Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Rekvalifikace
Kurzy na míru
MBA
Vyhledávání
Dle místa konání:
v
Dle měsíce konání:
v
Dle oblasti školení:
v
Dle příjmení lektora:
v
Dle názvu kurzu:
v
Dle slov z názvu:
Vyhledat

Klikem na hlavičku sloupců v tabulce můžete řadit zobrazené kurzy dle kritéria vzestupně či sestupně.

Informace o kurzu
Název kurzu: Slavnostní obřady v obci
Akreditace: MV ČR
AK/VE-168/2018;
MV ČR
AK/PV-291/2018
Lektor: Bc. Karolína Kofroňová
Přihlásit
Termín konání: 19. 3. 2019 Číslo kurzu (VS): 19260
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:30 Cena bez DPH: 1900 Kč
Místo konání: Brno Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Hotel Continental, Kounicova 6, Brno
Počet vyuč. hodin: 6
Bezbariérový přístup  

Komu je kurz určen:

 

Program je primárně určen úředníkům územních samosprávných celků zejména těm, kteří vykonávají agendu matrik.

Přínos kurzu:

 

Cílem vzdělávacího programu je komplexním způsobem představit problematiku slavnostních obřadů pořádanými obcemi a to jak v přenesené, tak i samostatné působnosti. Problematika je vysvětlována na praktických příkladech a vztahována k legislativnímu rámci upravujícímu jednotlivé obřady včetně využívání údajů z informačních systémů veřejné správy. 

Program kurzu:

 

1. Svatební obřady

 • Vznik manželství – kdo může uzavřít manželství, podmínky vylučující uzavření manželství. 
 • Forma a místo uzavření manželství – občanský a církevní sňatek, povolení uzavření manželství na jiném vhodném místě nebo v jinou než stanovenou dobu. 
 • Doklady a jejich promíjení - využívání údajů z informačních systémů veřejné správy, důvody prominutí předložení dokladů, způsob rozhodnutí. 
 • Uzavření manželství zmocněncem – příslušnost k rozhodnutí, důvody povolení, podmínky. 
 • Osoba oddávajícího – kdo může oddávat a za jakých podmínek. 
 • Průběh obřadu – řazení svatebčanů, představení snoubenců, projev oddávajícího, vhodný oděv, tradice, nové vlivy. 
 • Navazující úkony – zápis do matriční knihy, vydání oddacího listu, zápis do informačního systému evidence obyvatel, oznamovací povinnost.

2. Vítání občánků a významné životní události

 • Shromažďování údajů o nově narozených dětech a oslavencích. 
 • Průběh obřadu – rétorika, vhodný oděv, tradice, nové vlivy.

3. Registrované partnerství

 • Vznik partnerství. 
 • Forma a místo vstupu do partnerství. 
 • Doklady a jejich promíjení. 
 • Rozdíly oproti manželství.

4. Závěr

 • Diskuse a odpovědi na dotazy.

Poznámka: