Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Rekvalifikace
Kurzy na míru
MBA
Informace o kurzu
Název kurzu: Územní samospráva přehledně a v příkladech
Akreditace: MV ČR
AK/VE-91/2019;
MV ČR
AK/PV-150/2019
Lektor: Mgr. Petr Kuš
Přihlásit
Termín konání: 18. 7. 2019 Číslo kurzu (VS): 19498
Tisk
Čas konání: 9:00 - 16:30 Cena bez DPH: 1990 Kč
Místo konání: Ústí nad Labem Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Comfort Hotel Ústí nad Labem City, Masarykova 36, Ústí nad Labem
Počet vyuč. hodin: 8
Bariérový přístup  

Komu je kurz určen:

 

Program je určený prakticky všem úředníkům, kteří mají zájem si prohloubit či aktualizovat svou orientaci v problematice ÚSC. Program je koncipován takovým způsobem, že může být využit i jako částečná příprava na složení obecné části zkoušky zvláštní odborné způsobilosti.

Přínos kurzu:

 

Cílem semináře je rozšířit znalosti a dovednosti úředníků územních samosprávných celků týkající se postavení a fungování obcí a krajů v systému veřejné správy České republiky a v souvislostech, prohloubit a aktualizovat jejich orientaci v platné právní úpravě zákona o obcích, zákona o krajích, zákona o hlavním městě Praze a některých souvisejících právních předpisů, prohloubit jejich schopnost správně rozlišovat samostatnou a přenesenou působnost územních samosprávných celků a přispět k porozumění kompetencím orgánů územních samosprávných celků a jejich vzájemným vztahům.

Program kurzu:

 

1. Charakteristika územních samosprávných celků

 • Postavení územních samosprávných celků v systému veřejné správy. 
 • Pojem „územní samosprávné celky.“ 
 • Území územních samosprávných celků. Občané územních samosprávných celků. 
 • Druhy územních samosprávných celků.

2. Působnost územních samosprávných celků

 • Samostatná působnost územních samosprávných celků. 
 • Hospodaření územních samosprávných celků. 
 • Právnické osoby zakládané nebo zřizované územními samosprávnými celky. 
 • Přenesená působnost územních samosprávných celků. 
 • Klasifikace obcí podle rozsahu výkonu přenesené působnosti. 
 • Přestupky podle zákonů o územních samosprávných celcích. 
 • Právní předpisy územních samosprávných celků. 
 • Dozor a kontrola v podmínkách územních samosprávných celků. 
 • Přímá a nepřímá demokracie v podmínkách územní samosprávy. 
 • Místní a krajské referendum. 
 • Volby do zastupitelstev. 
 • Právo na informace.

3. Orgány územních samosprávných celků

 • Zastupitelstvo územního samosprávného celku. 
 • Rada územního samosprávného celku. 
 • Orgány zastupitelstva a rady územního samosprávného celku. 
 • Osoby, které zastupují územní samosprávné celky navenek. 
 • Úřad územního samosprávného celku. 
 • Zvláštní orgány územního samosprávného celku. 
 • Střet zájmů v podmínkách územních samosprávných celků.

4. Procvičování vybraných témat

 • Testy. 
 • Spojovačky. 
 • Doplňovačky. 
 • Případové studie.

Poznámka: