Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Možnosti sociální práce s rodinou v azylovém domě
Akreditace: MPSV ČR
A2022/0149-SP/PC
Lektor: PhDr. Lenka Průšová, Ph.D.
Přihlásit
Termín konání: 16. 9. 2022 Číslo kurzu (VS): 22377C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2300 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: On-line
Počet vyuč. hodin: 6
Online kurz  

Komu je kurz určen:

V současné době je věnována velká pozornost dětem, které žijí v sociálně znevýhodněném prostředí. Takovým prostředím je azylový dům pro rodiče s dětmi. Specifickým problémem této formy krizového bydlení je koncentrace dětí a jejich osamělých rodičů s traumatickými zážitky, nedostatečnými rodičovskými kompetencemi a osobnostními specifikami. Děti často střídají školní prostředí, bývají obětí jak domácího násilí tak i šikany ve škole. Projevují se vůči svému okolí agresivně nebo naopak velmi submisivně. Jsou to děti, které předčasně přejímají roli dospělého vůči svým dalším sourozencům. Rodič nebývá pro dítě oporou. Azylové domy a jejich odborní pracovníci mají možnost zmírnit negativní důsledky tohoto způsobu života a právě na informované poskytnutí této pomoci je program zaměřen.

Přínos kurzu:

Absolvent kurzu pochopí specifické potřeby osamělých rodičů (matek), limity jejich chování a potřeby jejich dětí. Seznámí se s možnostmi podpory osamělých rodičů a dětí, zejména v souvislosti s PŠD. Ujasní si kompetence sociálního pracovníka v azylovém domě vůči rodiči a dítěti, kteří zde žijí. V tomto směru budou diskutovány role matky v rodině, ale i rizika, která ohrožují mateřskou roli. Následně se seznámí s charakteristikou domova, rodiny, její stability, ale i faktory, které domov a rodinu ohrožují. Součástí kurzu je i seznámení s možnostmi poradenství výchovy dětí.

Program kurzu:


1. Úvod

 • seznámení s průběhem semináře
 • představení lektora
 • organizační informace

2. Sociální práce v azylovém domě pro rodiče a děti

 • sociální práce v azylovém domě pro rodiče a děti
 • důvody umístění rodiny do azylového domu
 • cíle sociální práce s rodinou v azylovém domě

3. Domov, rodina – charakteristiky

 • domov, rodina – charakteristiky
 • historie matek žijících v azylovém domě (nukleární rodina, partnerské vztahy, závislosti, rodičovské kompetence

4. Normalita rodin žijících v azylovém domě

 • normalita rodin žijících v azylovém domě – stres, strategie zvládání, důsledky
 • matka s nízkým stupněm rodičovských kompetencí
 • rodičovské kompetence ve vztahu k PŠD -  jak je posílit

5. Dítě v azylovém domě

 • dítě v azylovém domě – sociální práce, rozhovor, vyhodnocení rozhovoru, podpora dítěte
 • reakce dítěte na matku
 • důsledky nesaturovaných potřeb v životě jedince

6. Závěr

 • shrnutí
 • dotazy
 • diskuze

Poznámka: