Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Vyhledávání
Dle místa konání:
v
Dle měsíce konání:
v
Dle oblasti školení:
v
Dle příjmení lektora:
v
Dle názvu kurzu:
v
Dle slov z názvu:
Vyhledat

Klikem na hlavičku sloupců v tabulce můžete řadit zobrazené kurzy dle kritéria vzestupně či sestupně.

Termín(Vzestupně)
Název kurzu
Akreditace
Místo konání
 
2. 3. 2021
úterý
obsazeno
Veřejné zakázky na stavební práce
Pozornost bude věnována tzv. odpadové novele účinné od 1. 1. 2021 a novele jejíž účinnost byla posunuta na 1. 7. 2021.
MV ČR
AK/VE-93/2016;
MV ČR
AK/PV-138/2016
On-line Info
3. 3. 2021
středa
obsazeno
Detence v zařízení sociálních služeb
MPSV ČR
A2019/0096-SP/PC/VP
On-line Info
4. 3. 2021
čtvrtek
obsazeno
Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona
MV ČR
AK/VE-354/2019;
MV ČR
AK/PV-571/2019
On-line Info
5. 3. 2021
pátek
obsazeno
Právní úprava odpadového hospodářství v kontextu úřední praxe
Od 1. ledna 2021 je účinná nová odpadová legislativa, jejíž součástí je také nový zákon o odpadech a novela zákona o místních poplatcích. Na uvedeném kurzu se seznámíte s novinkami v odpadovém hospodářství z pohledu měst a obcí. Dále také s prováděcími předpisy, metodickými pokyny a dalšími informacemi souvisejícími s uvedenou oblastí.
MV ČR
AK/VE-228/2018;
MV ČR
AK/PV-397/2018
On-line Info
9. 3. 2021
úterý
obsazeno
Úvod do vybraných otázek - oblasti spolupráce sociálního pracovníka a opatrovníka (pro dospělé) a poskytovatelů zdravotních služeb
MPSV ČR
A2019/1395-SP/VP
On-line Info
9. 3. 2021
úterý
obsazeno
Vidimace a legalizace
MV ČR
AK/VE-27/2017;
MV ČR
AK/PV-33/2017
On-line Info
10. 3. 2021
středa
obsazeno
Základy komunikace se seniory a její specifika
MPSV ČR
A2018/0252-SP/PC/VP
On-line Info
11. 3. 2021
čtvrtek
obsazeno
Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) včetně výkladu o aktuálních významných změnách legislativy na tomto úseku
MV ČR
AK/VE-355/2019;
MV ČR
AK/PV-572/2019
On-line Info
12. 3. 2021
pátek
obsazeno
Základy psychické první pomoci pro pracovníky v sociální oblasti
MPSV ČR
A2018/0458-SP/PC
On-line Info
16. 3. 2021
úterý
obsazeno
Místní komunikace dle závazné úpravy zákona o pozemních komunikacích - videokonference
Místní komunikace a jejich význam pro vymezení koncepce veřejné dopravní infrastruktury v územně plánovací dokumentaci obcí, rozsah výkonu státní a majetkové správy nad místními komunikacemi
MV ČR
AK/VE-380/2020;
MV ČR
AK/PV-562/2020
On-line Info
17. 3. 2021
středa
obsazeno
Účinně proti stresu a vyhoření pracovníků v sociální oblasti - praktický úvod do problematiky
MPSV ČR
A2017/0331-SP/PC/VP
On-line Info
18. 3. 2021
čtvrtek
obsazeno
Sociální kurátor v kontextu prevence sociálně patologických jevů - úvod do činnosti v rámci specifické sociální práce - videokonference
Vzdělávací program je akreditován MPSV ČR A2019/1390-SP/VP
MV ČR
AK/VE-37/2021;
MV ČR
AK/PV-49/2021
On-line Info
19. 3. 2021
pátek
obsazeno
Povinnosti při správě, uchovávání a vyřazování dokumentů dle platné legislativy
MV ČR
AK/PV-86/2016
On-line Info
23. 3. 2021
úterý
obsazeno
Matrika a rodinné právo
Do programu jsou zahrnuty i informace o připravované novele
MV ČR
AK/VE-322/2016;
MV ČR
AK/PV-621/2016
On-line Info
24. 3. 2021
středa
obsazeno
Komunikace s rodinnými příslušníky klientů v sociálních službách
MPSV ČR
A2020/0761-SP/PC/VP
On-line Info
25. 3. 2021
čtvrtek
obsazeno
Přestupky na úseku stavebního zákona - videokonference
MV ČR
AK/VE-375/2020;
MV ČR
AK/PV-555/2020
On-line Info
26. 3. 2021
pátek
obsazeno
Přehled působnosti správního řádu ve vztahu k sociálně-právní ochraně dětí
MPSV ČR
A2019/0519-SP/VP
On-line Info
26. 3. 2021
pátek
obsazeno
Základní možnosti včasné detekce rizikového chování u dětí v praxi sociálního pracovníka
Vážení účastníci, z důvodu nemoci lektorky je seminář v termínu 9. 3. zrušen. Náhradní termín se uskuteční 26. 3. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.
MPSV ČR
A2020/1208-SP/PC
On-line Info
30. 3. 2021
úterý
obsazeno
Živnostenský zákon ve vazbě na kontrolní řád
Nově také se zaměřením na ochranu osobních údajů v rámci procesu kontroly
MV ČR
AK/VE-164/2020;
MV ČR
AK/PV-236/2020
On-line Info
31. 3. 2021
středa
obsazeno
Ochrana osobních údajů v sociálních službách a GDPR
MPSV ČR
A2017/0757-SP/PC/VP
On-line Info
1. 4. 2021
čtvrtek
obsazeno
Stavby na cizích pozemcích
MV ČR
AK/VE-374/2019;
MV ČR
AK/PV-603/2019
On-line Info
6. 4. 2021
úterý
obsazeno
Předpisy a doklady k finanční kontrole a internímu auditu a nastavování kontrolních procesů v prostředí ÚSC
MV ČR
AK/VE-303/2018;
MV ČR
AK/PV-540/2018
On-line Info
7. 4. 2021
středa
obsazeno
Ochrana práv klienta při poskytování sociálních služeb v jeho přirozeném prostředí
MPSV ČR
A2020/0320-PC/PP/VP
On-line Info
8. 4. 2021
čtvrtek
obsazeno
Vedení úřední desky v praxi a rozsah povinně zveřejňovaných informací
MV ČR
AK/VE-308/2016;
MV ČR
AK/PV-591/2016
On-line Info
8. 4. 2021
čtvrtek
obsazeno
Obec jako zřizovatel – kompetence obce ke školám a školským příspěvkovým organizacím, jichž je zřizovatelem
MV ČR
AK/VE-11/2016;
MV ČR
AK/PV-12/2016
On-line Info
9. 4. 2021
pátek
obsazeno
Právní a psychologické minimum úředníka veřejné správy
MV ČR
AK/PV-28/2016
On-line Info
13. 4. 2021
úterý
obsazeno
Sociální šetření pro sociální pracovníky na obecních úřadech
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/0085-SP/VP
MV ČR
AK/VE-229/2019;
MV ČR
AK/PV-368/2019
On-line Info
14. 4. 2021
středa
obsazeno
Výkon rozhodnutí a exekuce - základní přehled problematiky pro pracovníky v sociální oblasti
MPSV ČR
A2021/0084 -SP/PC/PP/VP
On-line Info
15. 4. 2021
čtvrtek
obsazeno
Zákon o kontrole (Kontrolní řád)
MV ČR
AK/PV-536/2015
On-line Info
16. 4. 2021
pátek
obsazeno
Spisová služba v kontextu elektronizace veřejné správy
MV ČR
AK/VE-219/2018;
MV ČR
AK/PV-380/2018
On-line Info
20. 4. 2021
úterý
obsazeno
Vážně míněný nesouhlas a detence v sociálních službách z pohledu sociálních služeb i opatrovníka (při přijetí, v průběhu i při ukončování sociální služby)
MPSV ČR
A2017/0638-SP/PC/VP
On-line Info
20. 4. 2021
úterý
obsazeno
Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení - videokonference
MV ČR
AK/VE-373/2020;
MV ČR
AK/PV-553/2020
On-line Info
21. 4. 2021
středa
obsazeno
Čím může být dítě na 1. stupni ZŠ ohroženo a co pro něho můžeme udělat?
MPSV ČR
A2021/0087-SP/PC/PP
On-line Info
22. 4. 2021
čtvrtek
obsazeno
Problematika jména a příjmení v úřední (matriční) praxi
Do programu jsou zahrnuty i informace o připravované novele
MV ČR
AK/VE-299/2017;
MV ČR
AK/PV-558/2017
On-line Info
23. 4. 2021
pátek
obsazeno
Agenda sociálních pohřbů a válečných hrobů v obci
MV ČR
AK/VE-274/2019;
MV ČR
AK/PV-425/2019
On-line Info
27. 4. 2021
úterý
obsazeno
Občanské průkazy a cestovní doklady - novinky a aktuality
MV ČR
AK/VE-63/2018;
MV ČR
AK/PV-106/2018
On-line Info
28. 4. 2021
středa
obsazeno
Specifika komunikace s klientem závislým na návykových látkách - úvod do problematiky
MPSV ČR
A2020/1209-SP/PC
On-line Info
29. 4. 2021
čtvrtek
obsazeno
Datové schránky v praxi
MV ČR
AK/PV-85/2016
On-line Info
29. 4. 2021
čtvrtek
obsazeno
Úprava písemností dle normy ČSN 01 6910
MV ČR
AK/PV-114/2013
On-line Info
30. 4. 2021
pátek
obsazeno
Emoce a základní možnosti jejich zvládání v rámci péče o seniory
MPSV ČR
A2020/0288-SP/PC/PP
On-line Info