Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Vyhledávání
Dle místa konání:
v
Dle měsíce konání:
v
Dle oblasti školení:
v
Dle příjmení lektora:
v
Dle názvu kurzu:
v
Dle slov z názvu:
Vyhledat

Klikem na hlavičku sloupců v tabulce můžete řadit zobrazené kurzy dle kritéria vzestupně či sestupně.

Termín(Vzestupně)
Název kurzu
Akreditace
Místo konání
 
25. 7. 2024
čtvrtek
obsazeno
Nový stavební zákon - videokonference
Včetně novel zákona a aktuálních informací o souvisejících prováděcích předpisech. Kombinovaný seminář.
MV ČR
AK/VE-416/2021;
MV ČR
AK/PV-697/2021
On-line Info
1. 8. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákon o obcích a zákon o úřednících pro každodenní úřední praxi - videokonference
MV ČR
AK/PV-802/2021
On-line Info
1. 8. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákon o sociálních službách – přehled aktualit, novinek a jejich obecných dopadů do praxe - videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/1179-SP/PC/PP/VP.
MV ČR
AK/VE-28/2019;
MV ČR AK/PV-39/2019
On-line Info
6. 8. 2024
úterý
obsazeno
Zákon o obcích a zákon o úřednících pro každodenní úřední praxi
MV ČR
AK/PV-27/2016
Hradec Králové Info
8. 8. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákon o obcích a zákon o úřednících pro každodenní úřední praxi
MV ČR
AK/PV-27/2016
Jihlava Info
8. 8. 2024
čtvrtek
obsazeno
Jak aplikovat zákon o obcích v každodenní praxi jednoduše a efektivně - videokonference
MV ČR
AK/VE-9/2022;
MV ČR
AK/PV-8/2022
On-line Info
13. 8. 2024
úterý
obsazeno
Stavební zákon ve vazbě na správní řád - videokonference
Včetně aktuálních informací z nového stavebního zákona.
MV ČR
AK/VE-374/2020;
MV ČR
AK/PV-554/2020
On-line Info
22. 8. 2024
čtvrtek
obsazeno
Nový stavební zákon - videokonference
Včetně novel zákona a aktuálních informací o souvisejících prováděcích předpisech.
MV ČR
AK/VE-416/2021;
MV ČR
AK/PV-697/2021
On-line Info
22. 8. 2024
čtvrtek
obsazeno
Nový stavební zákon
Včetně novel zákona a aktuálních informací o souvisejících prováděcích předpisech.
MV ČR
AK/VE-417/2021;
MV ČR
AK/PV-698/2021
Praha Info
27. 8. 2024
úterý
obsazeno
Aktuální otázky z pracovního práva, včetně novely zákoníku práce - řešení problémů. Videokonference
Zahrnuje informace k novele Zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2025.
MV ČR
AK/VE-192/2023;
MV ČR
AK/PV-394/2023
On-line Info
10. 9. 2024
úterý
obsazeno
Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona - videokonference
Včetně aktuálních informací z nového stavebního zákona.
MV ČR
AK/VE-61/2023;
MV ČR
AK/PV-115/2023
On-line Info
12. 9. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákoník práce v kontextu potřeb veřejné správy - aktuálně, přehledně, prakticky
Zahrnuje informace k novele Zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2025.
MV ČR
AK/VE-502/2022;
MV ČR
AK/PV-1052/2022
Praha Info
12. 9. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákoník práce v kontextu potřeb veřejné správy - aktuálně, přehledně, prakticky. Videokonference
Zahrnuje informace k novele Zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2025.
MV ČR
AK/VE-503/2022;
MV ČR
AK/PV-1053/2022
On-line Info
17. 9. 2024
úterý
obsazeno
Veřejné zakázky - aktuálně a přehledně. Videokonference
MV ČR
AK/VE-179/2023;
MV ČR
AK/PV-379/2023
On-line Info
19. 9. 2024
čtvrtek
obsazeno
Živnostenský zákon ve vazbě na kontrolní řád - videokonference
MV ČR
AK/VE-59/2021;
MV ČR
AK/PV-81/2021
On-line Info
19. 9. 2024
čtvrtek
obsazeno
Právo na informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
MV ČR
AK/VE-265/2017;
MV ČR
AK/PV-485/2017
Praha Info
19. 9. 2024
čtvrtek
obsazeno
Právo na informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - videokonference
MV ČR
AK/VE-372/2020;
MV ČR
AK/PV-552/2020
On-line Info
24. 9. 2024
úterý
obsazeno
Legislativa v památkové péči a příklady z praxe - videokonference
MV ČR
AK/VE-57/2023;
MV ČR
AK/PV-111/2023
On-line Info
26. 9. 2024
čtvrtek
obsazeno
Právní úprava nepůvodních invazních druhů (invazní zavlečené druhy) - videokonference
Praktické poznámky k možnostem postupu proti živočišným druhům z důvodu přenosu zoonóz.
MV ČR
AK/VE-518/2021;
MV ČR
AK/PV-885/2021
On-line Info
1. 10. 2024
úterý
obsazeno
Místní komunikace dle závazné úpravy zákona o pozemních komunikacích - videokonference
MV ČR
AK/VE-380/2020;
MV ČR
AK/PV-562/2020
On-line Info
3. 10. 2024
čtvrtek
obsazeno
Nový stavební zákon
Včetně novel zákona a aktuálních informací o souvisejících prováděcích předpisech.
MV ČR
AK/VE-417/2021;
MV ČR
AK/PV-698/2021
Ostrava Info
3. 10. 2024
čtvrtek
obsazeno
Agenda sociálních pohřbů a válečných hrobů v obci - videokonference
MV ČR
AK/VE-307/2022;
MV ČR
AK/PV-628/2022
On-line Info
3. 10. 2024
čtvrtek
obsazeno
Výkon rozhodnutí a exekuce pro potřeby úředníků veřejné správy - videokonference
MV ČR
AK/VE-198/2022;
MV ČR
AK/PV-424/2022
On-line Info
8. 10. 2024
úterý
obsazeno
Zákon o registru smluv a jeho aplikace v úřední praxi
MV ČR
AK/VE-142/2017;
MV ČR
AK/PV-265/2017
Olomouc Info
8. 10. 2024
úterý
obsazeno
Nový stavební zákon - videokonference
Výklad postupů podle nového stavebního zákona.
MV ČR
AK/VE-416/2021;
MV ČR
AK/PV-697/2021
On-line Info
10. 10. 2024
čtvrtek
obsazeno
Pozemní komunikace ve smyslu závazné právní úpravy - výkon státní správy, specifika správních řízení, rozhodnutí a úkonů, obsah a rozsah závazných stanovisek silničních správních a speciálních stavebních úřadů v územním, stavebním a společném řízení podle stavebního zákona - videokonference
MV ČR
AK/VE-382/2020;
MV ČR
AK/PV-564/2020
On-line Info
15. 10. 2024
úterý
obsazeno
Vodní zákon – praktická rukověť pro úředníky - videokonference
MV ČR
AK/VE-306/2022;
MV ČR
AK/PV-627/2022
On-line Info
15. 10. 2024
úterý
obsazeno
Aktuální otázky z pracovního práva, včetně novely zákoníku práce - řešení problémů. Videokonference
Zahrnuje informace k novele Zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2025.
MV ČR
AK/VE-192/2023;
MV ČR
AK/PV-394/2023
On-line Info
17. 10. 2024
čtvrtek
obsazeno
Veřejné zakázky malého rozsahu v praxi - videokonference
MV ČR
AK/VE-28/2022;
MV ČR
AK/PV-44/2022
On-line Info
22. 10. 2024
úterý
obsazeno
Zákon o rybářství v úřední praxi úřadů obcí a městských částí Hlavního města Prahy
Kurz je aktualizován v souladu s novelou č. 292/2023 Sb., kterou došlo k novelizaci vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství s účinností od 1. 1. 2024.
MV ČR
AK/VE-262/2021;
MV ČR
AK/PV-467/2021
Plzeň Info
22. 10. 2024
úterý
obsazeno
Právo na informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - videokonference
MV ČR
AK/VE-372/2020;
MV ČR
AK/PV-552/2020
On-line Info
24. 10. 2024
čtvrtek
obsazeno
Nový stavební zákon - videokonference
MV ČR
AK/VE-416/2021;
MV ČR
AK/PV-697/2021
On-line Info
29. 10. 2024
úterý
obsazeno
Zákon o obcích a zákon o úřednících pro každodenní úřední praxi
MV ČR
AK/PV-27/2016
Praha Info
29. 10. 2024
úterý
obsazeno
Zákon o obcích a zákon o úřednících pro každodenní úřední praxi - videokonference
MV ČR
AK/PV-802/2021
On-line Info
31. 10. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
Se zaměřením na zkušenosti s aplikací stavebních předpisů (jednotné environmentální stanovisko) od 1. 7. 2024, aktuální stav novely lesního zákona.
MV ČR
AK/VE-265/2021;
MV ČR
AK/PV-470/2021
On-line Info
5. 11. 2024
úterý
obsazeno
Dotčené orgány a jejich závazná stanoviska v řízeních podle stavebního zákona - videokonference
Výklad postupů podle změněných zvláštních právních předpisů.
MV ČR
AK/VE-320/2021;
MV ČR
AK/PV-532/2021
On-line Info
5. 11. 2024
úterý
obsazeno
Ochrana spotřebitele - videokonference
MV ČR
AK/PV-502/2020
On-line Info
7. 11. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - videokonference
MV ČR
AK/VE-496/2022;
MV ČR
AK/PV-1026/2022
On-line Info
14. 11. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákon o registru smluv a jeho aplikace v úřední praxi
MV ČR
AK/VE-142/2017;
MV ČR
AK/PV-265/2017
Jihlava Info
19. 11. 2024
úterý
obsazeno
Nový stavební zákon
MV ČR
AK/VE-417/2021;
MV ČR
AK/PV-698/2021
Jihlava Info
19. 11. 2024
úterý
obsazeno
Zákon o pozemních komunikacích v aktuálním znění – videokonference
MV ČR
AK/VE-398/2023;
MV ČR
AK/PV-798/2023
On-line Info
21. 11. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákon o kontrole (Kontrolní řád) - videokonference
MV ČR
AK/VE-406/2021;
MV ČR
AK/PV-685/2021
On-line Info
21. 11. 2024
čtvrtek
obsazeno
Veřejné zakázky na stavební práce - videokonference
MV ČR
AK/VE-32/2022;
MV ČR
AK/PV-52/2022
On-line Info
22. 11. 2024
pátek
obsazeno
Spisová služba v kontextu elektronizace veřejné správy
MV ČR
AK/VE-219/2018;
MV ČR
AK/PV-380/2018
Praha Info
22. 11. 2024
pátek
obsazeno
Spisová služba v kontextu elektronizace veřejné správy - videokonference.
MV ČR
AK/VE-291/2021;
MV ČR
AK/PV-497/2021
On-line Info
26. 11. 2024
úterý
obsazeno
Zákon o rybářství v úřední praxi úřadů obcí a městských částí Hlavního města Prahy
Kurz je aktualizován v souladu s novelou č. 292/2023 Sb., kterou došlo k novelizaci vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství s účinností od 1. 1. 2024.
MV ČR
AK/VE-262/2021;
MV ČR
AK/PV-467/2021
Liberec Info
28. 11. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákon o pozemních komunikacích v aktuálním znění – videokonference
MV ČR
AK/VE-398/2023;
MV ČR
AK/PV-798/2023
On-line Info
3. 12. 2024
úterý
obsazeno
Nový stavební zákon
MV ČR
AK/VE-417/2021;
MV ČR
AK/PV-698/2021
Praha Info
3. 12. 2024
úterý
obsazeno
Nový stavební zákon - videokonference
MV ČR
AK/VE-416/2021;
MV ČR
AK/PV-697/2021
On-line Info
5. 12. 2024
čtvrtek
obsazeno
Matrika a rodinné právo - videokonference
V rámci semináře budou probrány i změny v souvislosti s novelou občanského zákoníku na úseku registrovaného partnerství platné k 1.1.2025.
MV ČR
AK/VE-414/2022;
MV ČR
AK/PV-859/2022
On-line Info
5. 12. 2024
čtvrtek
obsazeno
Živnostenský zákon - videokonference
MV ČR
AK/VE-150/2022;
MV ČR
AK/PV-298/2022
On-line Info
10. 12. 2024
úterý
obsazeno
Stavební dozor, zvláštní pravomoci stavebního úřadu a odpovědnost osob při výstavbě - videokonference
Výklad postupů podle nového stavebního zákona.
MV ČR
AK/VE-316/2021;
MV ČR
AK/PV-528/2021
On-line Info
10. 12. 2024
úterý
obsazeno
Zákoník práce v kontextu potřeb veřejné správy - aktuálně, přehledně, prakticky. Videokonference
Zahrnuje informace k novele Zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2025.
MV ČR
AK/VE-503/2022;
MV ČR
AK/PV-1053/2022
On-line Info
10. 12. 2024
úterý
obsazeno
Vedení úřední desky v praxi a rozsah povinně zveřejňovaných informací - videokonference
MV ČR
AK/VE-293/2022;
MV ČR
AK/PV-609/2022
On-line Info
12. 12. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákon o registru smluv a jeho aplikace v úřední praxi - videokonference
MV ČR
AK/VE-66/2023;
MV ČR
AK/PV-121/2023
On-line Info
12. 12. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákon o registru smluv a jeho aplikace v úřední praxi
MV ČR
AK/VE-142/2017;
MV ČR
AK/PV-265/2017
Praha Info
12. 12. 2024
čtvrtek
obsazeno
Stavby na cizích pozemcích - videokonference
MV ČR
AK/VE-481/2022;
MV ČR
AK/PV-1005/2022
On-line Info
12. 12. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákon o sociálních službách – přehled aktualit, novinek a jejich obecných dopadů do praxe - videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/1179-SP/PC/PP/VP. Seznámení s aktuálním legislativním vývojem.
MV ČR AK/VE-516/2021;
MV ČR AK/PV-39/2019
On-line Info
17. 12. 2024
úterý
obsazeno
Zákon o rybářství v úřední praxi úřadů obcí a městských částí Hlavního města Prahy - videokonference
Kurz je aktualizován v souladu s novelou č. 292/2023 Sb., kterou došlo k novelizaci vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství s účinností od 1. 1. 2024.
MV ČR
AK/VE-264/2021;
MV ČE
AK/PV-469/2021
On-line Info