Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Vyhledávání
Dle místa konání:
v
Dle měsíce konání:
v
Dle oblasti školení:
v
Dle příjmení lektora:
v
Dle názvu kurzu:
v
Dle slov z názvu:
Vyhledat

Klikem na hlavičku sloupců v tabulce můžete řadit zobrazené kurzy dle kritéria vzestupně či sestupně.

Termín(Vzestupně)
Název kurzu
Akreditace
Místo konání
 
3. 10. 2023
úterý
obsazeno
Nárok na jednotlivé sociální dávky a postupy při vyřizování; zaměřeno na dávky Státní sociální podpory a dávky Hmotné nouze
MPSV ČR
A2021/0134-SP/PC/VP
On-line Info
3. 10. 2023
úterý
obsazeno
Inventarizace majetku a závazků u ÚSC a příspěvkových organizací dle platné legislativy - videokonference
MV ČR
AK/VE-197/2023;
MV ČR
AK/PV-404/2023
On-line Info
3. 10. 2023
úterý
obsazeno
Problematika padělaných a pozměňovaných listin v kontextu potřeb správního rozhodování - videokonference
MV ČR
AK/VE-482/2021;
MV ČR
AK/PV-808/2021
On-line Info
4. 10. 2023
středa
obsazeno
Základní možnosti včasné detekce rizikového chování u dětí v praxi sociálního pracovníka
MPSV ČR
A2020/1208-SP/PC
On-line Info
4. 10. 2023
středa
obsazeno
Klient s psychiatrickou diagnózou 1 - úvod do problematiky
MPSV ČR
A2020/1206-SP/PC/PP/VP
On-line Info
5. 10. 2023
čtvrtek
obsazeno
Školská legislativa pro zřizovatele - videokonference
MV ČR
AK/VE-343/2022;
MV ČR
AK/PV-690/2022
On-line Info
5. 10. 2023
čtvrtek
obsazeno
Obecné požadavky na výstavbu v praxi - videokonference
MV ČR
AK/VE-26/2022;
MV ČR
AK/PV-40/2022
On-line Info
5. 10. 2023
čtvrtek
obsazeno
Působnost orgánů sociálně-právní ochrany ve zvláštním řízení soudním v péči o děti – základní přehled problematiky. Videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/0419-SP/PC.
MV ČR AK/VE-175/2021;
MV ČR AK/PV-307/2021
On-line Info
5. 10. 2023
čtvrtek
obsazeno
Pomocný analytický přehled (PAP)v účetní praxi ÚSC - videokonference
MV ČR
AK/VE-51/2023;
MV ČR
AK/PV-99/2023
On-line Info
6. 10. 2023
pátek
obsazeno
Zákon o sociálních službách – přehled aktualit, novinek a jejich obecných dopadů do praxe - videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/1179-SP/PC/PP/VP.
MV ČR AK/VE-516/2021;
MV ČR AK/PV-39/2019
On-line Info
6. 10. 2023
pátek
obsazeno
Revize spisového plánu a řádu - videokonference
Kurz zohledňuje připravovanou novelizaci Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby a přípravu atestací elektronického systému spisové služby.
MV ČR
AK/VE-87/2021;
MV ČR
AK/PV-137/2021
On-line Info
6. 10. 2023
pátek
obsazeno
Transpoziční novela zákoníku práce - videokonference
MV ČR
AK/VE-271/2023;
MV ČR
AK/PV- 575/2023
On-line Info
10. 10. 2023
úterý
obsazeno
Kontrola hospodaření příspěvkových organizací - videokonference
MV ČR
AK/VE-19/2022;
MV ČR
AK/PV-33/2022
On-line Info
10. 10. 2023
úterý
obsazeno
Přestupky na úseku stavebního zákona - videokonference
MV ČR
AK/VE-375/2020;
MV ČR
AK/PV-555/2020
On-line Info
10. 10. 2023
úterý
obsazeno
Nejlepší zájem, slyšení a názor dítěte jako důležité hledisko pro rozhodování o dětech nebo při řešení jejich obtížné situace
MPSV ČR
A2022/0534-SP
On-line Info
10. 10. 2023
úterý
obsazeno
Právo na informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - videokonference
MV ČR
AK/VE-372/2020;
MV ČR
AK/PV-552/2020
On-line Info
11. 10. 2023
středa
obsazeno
Úvod do sociální práce s manipulativními rodiči
MPSV ČR
A2019/1185 - SP/PC/VP
On-line Info
11. 10. 2023
středa
obsazeno
Emoce a základní možnosti jejich zvládání v rámci péče o seniory
MPSV ČR
A2020/0288-SP/PC/PP
On-line Info
11. 10. 2023
středa
obsazeno
Opatrovnická rada - efektivní institut podpory opatrovníka i ochrany osoby pod opatrovnictvím
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2020/0285-SP/VP
On-line Info
12. 10. 2023
čtvrtek
obsazeno
Úprava písemností dle normy ČSN 01 6910 - videokonference
MV ČR
AK/PV-817/2021
On-line Info
12. 10. 2023
čtvrtek
obsazeno
Stavební práce na kulturních památkách, stávající legislativa a praxe - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-55/2023;
MV ČR
AK/PV-106/2023
On-line Info
12. 10. 2023
čtvrtek
obsazeno
Ochrana a povolování kácení dřevin rostoucích mimo les ve správní praxi - videokonference
MV ČR
AK/VE-339/2022;
MV ČR
AK/PV-684/2022
On-line Info
12. 10. 2023
čtvrtek
obsazeno
Problematika jména a příjmení v úřední (matriční) praxi - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-88/2021;
MV ČR
AK/PV-138/2021
On-line Info
13. 10. 2023
pátek
obsazeno
Problematika syndromu vyhoření pracovníků v sociální oblasti, jeho příčiny a možnosti prevence
MPSV ČR
A2019/1391-SP/PC/VP
On-line Info
17. 10. 2023
úterý
obsazeno
Nový stavební zákon - videokonference
Seminář představuje nový stavební zákon v aktuálním znění, tak jak je publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 283/2021 Sb., a to včetně změn provedených zákonem č.195/2022 Sb., 152/2023 Sb. Na semináři budou též podány informace o hlavních změnách souvisejících zákonů.
MV ČR
AK/VE-416/2021;
MV ČR
AK/PV-697/2021
On-line Info
17. 10. 2023
úterý
obsazeno
Zákon o registru smluv a jeho aplikace v úřední praxi - videokonference
Vážení účastníci, z technických důvodu je seminář v původním termínu 23. 11. 2023 zrušen. Náhradní termín se uskuteční 17.10. 2023. Velmi se omlouváme za komplikace.
MV ČR
AK/VE-66/2023;
MV ČR
AK/PV-121/2023
On-line Info
17. 10. 2023
úterý
obsazeno
Kamerové systémy v obci a podmínky pro jejich využití - videokonference
MV ČR
AK/VE-425/2022;
MV ČR
AK/PV-877/2022
On-line Info
18. 10. 2023
středa
obsazeno
Klient s psychiatrickou diagnózou 2 - základní metody práce s klientem s psychiatrickou diagnózou
MPSV ČR
A2021/1300-SP/PC/VP
On-line Info
19. 10. 2023
čtvrtek
obsazeno
Technický dozor Stavebníka (investora) v kontextu potřeb ÚSC - videokonference
MV ČR
AK/VE-172/2021;
MV ČR
AK/PV-304/2021
On-line Info
19. 10. 2023
čtvrtek
obsazeno
Zákoník práce v kontextu potřeb veřejné správy - aktuálně, přehledně, prakticky. Videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-503/2022;
MV ČR
AK/PV-1053/2022
On-line Info
19. 10. 2023
čtvrtek
obsazeno
Mezinárodní únosy dětí
MPSV ČR
A2022/0150-SP/VP
On-line Info
20. 10. 2023
pátek
obsazeno
Motivace jako prostředek k profesnímu i osobnímu rozvoji pracovníků v sociální oblasti
MPSV ČR
A2021/0690-SP/PC/VP
On-line Info
24. 10. 2023
úterý
obsazeno
Činnost ÚSC při výkonu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu - videokonference
MV ČR
AK/VE-182/2023;
MV ČR
AK/PV-382/2023
On-line Info
24. 10. 2023
úterý
obsazeno
Jak aplikovat zákon o obcích v každodenní praxi jednoduše a efektivně - videokonference
MV ČR
AK/VE-9/2022;
MV ČR
AK/PV-8/2022
On-line Info
24. 10. 2023
úterý
obsazeno
Správa místních poplatků - videokonference
MV ČR
AK/VE-384/2020;
MV ČR
AK/PV-566/2020
On-line Info
25. 10. 2023
středa
obsazeno
Aktuální otázky ochrany osobních údajů při poskytování sociálních služeb
MPSV ČR
A2021/1296-SP/PC/VP
On-line Info
26. 10. 2023
čtvrtek
obsazeno
Stavby na cizích pozemcích - videokonference
MV ČR
AK/VE-481/2022;
MV ČR
AK/PV-1005/2022
On-line Info
26. 10. 2023
čtvrtek
obsazeno
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-267/2021;
MV ČR
AK/PV-472/2021
On-line Info
26. 10. 2023
čtvrtek
obsazeno
Čeština mluvená a psaná - jaké volit vhodné výrazové prostředky pro různé komunikační situace. Videokonference
MV ČR
AK/VE-360/2022;
MV ČR
AK/PV-725/2022
On-line Info
26. 10. 2023
čtvrtek
obsazeno
Zákon o kontrole (Kontrolní řád) - videokonference
MV ČR
AK/VE-406/2021;
MV ČR
AK/PV-685/2021
On-line Info
27. 10. 2023
pátek
obsazeno
Exekuce a oddlužení v práci se zadluženým klientem z hlediska sociální práce - základní přehled problematiky
MPSV ČR
A2020/0286-SP/VP
On-line Info
31. 10. 2023
úterý
obsazeno
Územní plánování - aktuální praxe - videokonference
MV ČR
AK/VE-496/2021;
MV ČR
AK/PV-845/2021
On-line Info
31. 10. 2023
úterý
obsazeno
Přestupky na živnostenském úseku - videokonference
Vážení účastníci, z důvodu nemoci lektorky je seminář v původním termínu 26. 9. 2023 zrušen. Náhradní termín se uskuteční 31. 10. 2023. Velmi se omlouváme za komplikace.
MV ČR
AK/VE-122/2023;
MV ČR
AK/PV-244/2023
On-line Info
31. 10. 2023
úterý
obsazeno
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - videokonference
MV ČR
AK/VE-496/2022;
MV ČR
AK/PV-1026/2022
On-line Info
1. 11. 2023
středa
obsazeno
Nouzové a havarijní situace při poskytování sociální služby
MPSV ČR
A2023/0693-SP/PC/VP
On-line Info
1. 11. 2023
středa
obsazeno
Sociální práce s dítětem, které se dopouští protiprávního chování
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2022/0799-SP/PC
On-line Info
2. 11. 2023
čtvrtek
obsazeno
Vodní zákon – praktická rukověť pro úředníky - videokonference
MV ČR
AK/VE-306/2022;
MV ČR
AK/PV-627/2022
On-line Info
2. 11. 2023
čtvrtek
obsazeno
Písemnosti a vnitřní předpisy v pracovněprávních vztazích v prostředí ÚSC - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-13/2023;
MV ČR
AK/PV-31/2023
On-line Info
2. 11. 2023
čtvrtek
obsazeno
Pěstounské péče z pohledu orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) - aktuální přehled problematiky. Videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/0417-SP
MV ČR AK/VE-177/2021;
MV ČR AK/PV-309/2021
On-line Info
3. 11. 2023
pátek
obsazeno
Dávky pro osoby se zdravotním postižením v současné teorii a praxi - základní přehled problematiky
MPSV ČR
A2021/0687-SP
On-line Info
3. 11. 2023
pátek
obsazeno
Sociální bydlení v praxi - základní představení problematiky
MPSV ČR
A2020/0655-SP/PC
On-line Info
3. 11. 2023
pátek
obsazeno
Spisová služba v kontextu elektronizace veřejné správy - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-291/2021;
MV ČR
AK/PV-497/2021
On-line Info
7. 11. 2023
úterý
obsazeno
Katastr nemovitostí se zaměřením na průběh vkladového řízení, aktuální otázky spojené se zápisem práv k nemovitým věcem. Videokonference
MV ČR
AK/VE-268/2021;
MV ČR
AK/PV-473/2021
On-line Info
7. 11. 2023
úterý
obsazeno
Výkon rozhodnutí a exekuce pro potřeby úředníků veřejné správy - videokonference
MV ČR
AK/VE-198/2022;
MV ČR
AK/PV-424/2022
On-line Info
7. 11. 2023
úterý
obsazeno
Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona - videokonference
MV ČR
AK/VE-61/2023;
MV ČR
AK/PV-115/2023
On-line Info
8. 11. 2023
středa
obsazeno
Úvod do poradenství ve věci svéprávnosti a opatrovnictví u zletilých fyzických osob
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2021/1180-SP/PC
On-line Info
8. 11. 2023
středa
obsazeno
Focusing ke zvládání stresu a emocí - praktické seznámení s metodou
MPSV ČR
A2022/0804-SP/PC/VP
On-line Info
9. 11. 2023
čtvrtek
obsazeno
Aplikace zákona o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě
MPSV ČR
A2022/0770-SP/PC
On-line Info
9. 11. 2023
čtvrtek
obsazeno
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu obcí - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-199/2022;
MV ČR
AK/PV-425/2022
On-line Info
9. 11. 2023
čtvrtek
obsazeno
Aktuální změny v systému sociálního zabezpečení – současné i plánované
MPSV ČR
A2022/1193-SP/PC/VP
On-line Info
10. 11. 2023
pátek
obsazeno
Sebekoučink jako prevence syndromu vyhoření
MPSV ČR
A2023/0080-SP/PC/VP
On-line Info
10. 11. 2023
pátek
obsazeno
Čím může být dítě na 1. stupni ZŠ ohroženo a co pro něho můžeme udělat?
MPSV ČR
A2021/0087-SP/PC/PP
On-line Info
10. 11. 2023
pátek
obsazeno
Specifika komunikace s klientem závislým na návykových látkách - úvod do problematiky
MPSV ČR
A2020/1209-SP/PC
On-line Info
14. 11. 2023
úterý
obsazeno
Vliv nového stavebního zákona na přípravu staveb veřejného sektoru - videokonference
MV ČR
AK/VE-329/2022;
MV ČR
AK/PV-659/2022
On-line Info
14. 11. 2023
úterý
obsazeno
Obec jako řádný hospodář při správě nemovitého majetku - videokonference
MV ČR
AK/VE-489/2022;
MV ČR
AK/PV-1013/2022
On-line Info
14. 11. 2023
úterý
obsazeno
Spolupráce s mladým dospělým na řešení jeho sociální situace
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2022/1194-SP/PC
On-line Info
14. 11. 2023
úterý
obsazeno
Ochrana spotřebitele - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/PV-502/2020
On-line Info
15. 11. 2023
středa
obsazeno
Příprava na průběh inspekce sociálních služeb
MPSV ČR
A2023/0692-SP/PC/VP
On-line Info
16. 11. 2023
čtvrtek
obsazeno
Státní občanství – činnost krajských a obecních úřadů se zaměřením na správní řízení - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-13/2022;
MV ČR
AK/PV-14/2022
On-line Info
16. 11. 2023
čtvrtek
obsazeno
Daň z příjmů příspěvkových a neziskových organizací v teorii a praxi - videokonference
S připravovanými změnami navazujícími na novelu týkající se majetku v dani z příjmů a nového zákona o účetnictví.
MV ČR
AK/VE-160/2022;
MV ČR
AK/PV-325/2022
On-line Info
16. 11. 2023
čtvrtek
obsazeno
Živnostenský zákon - videokonference
MV ČR
AK/VE-150/2022;
MV ČR
AK/PV-298/2022
On-line Info
21. 11. 2023
úterý
obsazeno
Ochrana osobních údajů v podmínkách územních samosprávných celků - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-200/2022;
MV ČR
AK/PV-426/2022
On-line Info
21. 11. 2023
úterý
obsazeno
Zákon o rybářství v úřední praxi úřadů obcí a městských částí Hlavního města Prahy - videokonference
MV ČR
AK/VE-264/2021;
MV ČE
AK/PV-469/2021
On-line Info
21. 11. 2023
úterý
obsazeno
Matrika a rodinné právo - videokonference
MV ČR
AK/VE-414/2022;
MV ČR
AK/PV-859/2022
On-line Info
21. 11. 2023
úterý
obsazeno
Sociální šetření pro sociální pracovníky na obecních úřadech - videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/0085-SP/VP
MPSV ČR A2021/0085-SP/VP On-line Info
22. 11. 2023
středa
obsazeno
Komunikace s lidmi s duševním onemocněním 1
MPSV ČR
A2022/0805-SP/PC
On-line Info
23. 11. 2023
čtvrtek
obsazeno
Nový stavební zákon - videokonference
Seminář představuje nový stavební zákon v aktuálním znění, tak jak je publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 283/2021 Sb., a to včetně změn provedených zákonem č.195/2022 Sb., 152/2023 Sb. Na semináři budou též podány informace o hlavních změnách souvisejících zákonů.
MV ČR
AK/VE-416/2021;
MV ČR
AK/PV-697/2021
On-line Info
23. 11. 2023
čtvrtek
obsazeno
Sociálně-právní ochrana dětí v právu a praxi. Aktuální přehled problematiky. Videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/0418-SP.
MV ČR AK/VE-174/2021;
MV ČR AK/PV-306/2021
On-line Info
24. 11. 2023
pátek
obsazeno
Základy krizové komunikace
MPSV ČR
A2021/0689-SP/PC
On-line Info
24. 11. 2023
pátek
obsazeno
Sociální kurátor v kontextu prevence sociálně patologických jevů - úvod do činnosti v rámci specifické sociální práce - videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2019/1390-SP/VP
MV ČR AK/VE-36/2021;
MV ČR AK/PV-48/2021
On-line Info
28. 11. 2023
úterý
obsazeno
Zákon o silničním provozu aktuálně a v souvislostech - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-125/2023;
MV ČR
AK/PV-248/2023
On-line Info
28. 11. 2023
úterý
obsazeno
Ochrana před suchem - videokonference
MV ČR
AK/VE-15/2023;
MV ČR
AK/PV-33/2023
On-line Info
28. 11. 2023
úterý
obsazeno
Aktuální otázky z pracovního práva, včetně novely zákoníku práce - řešení problémů. Videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-192/2023;
MV ČR
AK/PV-394/2023
On-line Info
28. 11. 2023
úterý
obsazeno
Nový stavební zákon a smlouva o dílo z pohledu investora veřejné správy - videokonference
Smlouva o dílo ve stavebnictví
MV ČR
AK/VE-184/2023;
MV ČR
AK/PV-384/2023
On-line Info
30. 11. 2023
čtvrtek
obsazeno
Obec a nájemné z bytů, úhrady služeb, včetně problematiky neplatičů a novely zákona č. 67/2013 Sb. - videokonference
Včetně novely zákona č. 67/2013 Sb. (zákona o službách spojených s užíváním bytu).
MV ČR
AK/VE-186/2023;
MV ČR
AK/PV-386/2023
On-line Info
30. 11. 2023
čtvrtek
obsazeno
Český jazyk v kontextu potřeb veřejné správy – videokonference
MV ČR
AK/VE-363/2022;
MV ČR
AK/PV-729/2022
On-line Info
30. 11. 2023
čtvrtek
obsazeno
Dotčené orgány a jejich závazná stanoviska v řízeních podle stavebního zákona - videokonference
MV ČR
AK/VE-320/2021;
MV ČR
AK/PV-532/2021
On-line Info
30. 11. 2023
čtvrtek
obsazeno
Omezení práva obecného užívání lesa správním rozhodnutím a odpovědnost za škodu při správě a hospodaření na lesním majetku - videokonference
MV ČR
AK/VE-338/2022;
MV ČR
AK/PV-683/2022
On-line Info
1. 12. 2023
pátek
obsazeno
Úhrady za sociální služby - základní přehled problematiky
MPSV ČR
A2021/1297-SP/PC
On-line Info
1. 12. 2023
pátek
obsazeno
Zákonné zastoupení dětí, opatrovnictví a poručenství
MPSV ČR
A2021/1302-SP
On-line Info
1. 12. 2023
pátek
obsazeno
Správa analogových, digitálních a hybridních dokumentů pro potřeby veřejné správy dle platné legislativy - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-449/2022;
MV ČR
AK/PV-950/2022
On-line Info
5. 12. 2023
úterý
obsazeno
Stavební zákon ve vazbě na správní řád - videokonference
MV ČR
AK/VE-374/2020;
MV ČR
AK/PV-554/2020
On-line Info
5. 12. 2023
úterý
obsazeno
Vážně míněný nesouhlas a detence v sociálních službách z pohledu sociálních služeb i opatrovníka (při přijetí, v průběhu i při ukončování soc. služby)
MPSV ČR
A2021/0797-SP/PC/VP
On-line Info
6. 12. 2023
středa
obsazeno
Výkon rozhodnutí a exekuce - základní přehled problematiky pro pracovníky v sociální oblasti
MPSV ČR
A2021/0084 -SP/PC/PP/VP
On-line Info
6. 12. 2023
středa
obsazeno
Opatrovnictví, svéprávnost a alternativy k jejímu omezení
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2020/0283-SP/VP
On-line Info
7. 12. 2023
čtvrtek
obsazeno
Obec jako pronajímatel a propachtovatel nemovitého majetku (s výjimkou nájmu pro bydlení) - videokonference
Výklad zaměří na zásadní rozdíly mezi nájmem a pachtem a na jejich důsledky v právní praxi. Podrobně budou probrány otázky nájmu prostoru sloužícího podnikání včetně doporučení pro obsah nájemních smluv.
MV ČR
AK/VE-189/2023;
MV ČR
AK/PV-389/2023
On-line Info
7. 12. 2023
čtvrtek
obsazeno
Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) včetně výkladu o aktuálních významných změnách legislativy na tomto úseku - videokonference
MV ČR
AK/VE-482/2022;
MV ČR
AK/PV-1006/2022
On-line Info
7. 12. 2023
čtvrtek
obsazeno
Psychická zátěž při výkonu kontrolní činnosti a místních šetření - jak ji eliminovat a nenechat se ovlivnit. Videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-138/2022;
MV ČR
AK/PV-279/2022
On-line Info
7. 12. 2023
čtvrtek
obsazeno
Živnostenský zákon ve vazbě na kontrolní řád - videokonference
MV ČR
AK/VE-59/2021;
MV ČR
AK/PV-81/2021
On-line Info
8. 12. 2023
pátek
obsazeno
Problematika stresu pracovníků v sociální oblasti a vhodné nástroje pro jeho odbourávání
MPSV ČR
A2023/0078-SP/PC
On-line Info
8. 12. 2023
pátek
obsazeno
Komunikace a možnosti práce s klienty ohroženými patologickým hráčstvím a jinými nelátkovými závislostmi - úvod do problematiky
MPSV ČR
A2020/0654-SP/PC
On-line Info
8. 12. 2023
pátek
obsazeno
Dětské dluhy - jejich vznik, vývojové etapy, odpovědnost a možnosti řešení
MPSV ČR
A2022/0946-SP
On-line Info
12. 12. 2023
úterý
obsazeno
Právo na informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - videokonference
MV ČR
AK/VE-372/2020;
MV ČR
AK/PV-552/2020
On-line Info
12. 12. 2023
úterý
obsazeno
Pracovní právo v sociálních službách - praktický přehled problematiky
MPSV ČR
A2022/0949-SP/PC/VP
On-line Info
12. 12. 2023
úterý
obsazeno
Agenda sociálních pohřbů a válečných hrobů v obci - videokonference
MV ČR
AK/VE-307/2022;
MV ČR
AK/PV-628/2022
On-line Info
13. 12. 2023
středa
obsazeno
Multidisciplinární spolupráce v souvislostech - provázání sociální práce, sociálních služeb a dalších nástrojů pomoci
MPSV ČR
A2022/0154-SP/PC/VP
A2022
On-line Info
14. 12. 2023
čtvrtek
obsazeno
Hospodaření školských příspěvkových organizací pro potřeby úřadů ÚSC - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-344/2022;
MV ČR
AK/PV-691/2022
On-line Info
14. 12. 2023
čtvrtek
obsazeno
DPH u příspěvkových organizací a veřejnoprávních subjektů - videokonference
S připravovanými novelami.
MV ČR
AK/VE-223/2022;
MV ČR
AK/PV-486/2022
On-line Info
14. 12. 2023
čtvrtek
obsazeno
Zvláštní pravomoci stavebního úřadu - videokonference
MV ČR
AK/VE-349/2022;
MV ČR
AK/PV-702/2022
On-line Info
14. 12. 2023
čtvrtek
obsazeno
GDPR při využívání údajů z informačních systémů veřejné správy - videokonference
MV ČR
AK/VE-9/2022;
MV ČR
AK/PV-10/2022
On-line Info
15. 12. 2023
pátek
obsazeno
Základní aspekty mezinárodněprávní ochrany dětí v praxi - úvod do problematiky. Videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2020/0287-SP/VP. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-347/2022;
MV ČR
AK/PV-700/2022
On-line Info
20. 12. 2023
středa
obsazeno
Má to dítě ADHD nebo trauma? Jak mu pomůžeme?
MPSV ČR
A2021/1298-SP/PC/PP
On-line Info
20. 12. 2023
středa
obsazeno
Komunikace s lidmi s duševním onemocněním 2
MPSV ČR
A2022/0806-SP/PC
On-line Info
18. 1. 2024
čtvrtek
obsazeno
Dluhy osob s duševním onemocněním z pohledu sociální práce a opatrovnictví (základní postupy a velmi zásadní rozdíly oproti dluhům u zdravých osob)
MPSV ČR
A2019/1392-SP/PC/VP
On-line Info
28. 3. 2024
čtvrtek
obsazeno
Tvorba a čerpání FKSP v kontextu potřeb ÚSC - videokonference
MV ČR
AK/VE-11/2023;
MV ČR
AK/PV-28/2023
On-line Info