Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Vyhledávání
Dle místa konání:
v
Dle měsíce konání:
v
Dle oblasti školení:
v
Dle příjmení lektora:
v
Dle názvu kurzu:
v
Dle slov z názvu:
Vyhledat

Klikem na hlavičku sloupců v tabulce můžete řadit zobrazené kurzy dle kritéria vzestupně či sestupně.

Informace o kurzu
Název kurzu: Stavební zákon ve vazbě na správní řád - videokonference
Seminář se bude věnovat také novele stavebního zákona a správního řádu, která je účinná již od 01.01.2021 a přinese novinky pro postupy správních orgánů.
Akreditace: MV ČR
AK/VE-374/2020;
MV ČR
AK/PV-554/2020
Lektor: Mgr. Jaroslava Milerová
Přihlásit
Termín konání: 14. 1. 2021 Číslo kurzu (VS): 20707C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:30 Cena bez DPH: 2100 Kč
Místo konání: Praha Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa:
Počet vyuč. hodin: 6
Online kurz  

Komu je kurz určen:

 

Vzdělávací program je určen úředníkům obecních úřadů, úřadů statutárních měst a krajských úřadů působících na úseku stavebního úřadu.

Přínos kurzu:

 

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům (úředníkům územních samosprávných celků) konkrétní a odborné znalosti z oblasti územního rozhodování a stavebního řádu ve vazbě na správní řád, a to vč. aktuální judikatury k jednotlivým tématům. Hlavním cílem vzdělávacího programu je tedy prohloubit odborné znalosti a získat praktické dovednosti v oblasti aplikace správního řádu na řízení a jiné postupy vedené podle stavebního zákona.

Program kurzu:

 

1. Úvod

 • Seznámení s obsahem a cílem semináře .

2. Vztah správního řádu a stavebního zákona 

 • Zásada subsidiarity, základní zásady činnosti správních orgánů, seznámení s novelou správního řádu ve vazbě na novelu stavebního zákona.

3. Podání, podnět, žádost, stížnost

 • Náležitosti, rozdíly mezi jednotlivými instituty, postupy směřující k jejich vyřízení, účinky jednotlivých podání.

4. Postupy podle správního řádu

 • Postoupení pro nepříslušnost, rozhodování o podjatosti, vedení spisu, doručování, ochrana proti nečinnosti.

5. Účastníci řízení 

 • Jak určit účastníky řízení v jednotlivých řízeních, rozhodování o účastenství, zastoupení na základě plné moci, opatrovník.

6. Další postupy v řízení 

 • Nahlížení do spisu, určení lhůty k provedení úkonu, odložení věci, zahájení řízení z moci úřední, přerušení řízení.

7. Formy jednotlivých výstupů stavebního úřadu a jejich náležitosti 

 • Územní rozhodnutí, stavební povolení, územní souhlas, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, nařízení odstranění stavby, kolaudace. 
 • Náležitosti rozhodnutí podle § 68 správního řádu, náležitosti výstupů dle vyhlášky č. 503/2006 Sb. 

8. Odvolání 

 • Lhůta pro podání odvolání, náležitosti odvolání, blanketní odvolání, odvolací lhůta při neoznámení rozhodnutí, autoremedura.

9. Mimořádné opravné prostředky 

 • Přezkumné řízení, obnova řízení, nové rozhodnutí, příslušnost k rozhodování o mimořádných opravných prostředcích.

10. Výkon rozhodnutí

 • Exekuční výzvy, výkon rozhodnutí prostřednictvím exekutora. 

11. Závěr

 • Řízená diskuze, dotazy.


Poznámka:

Seminář se bude věnovat také novele stavebního zákona a správního řádu, která je účinná již od 01.01.2021 a přinese novinky pro postupy správních orgánů.