Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Rekvalifikace
Kurzy na míru
MBA
Vyhledávání
Dle místa konání:
v
Dle měsíce konání:
v
Dle oblasti školení:
v
Dle příjmení lektora:
v
Dle názvu kurzu:
v
Dle slov z názvu:
Vyhledat

Klikem na hlavičku sloupců v tabulce můžete řadit zobrazené kurzy dle kritéria vzestupně či sestupně.

Informace o kurzu
Název kurzu: Stavební zákon - aktuální judikáty správních soudů
Akreditace: MV ČR
AK/VE-200/2016;
MV ČR
AK/PV-355/2016
Lektor: Dr. Jana Řezníčková
Přihlásit
Termín konání: 19. 3. 2019 Číslo kurzu (VS): 19316
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 1990 Kč
Místo konání: Liberec Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Hotel Liberec, Šaldovo náměstí 1345/6, Liberec
Počet vyuč. hodin: 5
Bariérový přístup  

Komu je kurz určen:


Všem, kteří zabezpečují činnosti stavebního úřadu, popř. připravují podklady podle stavebního zákona

Přínos kurzu:


Cílem semináře je seznámit úředníky a vedoucí úředníky úřadů ÚSC působících zejména v rámci stavebních úřadů s aktuálními rozsudky správních soudů majícími dopad do oblasti jejich působnosti, tj. do oblasti upravované stavebním zákonem. Cílem vzdělávacího programu je snaha o přispění k optimálnímu výkonu úředních povinností ÚSC, a to prostřednictvím prohlubování a aktualizace odborných znalostí úředníků - absolventů.

Program kurzu:

 

1. Úvod


2. Přehled aktuálních novel zákonů ve vztahu ke stavebnímu zákonu

 • Vodní zákon,
 • zákon o ochraně veřejného zdraví,
 • energetický zákon,
 • zákon o pozemních komunikacích.

3. Aplikace stavebního zákona podle nejnovějších rozsudků správních soudů


Řešené oblasti:

 • Pojmy stavebního zákona
 • Účastenství v územním a stavebním řízení 
 • Námitky v územním a stavebním řízení:
 • Rozsudky k otázkám umísťování sítí – věcná břemena, spoluvlastnictví pozemku, plánovací smlouva, smlouva o smlouvě budoucí
 • Územní souhlas, souhlas s ohlášením a všechny další souhlasy – právní povaha, opravné prostředky, přezkum podle správního řádu, žaloba na ochranu proti nezákonnému zásahu.
 • Rozsudky k § 129 stavebního zákona – odstranění stavby, dodatečné povolení
 • Veřejnoprávní smlouvy (uzavírání, účinnost, třetí osoby)
 • Řešení konkrétních situací v rozhodovací činnosti stavebních úřadů, diskuze, dotazy

4. Informace k připravované novele stavebního zákona


5. Závěr

 • Diskuze,
 • dotazy