Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Vyhledávání
Dle místa konání:
v
Dle měsíce konání:
v
Dle oblasti školení:
v
Dle příjmení lektora:
v
Dle názvu kurzu:
v
Dle slov z názvu:
Vyhledat

Klikem na hlavičku sloupců v tabulce můžete řadit zobrazené kurzy dle kritéria vzestupně či sestupně.

Termín(Vzestupně)
Název kurzu
Akreditace
Místo konání
 
13. 6. 2023
úterý
obsazeno
Stavební zákon ve vazbě na správní řád - videokonference
MV ČR
AK/VE-374/2020;
MV ČR
AK/PV-554/2020
On-line Info
13. 6. 2023
úterý
obsazeno
Spolupráce s mladým dospělým na řešení jeho sociální situace
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2022/1194-SP/PC
On-line Info
15. 6. 2023
čtvrtek
obsazeno
Kamerové systémy v obci a podmínky pro jejich využití - videokonference
MV ČR
AK/VE-425/2022;
MV ČR
AK/PV-877/2022
On-line Info
15. 6. 2023
čtvrtek
obsazeno
Zákoník práce v kontextu potřeb veřejné správy - aktuálně, přehledně, prakticky. Videokonference
MV ČR
AK/VE-503/2022;
MV ČR
AK/PV-1053/2022
On-line Info
16. 6. 2023
pátek
obsazeno
Problematika syndromu vyhoření pracovníků v sociální oblasti, jeho příčiny a možnosti prevence
MPSV ČR
A2019/1391-SP/PC/VP
On-line Info
20. 6. 2023
úterý
obsazeno
Zákon o rybářství v úřední praxi úřadů obcí a městských částí Hlavního města Prahy - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-264/2021;
MV ČE
AK/PV-469/2021
On-line Info
20. 6. 2023
úterý
obsazeno
Stavební dozor, zvláštní pravomoci stavebního úřadu a odpovědnost osob při výstavbě - videokonference
Výklad současně platných předpisů a také postupů podle projednávané rekodifikace v této oblasti.
MV ČR
AK/VE-316/2021;
MV ČR
AK/PV-528/2021
On-line Info
20. 6. 2023
úterý
obsazeno
Mezinárodní únosy dětí
Nařízení Rady (EU) 2019/1111 o příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské odpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí (účinné od 1. 8. 2022)
MPSV ČR
A2022/0150-SP/VP
On-line Info
21. 6. 2023
středa
obsazeno
Zákon o sociálních službách – přehled aktualit, novinek a jejich obecných dopadů do praxe - videokonference
Vážení účastníci, z technických důvodů jsme nuceni přesunout seminář z původního termínu 28. 6. 2023 na náhradní 21. 6. 2023. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za komplikace. Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/1179-SP/PC/PP/VP.
MV ČR AK/VE-516/2021;
MV ČR AK/PV-39/2019
On-line Info
22. 6. 2023
čtvrtek
obsazeno
Spisová služba a archivace dokumentů - videokonference
Kurz zohlední nejnovější změny ohledně Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby a proces atestace elektronických systémů spisové služby. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-180/2023;
MV ČR
AK/PV-380/2023
On-line Info
22. 6. 2023
čtvrtek
obsazeno
Působnost orgánů sociálně-právní ochrany při ochraně dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných
MPSV ČR
A2022/0535-SP
On-line Info
23. 6. 2023
pátek
obsazeno
Základy krizové komunikace
MPSV ČR
A2021/0689-SP/PC
On-line Info
23. 6. 2023
pátek
obsazeno
Aktivizace seniorů - úvod do metod tréninku paměti
MPSV ČR
A2023/0079-PC
On-line Info
23. 6. 2023
pátek
obsazeno
Ochrana dětí na internetu
MPSV ČR
A2022/0538-SP/PC
On-line Info
27. 6. 2023
úterý
obsazeno
Státní občanství – činnost krajských a obecních úřadů se zaměřením na správní řízení - videokonference
MV ČR
AK/VE-13/2022;
MV ČR
AK/PV-14/2022
On-line Info
27. 6. 2023
úterý
obsazeno
Katastr nemovitostí se zaměřením na průběh vkladového řízení, aktuální otázky spojené se zápisem práv k nemovitým věcem. Videokonference
MV ČR
AK/VE-268/2021;
MV ČR
AK/PV-473/2021
On-line Info
27. 6. 2023
úterý
obsazeno
Přestupky na živnostenském úseku - videokonference
MV ČR
AK/VE-122/2023;
MV ČR
AK/PV-244/2023
On-line Info
29. 6. 2023
čtvrtek
obsazeno
Nový stavební zákon - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-416/2021;
MV ČR
AK/PV-697/2021
On-line Info
29. 6. 2023
čtvrtek
obsazeno
Zákon o obcích a zákon o úřednících pro každodenní úřední praxi - videokonference
MV ČR
AK/PV-802/2021
On-line Info
29. 6. 2023
čtvrtek
obsazeno
Ochrana před suchem - videokonference
MV ČR
AK/VE-15/2023;
MV ČR
AK/PV-33/2023
On-line Info
30. 6. 2023
pátek
obsazeno
Ochrana klientů a jejich rodin před dopady exekucí – úvod do problematiky
MPSV ČR
A2019/1393-SP/PC/VP
On-line Info
30. 6. 2023
pátek
obsazeno
Specifika komunikace s klientem závislým na návykových látkách - úvod do problematiky
MPSV ČR
A2020/1209-SP/PC
On-line Info
11. 7. 2023
úterý
obsazeno
Hospodaření školských příspěvkových organizací pro potřeby úřadů ÚSC - videokonference
MV ČR
AK/VE-344/2022;
MV ČR
AK/PV-691/2022
On-line Info
11. 7. 2023
úterý
obsazeno
Jednání se zdravotníky z pohledu sociální práce a opatrovnictví (za uživatele, opatrovance, slabší osobu) souhlasy a jednání ve zdravotnických zařízeních
MPSV ČR
A2022/0947-SP/PC/PP/VP
On-line Info
11. 7. 2023
úterý
obsazeno
Občanské sňatky od A do Z - videokonference
MV ČR
AK/VE-413/2022;
MV ČR
AK/PV-858/2022
On-line Info
12. 7. 2023
středa
obsazeno
Možnosti sociální práce s rodinou v azylovém domě
MPSV ČR
A2022/0149-SP/PC
On-line Info
13. 7. 2023
čtvrtek
obsazeno
Čeština mluvená a psaná - jaké volit vhodné výrazové prostředky pro různé komunikační situace. Videokonference
MV ČR
AK/VE-360/2022;
MV ČR
AK/PV-725/2022
On-line Info
13. 7. 2023
čtvrtek
obsazeno
Nárok na jednotlivé sociální dávky a postupy při vyřizování; zaměřeno na dávky Státní sociální podpory a dávky Hmotné nouze
MPSV ČR
A2021/0134-SP/PC/VP
On-line Info
14. 7. 2023
pátek
obsazeno
Základní principy ochrany spotřebitele/klienta sociálních služeb
MPSV ČR
A2021/1299-SP/PC
On-line Info
18. 7. 2023
úterý
obsazeno
Zákon o sociálních službách – přehled aktualit, novinek a jejich obecných dopadů do praxe - videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/1179-SP/PC/PP/VP.
MV ČR AK/VE-28/2019;
MV ČR AK/PV-39/2019
On-line Info
20. 7. 2023
čtvrtek
obsazeno
Vedení úřední desky v praxi a rozsah povinně zveřejňovaných informací - videokonference
MV ČR
AK/VE-293/2022;
MV ČR
AK/PV-609/2022
On-line Info
20. 7. 2023
čtvrtek
obsazeno
Územní samospráva přehledně a v příkladech - videokonference
MV ČR
AK/VE-134/2022;
MV ČR
AK/PV-260/2022
On-line Info
20. 7. 2023
čtvrtek
obsazeno
CzechPOINT@office a základní registry v agendě evidence obyvatel - videokonference
MV ČR
AK/VE-12/2022;
MV ČR
AK/PV-13/2022
On-line Info
20. 7. 2023
čtvrtek
obsazeno
Doručování ve veřejné i soukromé sféře - videokonference
MV ČR
AK/VE-17/2023;
MV ČR
AK/PV-35/2023
On-line Info
27. 7. 2023
čtvrtek
obsazeno
Právo stavby a ostatní věcná práva k pozemku - prakticky a přehledně. Videokonference
MV ČR
AK/VE-149/2021;
MV ČR
AK/PV-262/2021
On-line Info
27. 7. 2023
čtvrtek
obsazeno
Správa analogových, digitálních a hybridních dokumentů pro potřeby veřejné správy dle platné legislativy - videokonference
MV ČR
AK/VE-449/2022;
MV ČR
AK/PV-950/2022
On-line Info
3. 8. 2023
čtvrtek
obsazeno
Ochrana práv klienta při poskytování sociálních služeb v jeho přirozeném prostředí
MPSV ČR
A2020/0320-PC/PP/VP
On-line Info
8. 8. 2023
úterý
obsazeno
Obec jako zřizovatel – kompetence obce ke školám a školským příspěvkovým organizacím, jichž je zřizovatelem - videokonference
MV ČR
AK/VE-481/2021;
MV ČR
AK/PV-807/2021
On-line Info
8. 8. 2023
úterý
obsazeno
Základní praktické výpočty vybraných sociálních dávek - důchody a nemocenské dávky (vč. možného řešení nízkého důchodu)
MPSV ČR
A2022/0951-SP/VP
On-line Info
8. 8. 2023
úterý
obsazeno
Matriční praxe a mezinárodní právo - videokonference
MV ČR
AK/VE-411/2022;
MV ČR
AK/PV-854/2022
On-line Info
10. 8. 2023
čtvrtek
obsazeno
Smlouva o poskytování sociální služby pro neprávníky v praxi - přidružené dokumenty (rozšiřující dohoda s opatrovníky, zástupčí smlouva, dohoda o spoluúčasti, výživné, dodatky, kontaktní osoby, souhlasy)
MPSV ČR
A2021/0685-SP/VP
On-line Info
15. 8. 2023
úterý
obsazeno
Vedení agendy ztrát a nálezů pro potřeby ÚSC - videokonference
MV ČR
AK/VE-376/2020;
MV ČR
AK/PV-556/2020
On-line Info
15. 8. 2023
úterý
obsazeno
Katastr nemovitostí se zaměřením na průběh vkladového řízení, aktuální otázky spojené se zápisem práv k nemovitým věcem. Videokonference
MV ČR
AK/VE-268/2021;
MV ČR
AK/PV-473/2021
On-line Info
17. 8. 2023
čtvrtek
obsazeno
Povinnosti při správě, uchovávání a vyřazování dokumentů dle platné legislativy - videokonference
MV ČR
AK/VE-10/2022;
MV ČR
AK/PV-11/2022
On-line Info
22. 8. 2023
úterý
obsazeno
Občanský zákoník a bytové spoluvlastnictví – videokonference
MV ČR
AK/VE-4/2021;
MV ČR
AK/PV-6/2021
On-line Info
22. 8. 2023
úterý
obsazeno
Zákon o obcích a zákon o úřednících pro každodenní úřední praxi - videokonference
MV ČR
AK/PV-802/2021
On-line Info
24. 8. 2023
čtvrtek
obsazeno
Rušení údaje o místu trvalého pobytu v praxi - videokonference
MV ČR
AK/VE-11/2022;
MV ČR
AK/PV-12/2022
On-line Info
25. 8. 2023
pátek
obsazeno
Mindfulness - účinná protistresová metoda pro každodenní praxi pracovníků v sociální oblasti
MPSV ČR
A2022/0563-SP/PC/VP
On-line Info
25. 8. 2023
pátek
obsazeno
Exekuce a oddlužení v práci se zadluženým klientem z hlediska sociální práce - základní přehled problematiky
MPSV ČR
A2020/0286-SP/VP
On-line Info
29. 8. 2023
úterý
obsazeno
Vymáhání pohledávek - videokonference
MV ČR
AK/VE-405/2022;
MV ČR
AK/PV-848/2022
On-line Info
31. 8. 2023
čtvrtek
obsazeno
Základy psychické první pomoci pro pracovníky v sociální oblasti
MPSV ČR
A2022/0562-SP/PC
On-line Info
7. 9. 2023
čtvrtek
obsazeno
Praktické postupy v daňové problematice příspěvkových organizací a veřejnoprávních subjektů - videokonference
MV ČR
AK/VE-277/2022;
MV ČR
AK/PV-589/2022
On-line Info
10. 10. 2023
úterý
obsazeno
Kontrola hospodaření příspěvkových organizací - videokonference
MV ČR
AK/VE-19/2022;
MV ČR
AK/PV-33/2022
On-line Info
19. 10. 2023
čtvrtek
obsazeno
Technický dozor Stavebníka (investora) v kontextu potřeb ÚSC - videokonference
MV ČR
AK/VE-172/2021;
MV ČR
AK/PV-304/2021
On-line Info
14. 11. 2023
úterý
obsazeno
Vliv nového stavebního zákona na přípravu staveb veřejného sektoru - videokonference
MV ČR
AK/VE-329/2022;
MV ČR
AK/PV-659/2022
On-line Info
28. 11. 2023
úterý
obsazeno
Zákon o silničním provozu aktuálně a v souvislostech - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-125/2023;
MV ČR
AK/PV-248/2023
On-line Info