Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Základní principy ochrany spotřebitele/klienta sociálních služeb
Akreditace: MPSV ČR
A2021/1299-SP/PC
Lektor: Mgr. Petra Skuhrová
Přihlásit
Termín konání: 16. 12. 2022 Číslo kurzu (VS): 22433C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 16:00 Cena bez DPH: 2200 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: On-line
Počet vyuč. hodin: 8
Online kurz  

Komu je kurz určen:

Vzdělávací program se zaměřuje na praktické potřeby sociálních pracovníků, kteří přicházejí do kontaktu s klienty, kteří potřebují pomoc při řešení spotřebitelské problematiky(např. odstoupení od spotřebitelské kupní smlouvy, reklamaci, změnu dodavatele energií aj.). V rámci programu se absolventi seznámí základními pojmy z oblasti ochrany spotřebitele, základními právy a povinnostmi spotřebitelů zejména s ohledem na jejich životní situaci a limity (např. finanční obtíže, omezení svéprávnosti apod.) a se základními praktickými postupy při ochraně práv klienta (např. sestavení odstoupení od kupní spotřebitelské smlouvy, reklamace atp.).

Přínos kurzu:

Absolvent kurzu získá přehled o základních právních předpisech, týkajících se spotřebitelské problematiky a o základních postupech při ochraně práv spotřebitele - klienta. Absolvent kurzu se zorientuje v základních principech ochrany spotřebitele - zejména s ohledem na práva a povinnosti spotřebitele ve smluvních vztazích i s ohledem na jejich situaci (věk, finanční problémy, omezení svéprávnosti). Také bude schopen identifikovat, v jaké situaci se spotřebitel nachází a na jakou specializovanou službu jej může nakontaktovat. 

Program kurzu:


1. Úvod

 • úvod do kurzu
 • seznámení s organizací kurzu
 • vzájemné představení se lektora a účastníků kurzu včetně jejich očekávání

2. Úvod do problematiky ochrany spotřebitele

 • základní legislativní rámec
 • seznámení se základními pojmy
 • základní práva a povinnosti prodávajícího a spotřebitele

3. Spotřebitelské smlouvy

 • typy spotřebitelských smluv a jejich specifika
 • možnosti uzavírání spotřebitelských smluv
 • vznik právních závazků

4. Způsoby ukončení smluvního vztahu

 • způsoby ukončení smluvního vztahu
 • odstoupení od smlouvy (náležitosti, postup)
 • reklamační proces (náležitosti, postup)
 • jak se vyhnout sporům

5. Způsoby obrany spotřebitele

 • způsoby obrany spotřebitele
 • tvorba základních dokumentů (odstoupení od spotřebitelské kupní smlouvy, reklamace atp.), jejich náležitosti, podání, lhůty
 • rozbor kazuistik

6. Závěr

 • rekapitulace obsahu programu
 • řízená diskuze
 • dotazování

Poznámka: