Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: DPH u příspěvkových organizací a veřejnoprávních subjektů - videokonference
S připravovanými změnami navazujícími na novelu týkajíí se nového zákona o účetnictví.
Akreditace: MV ČR
AK/VE-223/2022;
MV ČR
AK/PV-486/2022
Lektor: Ing. Monika Bušovská, Ph.D.
Přihlásit
Termín konání: 16. 3. 2023 Číslo kurzu (VS): 23112C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2200 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: On-line
Počet vyuč. hodin: 6
Online kurz  

Komu je kurz určen:


Program je určen zejména pracovníkům a úředníkům ÚSC působícím v rámci ekonomických odborů a oddělení, do jejichž činnosti spadá problematika finančního účetnictví a rozpočtu, a dále ekonomickým pracovníkům neziskových organizací.

Přínos kurzu:


Účastníci získají přehled pravidel o uplatňování DPH u neziskových subjektů a tím také přehled o výhodnosti
či nevýhodnosti registrace neziskového subjektu k DPH. Dále se účastníci seznámí s vybranými praktickými dovednostmi při uplatňování DPH (např. výpočet daně, výpočet nároku na odpočet daně, výpočet poměrného
a částečného nároku na odpočet daně, úprav odpočtu daně, vyplňování kontrolního hlášení atp.) prostřednictvím praktického nácviku jednotlivých výpočtů.

Program kurzu:


1. DPH a neziskové subjekty


2. Předmět DPH ve vztahu k neziskovým subjektům

 • Předmět DPH dle ZDPH.
 • Plnění neziskových subjektů ve vztahu k DPH – činnosti, které jsou / nejsou předmětem DPH.
 • Režim DPH u činností neziskových subjektů
    - činnosti zdanitelné,
    - činnosti osvobozené od daně.

3. Registrace neziskových subjektů k DPH

 • Povinná registrace ze zákona jako plátce
    - z důvodu překročení limitu obratu.
 •  Povinná registrace ze zákona jako identifikovaná osoba
    - důvodu pořízení zboží z jiného členského státu,
    - z důvodu pořízení služeb od osoby neusazené v tuzemsku,
    - z důvodu poskytnutí služeb s místem plnění v jiném členském státě.

4. Povinnosti plátce DPH a identifikované osoby


5. Činnosti, které jsou předmětem DPH – sazby DPH, osvobození od daně


6. Uplatňování nároku na odpočet DPH u neziskových subjektů

 • Odpočet DPH a činnosti, které nejsou předmětem daně, výpočet poměrné části odpočtu daně.
 • Odpočet DPH a činnosti osvobozené od daně, výpočet kráceného odpočtu daně.
 • Pravidla pro uplatňování odpočtu daně, úpravy, opravy a vyrovnání odpočtu daně.

7. Režim přenesení daňové povinnosti


8. Ručení za nezaplacenou daň


9. Kontrolní hlášení


10. Zrušení registrace plátce a zrušení registrace identifikované osoby


Poznámka:

S připravovanými změnami navazujícími na novelu týkajíí se nového zákona o účetnictví.