Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Vyhledávání
Dle místa konání:
v
Dle měsíce konání:
v
Dle oblasti školení:
v
Dle příjmení lektora:
v
Dle názvu kurzu:
v
Dle slov z názvu:
Vyhledat

Klikem na hlavičku sloupců v tabulce můžete řadit zobrazené kurzy dle kritéria vzestupně či sestupně.

Termín(Vzestupně)
Název kurzu
Akreditace
Místo konání
 
14. 5. 2021
pátek
obsazeno
Vnitřní předpisy úřadů obcí a měst – jak na jejich tvorbu?
MV ČR
AK/VE-199/20019;
MV ČR
AK/PV-327/2019
On-line Info
19. 5. 2021
středa
obsazeno
Ochrana klientů a jejich rodin před dopady exekucí – úvod do problematiky
MPSV ČR
A2019/1393-SP/PC/VP
On-line Info
20. 5. 2021
čtvrtek
obsazeno
Revize spisového plánu a řádu - videokonference
Se zaměřením na GDPR a e-IDAS
MV ČR
AK/VE-87/2021;
MV ČR
AK/PV-137/2021
On-line Info
21. 5. 2021
pátek
obsazeno
Český jazyk v úřední praxi
MV ČR
AK/PV-115/2013
On-line Info
25. 5. 2021
úterý
obsazeno
Agenda sociálních pohřbů a válečných hrobů v obci
Vážení účastníci, z důvodu neodkladné pracovní cesty lektora, je seminář v termínu 23. 4. zrušen. Náhradní termín se uskuteční 25. 5. 2021. Velmi se omlouváme za komplikace.
MV ČR
AK/VE-274/2019;
MV ČR
AK/PV-425/2019
On-line Info
25. 5. 2021
úterý
obsazeno
Veřejné zakázky malého rozsahu v praxi
MV ČR
AK/VE-94/2016;
MV ČR
AK/PV-139/2016
On-line Info
26. 5. 2021
středa
obsazeno
Problematika stresu pracovníků v sociální oblasti a vhodné nástroje pro jeho odbourávání
MPSV ČR
A2019/0674-SP/PC/VP
On-line Info
27. 5. 2021
čtvrtek
obsazeno
Územní samospráva přehledně a v příkladech
MV ČR
AK/VE-91/2019;
MV ČR
AK/PV-150/2019
On-line Info
28. 5. 2021
pátek
obsazeno
Odstraňování staveb dle stavebního zákona v praxi ÚSC - videokonference
MV ČR
AK/VE-371/2020;
MV ČR
AK/PV-551/2020
On-line Info
1. 6. 2021
úterý
obsazeno
Veřejné zakázky - aktuálně a přehledně
Včetně nejdůležitějších změn velké novely
MV ČR
AK/VE-235/2014;
MV ČR
AK/PV-515/2014
On-line Info
1. 6. 2021
úterý
obsazeno
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu obcí
MV ČR
AK/VE-114/2019;
MV ČR
AK/PV-192/2019
On-line Info
4. 6. 2021
pátek
obsazeno
Základy krizové komunikace
MPSV ČR
A2017/0475-SP/PC
On-line Info
8. 6. 2021
úterý
obsazeno
Zákon o registru smluv a jeho aplikace v úřední praxi
MV ČR
AK/VE-142/2017;
MV ČR
AK/PV-265/2017
On-line Info
9. 6. 2021
středa
obsazeno
Úmrtí blízké osoby v rodině dítěte - jak podpořit zvládnutí nepříznivé sociální situace dítětem
MPSV ČR
A2021/0088-SP/PC/PP
On-line Info
10. 6. 2021
čtvrtek
obsazeno
Stavební zákon ve vazbě na správní řád - videokonference
MV ČR
AK/VE-374/2020;
MV ČR
AK/PV-554/2020
On-line Info
10. 6. 2021
čtvrtek
obsazeno
Vybrané otázky výkonu opatrovnictví a poskytování sociálních služeb
MPSV ČR
A2019/1182 - SP/VP
On-line Info
15. 6. 2021
úterý
obsazeno
Sociálně - právní ochrana dětí v právu a praxi. Aktuální přehled problematiky
Včetně novely zákona o OSPOD a předpisech souvisejících
MPSV ČR
A2021/0418-SP
On-line Info
16. 6. 2021
středa
obsazeno
Příspěvek na péči a posuzování stupně závislosti
MPSV ČR
A2021/0089-SP/PC
On-line Info
17. 6. 2021
čtvrtek
obsazeno
Obec jako řádný hospodář při správě nemovitého majetku
Ve světle aktuální judikatury
MV ČR
AK/VE-375/2019
;
MV ČR
AK/PV-604/2019
On-line Info
17. 6. 2021
čtvrtek
obsazeno
Praktické aspekty správního řízení o dopravních přestupcích
MV ČR
AK/PV-35/2016
On-line Info
18. 6. 2021
pátek
obsazeno
Úvod do sociální práce s manipulativními rodiči
MPSV ČR
A2019/1185 - SP/PC/VP
On-line Info
22. 6. 2021
úterý
obsazeno
Působnost orgánů sociálně-právní ochrany ve zvláštním řízení soudním v péči o děti – základní přehled problematiky
Včetně novely zákona o OSPOD a předpisech souvisejících
MPSV ČR
A2021/0419-SP/PC
On-line Info
23. 6. 2021
středa
obsazeno
Efektivní a profesionální zvládání konfliktních situací
MPSV ČR
A2020/0017-SP/PC/VP
On-line Info
24. 6. 2021
čtvrtek
obsazeno
Zákon o obcích a zákon o úřednících pro každodenní úřední praxi
MV ČR
AK/PV-27/2016
On-line Info
24. 6. 2021
čtvrtek
obsazeno
Přehled působnosti správního řádu ve vztahu k sociálně-právní ochraně dětí - videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2019/0519-SP/VP
MV ČR
AK/VE-151/2021;
MV ČR
AK/PV-264/2021
On-line Info
25. 6. 2021
pátek
obsazeno
Správní rozhodování na úseku evidence obyvatel
MV ČR
AK/VE-167/2018;
MV ČR
AK/PV-290/2018
On-line Info
29. 6. 2021
úterý
obsazeno
Veřejné zakázky - zadávací řízení krok za krokem
Včetně nejdůležitějších změn velké novely
MV ČR
AK/VE-196/2019;
MV ČR
AK/PV-324/2019
On-line Info
29. 6. 2021
úterý
obsazeno
Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod) pro neprávníky
MPSV ČR
A2019/0342-SP/VP
On-line Info
30. 6. 2021
středa
obsazeno
Problematika syndromu vyhoření pracovníků v sociální oblasti, jeho příčiny a možnosti prevence
MPSV ČR
A2019/1391-SP/PC/VP
On-line Info