Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Praktické postupy v nejpoužívanějších kancelářských aplikacích MS Office pro potřeby moderního úřadu
Vážení účastníci, z technických důvodů je seminář v původním termínu 20. 12. 2022 zrušen. Náhradní termín se uskuteční 24. 1. 2023. Velmi se omlouváme za komplikace. Seminář probíhá interaktivní formou. Výuka probíhá v učebně vybavené počítači.
Akreditace: MV ČR
AK/VE-198/2015;
MV ČR
AK/PV-295/2015
Lektor: Mgr. Radek Polák
Přihlásit
Termín konání: 24. 1. 2023 Číslo kurzu (VS): 22539
Tisk
Čas konání: 9:00 - 16:30 Cena bez DPH: 2400 Kč
Místo konání: Praha Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: COMPUTER HELP, s.r.o, Slezská 2127/13, Praha 2
Počet vyuč. hodin: 8
Bariérový přístup  

Komu je kurz určen:

Seminář je určen úředníkům samosprávy, kteří v rámci své pracovní činnosti aktivně využívají počítač, a kteří si potřebují prohloubit, doplnit či aktualizovat základní  své znalosti práce s PC.

Přínos kurzu:

 
Absolventi kurzu se přehledně seznámí s praktickými a efektivními postupy v rámci klíčových aplikací MS Word, MS Excel a MS Outlook, které jsou široce využívány v rámci běžné úřední praxe. Program je koncipován jako souhrnný přehled umožňující rychlé prohloubení, doplnění či aktualizování znalostí a dovedností přičemž již  předpokládá předchozí základní orientaci uvedených aplikacích.

Program kurzu:

1. Úvod

 • Představení lektora, účastníků – jejich zkušeností a očekávání od programu.
 • Příklady praktického využití jednotlivých aplikací ve specifických úředních činnostech (MS Word – formátování textů a grafické stránky rozhodnutí a dalších úředních dokumentů, využití šablon pro zápisy ze schůzí; MS Excel pro efektivní vytváření seznamů a řad (např. položkové seznamy v rámci VZ atp.; MS Outlook pro elektronickou úřední komunikaci.

2. MS Word

 • Jak pracovat efektivně s textem.
 • Tabulky nejenom z Excelu.
 • Nástroje pro práci s textem, práce se styly a pokročilé formátování textu.
 • Nastavení vzhledu stránky a šablony.
 • Hromadná korespondence.

3. MS Excel

 • Práce s buňkami a oblastmi. Formátování a úpravy tabulek.
 • Vzorce a funkce.
 • Práce s více listy, podmíněné formátování.
 • Tvorba grafu pomocí průvodce.
 • Práce s databází a s rozsáhlými tabulkami.
 • Seznamy a řady.
 • Tisková příprava a tisk.

4. MS Outlook

 • Používání e-mailu
    - Základní pravidla při používání e-mailu.
    - Vytvoření nové zprávy, odpověď a přeposlání zprávy.
    - Nastavení vlastností zpráv.
    - Práce s přílohami.
    - Vytváření distribučních seznamů.
    - Automatický podpis.
    - Odpověď v nepřítomnosti.
    - Organizace e-mailových zpráv.


 • Používání kalendáře
    - Vytvoření, odstranění a upravení schůzky v kalendáři.
    - Přidání a odebrání pozvaných účastníků a zdrojů schůzky v kalendáři.
    - Přijmutí a odmítnutí pozvánky na schůzku.


5. Závěr kurzu, rekapitulace, otázky, diskuze

 

Poznámka:

Vážení účastníci, z technických důvodů je seminář v původním termínu 20. 12. 2022 zrušen. Náhradní termín se uskuteční 24. 1. 2023. Velmi se omlouváme za komplikace. Seminář probíhá interaktivní formou. Výuka probíhá v učebně vybavené počítači.