností podle ČSN 01 6910) – základní poučení
  • Mluvená řeč: rétorika (pravidla dobrého řečníka, včetně dýchání); artikulace (upozornění na chybnou artikulaci, např. zkracování samohlásek – [slyšim], dlouhá výslovnost samohlásek [pívo] ad.; konverzační maximy (Grice: kvantity, kvality, relevance, způsobu); upozornění na užívání floskulí a slovních parazitů (vysíláme signály, připravujeme scénáře...; čili, tedy, že...)
  • Komunikační situace: při vzájemné interakci mezi lidmi; rozhovor (dialog) – pravidla; telefonický rozhovor; mailová korespondence; psaná korespondence – výběr vhodných jazykových prostředků (oslovení, struktura textu, vznesení požadavků, žádost, ukončení rozhovoru/dopisu, pozdravy...)Poznámka: