Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Sociální bydlení v praxi - základní představení problematiky
Akreditace: MPSV ČR
A2020/0655-SP/PC
Lektor: Mgr. Josef Zdražil
Mgr. Kamil Hric, DiS.
Přihlásit
Termín konání: 21. 9. 2022 Číslo kurzu (VS): 22485
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:30 Cena bez DPH: 2800 Kč
Místo konání: Ústí nad Labem Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Clarion Congress Hotel, Špitálské nám. 3517, Ústí nad Labem
Počet vyuč. hodin: 6
Bezbariérový přístup  

Komu je kurz určen:

Cílem vzdělávacího programu je seznámit absolventy s východisky pro nastavení systémů sociálního bydlení na lokální úrovni, s metodami sociální práce zaměřené na cílové skupiny osob v bytové nouzi, osob ohrožených ztrátou bydlení či sociálním vyloučením a s praktickými zkušenostmi s realizací systému sociálního bydlení. Vzdělávání obsahuje práci s konkrétními kazuistikami a sdílení dobré praxe v ČR i zahraničí.

Přínos kurzu:

Absolvent pozná východiska pro nastavení systému sociálního bydlení, bude se orientovat v odlišnostech jednotlivých systémů sociálního bydlení. Zorientuje se v související legislativě. Seznámí se metodami sociální práce používané v systému sociálního bydlení a s příklady dobré praxe.

Program kurzu:


1. Úvod

 • seznámení s programem
 • seznámení účastníků
 • zjištění a korekce očekávání

2. Východiska pro nastavení systémů sociálního bydlení v obcích

 • ukotvení pojmu sociální bydlení
 • důležitá legislativa
 • odlišnosti systémů sociálního bydlení (prostupné, housing first, ukončování bezdomovectví)

3. Metody sociální práce v kontextu sociálního bydlení

 • práce se zájemci o sociální bydlení
 • hodnocení sociální situace
 • zařazení klienta do systému sociálního bydlení
 • práce s klientem v systému sociálního bydlení
 • vyřazení klienta ze systému sociálního bydlení

4. Dobrá praxe

 • prezentace dobré praxe v sociálním bydlení v ČR a zahraničí

5. Závěr

 • závěrečné shrnutí obsahu celého kurzu
 • dotazy
 • diskuze

Poznámka: