Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Působnost orgánů sociálně-právní ochrany ve zvláštním řízení soudním v péči o děti – základní přehled problematiky. Videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/0419-SP/PC
Akreditace: MV ČR AK/VE-175/2021;
MV ČR AK/PV-307/2021
Lektor: JUDr. Věra Novotná
Přihlásit
Termín konání: 27. 9. 2022 Číslo kurzu (VS): 22451C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2200 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: On-line
Počet vyuč. hodin: 6
Online kurz  

Komu je kurz určen:

 

Seminář je určen úředníkům ÚSC působícím na úseku sociálně právní ochrany dětí zejména na obcích s rozšířenou působností.

Přínos kurzu:

 

Cílem semináře je seznámit vybrané úředníky ÚSC působících na úseku SPOD s právy a povinnostmi OSPOD v rámci soudních řízení dotýkajících se nezletilých dětí, upozornit a definovat kdy má OSPOD právo a kdy povinnost podávat návrhy na zahájení soudního řízení, včetně předběžných opatření a jakými oprávněními disponuje během soudního řízení. V rámci programu budou dále představeny možnosti OSPOD v řízeních dotýkajících se nezletilých dětí v nichž ale nemá aktivní legitimaci k podávání návrhů. Program účastníky seznamuje s aktuálním zněním příslušných legislativních norem a upozorňuje na jejich vzájemné vztahy. Součástí programu jsou vybrané případové studie a kazuistiky.

Program kurzu:


 1. Úvod 

 • Představení lektorky, účastníků – jejich zkušenosti a očekávání od programu. 

2. Jaká řízení zákon upravuje, vztah k OSŘ, občanskému zákoníku a zákonu o sociálně-právní ochraně dětí

 • Věcná a místní příslušnost. 
 • Přenesení příslušnosti. 
 • V případě nesouhlasu rozhoduje odvolací soud. 
 • Právo státního zastupitelství podávat návrhy nebo vstupovat do řízení.

3. Práva a povinnosti OSPOD

 • Kdy OSPOD má právo a povinnost podávat návrhy na zahájení soudního řízení, včetně předběžných opatření. 
 • Oprávnění OSPOD během soudního řízení. 
 • Výkon opatrovnictví. 
 • Součinnost  při výkonu rozhodnutí.
 • Procesní práva dětí. 
 • Řízení, která se dotýkají nezletilých dětí, ale OSPOD nemá aktivní legitimaci k  podávání návrhů. 
 • Jaké možnosti OSPOD má - podněty, upozornění. 

4. Případové studie a kazuistiky

 • Případové studie a kazuistiky. 

5. Závěr

 • Rekapitulace obsahu kurzu, dotazy, řízená diskuze.

Poznámka:

Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/0419-SP/PC