Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: MS Excel III. - Praktický pomocník v efektivní činnosti úřadu
Seminář probíhá interaktivní formou. Výuka probíhá v učebně vybavené počítači.
Akreditace: MV ČR
AK/VE-200/2014;
MV ČR
AK/PV-464/2014
Lektor: Mgr. Radek Polák
Přihlásit
Termín konání: 22. 11. 2022 Číslo kurzu (VS): 22538
Tisk
Čas konání: 9:00 - 16:30 Cena bez DPH: 2400 Kč
Místo konání: Praha Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: COMPUTER HELP, s.r.o, Slezská 2127/13, Praha 2
Počet vyuč. hodin: 8
Bariérový přístup  

Komu je kurz určen:

Úředníkům územní samosprávy, kteří v rámci své pracovní činnosti pracují s daty, tabulkami, kteří vytváří nejrůznější přehledy a evidence, a kteří v rámci své činnosti, a pro její usnadnění, využijí tvorbu databází. Kurz je určen pro ty úředníky, kteří používají Excel velmi často, potřebují rychle získávat přehledné a správné (tj. vědomě požadované) informace ve vhodné podobě (přehledu, kontingenční tabulky), které jim umožní efektivněji vykonávat jejich odbornou činnost.

Přínos kurzu:

Absolventi se naučí používat složitější funkce a efektivně pracovat s databází. Vedle filtrování, řazení a souhrnů, zejména kontingenční tabulky a navíc i několik zajímavých funkcí Excelu, které umožní lepší kontrolu zadávaných dat. Podrobněji se seznámí s nejčastěji používanými funkcemi a v neposlední řadě se naučí, jak vytvořená data sdílet a ochránit je před nežádoucími úpravami. Poznají i jak se dají v Excelu vytvářet formuláře, které umožní uživateli vybírat z nabídky, zaškrtávat volby a vytvářet funkční tlačítka. Pokročilé nástroje práce s daty MS Excel umožní úředníkům ÚSC efektivnější práci s rozsáhlejšími dokumenty (např. s rozsáhlými položkovými seznamy související např. se zadáváním veřejných zakázek, evidencemi souvisejícími s některými činnostmi investičních odborů, evidencí majetku obcí – důležitá funkce odebírání duplicit atp.), a s jejich zabezpečením. Absolventi programu budou celkově schopni kvalifikovaně pracovat s dokumenty MS Excel, a to jak v rámci správních, tak i v kontextu dalších odborných činností.

Program kurzu:

 

1. Úvod 

 • Představení lektora, účastníků – jejich zkušenosti. 
 • Představení možností využití pokročilých funkcí MS Excel v prostředí ÚSC (využití databází při evidenci majetku obcí, analýza dat rozsáhlejších dokumentů – např. položkové seznamy v rámci veřejných zakázek, bezpečnost dokumentů).

2. Podmíněné formátování. Práce s více sešity

 • Podmíněný formát přes hodnotu buňky. 
 • Podmíněný formát přes vzorec.

    Práce s více sešity:

 • Sloučení dat z více tabulek. Propojování sešitů.

3. Funkce a vzorce

 • Vkládání a úprava složitějších vzorců a funkcí. 
 • Příklady použití vybraných funkcí.            

4. Práce s databází

 • Automatický a rozšířený filtr. 
 • Seskupování dat. 
 • Použití souhrnů. 
 • Rozklad textu do sloupců.

5. Kontingenční tabulky

 • Vytváření a úprava KT. 
 • Změny polí a aktualizace KT. 
 • Formátování KT.

6. Pokročilejší práce s daty

 • Ověření dat. 
 • Nabídka „Přejít na – jinak…“ 
 • Odebrání duplicit.

7. Vytváření formulářů a bezpečnost

 • Popisek a tlačítko. 
 • Zaškrtávací políčko a přepínač. 
 • Seznam a pole se seznamem. 
 • Posuvník a číselník.

    Bezpečnost:

 • Zamknutí a sdílení sešitu a listu. 
 • Povolení úpravy oblastí.

8. Závěr kurzu, rekapitulace, otázky, diskuze.


Poznámka:

Seminář probíhá interaktivní formou. Výuka probíhá v učebně vybavené počítači.