Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Vyhledávání
Dle místa konání:
v
Dle měsíce konání:
v
Dle oblasti školení:
v
Dle příjmení lektora:
v
Dle názvu kurzu:
v
Dle slov z názvu:
Vyhledat

Klikem na hlavičku sloupců v tabulce můžete řadit zobrazené kurzy dle kritéria vzestupně či sestupně.

Termín(Vzestupně)
Název kurzu
Akreditace
Místo konání
 
28. 5. 2024
úterý
obsazeno
Veřejné zakázky malého rozsahu v praxi - videokonference
Seminář obsahuje aktuální změny.
MV ČR
AK/VE-28/2022;
MV ČR
AK/PV-44/2022
On-line Info
28. 5. 2024
úterý
obsazeno
Základní aspekty provázení rodin v krizi, v rozvodu i po rozvodu v praxi
MPSV ČR
A2023/0400-SP/PC
On-line Info
28. 5. 2024
úterý
obsazeno
Zákon o pozemních komunikacích v aktuálním znění – videokonference
Včetně novely zákona, s účinností od 1.1.2024.
MV ČR
AK/VE-398/2023;
MV ČR
AK/PV-798/2023
On-line Info
29. 5. 2024
středa
obsazeno
Má to dítě ADHD nebo trauma? Jak mu pomůžeme?
MPSV ČR
A2021/1298-SP/PC/PP
On-line Info
30. 5. 2024
čtvrtek
obsazeno
Vybrané otázky opatrovnictví a zastupování z pohledu sociální práce na obecních úřadech a v sociálních službách. Videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2023/1314-SP/PC/PP/VP
MV ČR
AK/VE-13/2024;
MV ČR
AK/PV-31/2024
On-line Info
30. 5. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákon o kontrole (Kontrolní řád) - videokonference
MV ČR
AK/VE-406/2021;
MV ČR
AK/PV-685/2021
On-line Info
30. 5. 2024
čtvrtek
obsazeno
Nový stavební zákon - videokonference
Včetně novel zákona a aktuálních informací o souvisejících prováděcích předpisech. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-416/2021;
MV ČR
AK/PV-697/2021
On-line Info
4. 6. 2024
úterý
obsazeno
Územní plánování - aktuální praxe - videokonference
MV ČR
AK/VE-496/2021;
MV ČR
AK/PV-845/2021
On-line Info
4. 6. 2024
úterý
obsazeno
Příprava odsouzených a spolupráce s Vězeňskou službou ČR - videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2023/1316-SP. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-391/2023;
MV ČR
AK/PV-791/2023
On-line Info
5. 6. 2024
středa
obsazeno
Nouzové a havarijní situace při poskytování sociální služby
MPSV ČR
A2023/0693-SP/PC/VP
On-line Info
6. 6. 2024
čtvrtek
obsazeno
Doručování ve veřejné i soukromé sféře - videokonference
MV ČR
AK/VE-17/2023;
MV ČR
AK/PV-35/2023
On-line Info
6. 6. 2024
čtvrtek
obsazeno
Obec jako zřizovatel – kompetence obce ke školám a školským příspěvkovým organizacím, jichž je zřizovatelem - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
A: 27.5. odebrána Jitka Melicharová, Město Slatiňany.
MV ČR
AK/VE-481/2021;
MV ČR
AK/PV-807/2021
On-line Info
6. 6. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákon o obcích a zákon o úřednících pro každodenní úřední praxi - videokonference
MV ČR
AK/PV-802/2021
On-line Info
7. 6. 2024
pátek
obsazeno
Ochrana dětí na internetu
MPSV ČR
A2022/0538-SP/PC
On-line Info
7. 6. 2024
pátek
obsazeno
Exekuce a oddlužení v práci se zadluženým klientem z hlediska sociální práce - základní přehled problematiky
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2024/0415-SP/VP
On-line Info
7. 6. 2024
pátek
obsazeno
Work-life balance jako účinná prevence proti syndromu vyhoření
MPSV ČR
A2022/0561-SP/PC/VP
On-line Info
11. 6. 2024
úterý
obsazeno
Katastr nemovitostí se zaměřením na průběh vkladového řízení, aktuální otázky spojené se zápisem práv k nemovitým věcem. Videokonference
MV ČR
AK/VE-268/2021;
MV ČR
AK/PV-473/2021
On-line Info
11. 6. 2024
úterý
obsazeno
Stavební dozor, zvláštní pravomoci stavebního úřadu a odpovědnost osob při výstavbě - videokonference
Výklad postupů stavebních úřadů podle současně platných předpisů a postupů podle nového stavebního zákona. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-316/2021;
MV ČR
AK/PV-528/2021
On-line Info
11. 6. 2024
úterý
obsazeno
Psychická zátěž při výkonu kontrolní činnosti a místních šetření - jak ji eliminovat a nenechat se ovlivnit. Videokonference
MV ČR
AK/VE-138/2022;
MV ČR
AK/PV-279/2022
On-line Info
12. 6. 2024
středa
obsazeno
Zákon o sociálních službách – přehled aktualit, novinek a jejich obecných dopadů do praxe - videokonference
Včetně legislativní změny účinné od 1.7.2024. Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/1179-SP/PC/PP/VP
MV ČR AK/VE-516/2021;
MV ČR AK/PV-39/2019
On-line Info
12. 6. 2024
středa
obsazeno
Základní principy empatické komunikace pro pracovníky v sociální oblasti
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2021/0414-SP/PC/VP
On-line Info
12. 6. 2024
středa
obsazeno
Čím může být dítě na 1. stupni ZŠ ohroženo a co pro něho můžeme udělat?
MPSV ČR
A2021/0087-SP/PC/PP
On-line Info
13. 6. 2024
čtvrtek
obsazeno
Základní aspekty mezinárodněprávní ochrany dětí v praxi - úvod do problematiky. Videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2020/0287-SP/VP
MV ČR
AK/VE-347/2022;
MV ČR
AK/PV-700/2022
On-line Info
13. 6. 2024
čtvrtek
obsazeno
GDPR při využívání údajů z informačních systémů veřejné správy - videokonference
MV ČR
AK/VE-9/2022;
MV ČR
AK/PV-10/2022
On-line Info
13. 6. 2024
čtvrtek
obsazeno
Etika v profesním životě pracovníků v sociální oblasti - praktický úvod do problematiky
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2021/0415-SP/PC/VP
On-line Info
14. 6. 2024
pátek
obsazeno
Základní principy komunikace s agresivním klientem
MPSV ČR
A2020/0016-SP/PC/VP
On-line Info
14. 6. 2024
pátek
obsazeno
Když člověk nechce být v zařízení sociálních služeb aneb vážně míněný nesouhlas
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2023/1317-SP/PC/VP
On-line Info
18. 6. 2024
úterý
obsazeno
Nárok na jednotlivé sociální dávky a postupy při vyřizování; zaměřeno na dávky Státní sociální podpory a dávky Hmotné nouze
Příprava na postupnou digitalizaci dávek a přechod na novou dávku sociální pomoci.
MPSV ČR
A2021/0134-SP/PC/VP
On-line Info
18. 6. 2024
úterý
obsazeno
Poplatky za komunální odpad – videokonference
MV ČR
AK/VE-393/2023;
MV ČR
AK/PV-793/2023
On-line Info
18. 6. 2024
úterý
obsazeno
Dokazování ve správním řízení - videokonference
MV ČR
AK/VE-46/2024;
MV ČR
AK/PV-117/2024
On-line Info
19. 6. 2024
středa
obsazeno
Komunikace s lidmi s duševním onemocněním 2
MPSV ČR
A2022/0806-SP/PC
On-line Info
20. 6. 2024
čtvrtek
obsazeno
Stavby na cizích pozemcích - videokonference
MV ČR
AK/VE-481/2022;
MV ČR
AK/PV-1005/2022
On-line Info
20. 6. 2024
čtvrtek
obsazeno
Možnosti sociální práce s rodinou v azylovém domě
MPSV ČR
A2022/0149-SP/PC
On-line Info
20. 6. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákoník práce v kontextu potřeb veřejné správy - aktuálně, přehledně, prakticky. Videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení. Včetně nových předpisů dle novely ZP.
MV ČR
AK/VE-503/2022;
MV ČR
AK/PV-1053/2022
On-line Info
20. 6. 2024
čtvrtek
obsazeno
Živnostenský zákon - videokonference
S důrazem na základní aspekty této problematiky pohledem právního zástupce podnikatele.
MV ČR
AK/VE-150/2022;
MV ČR
AK/PV-298/2022
On-line Info
21. 6. 2024
pátek
obsazeno
Sociálně-právní ochrana dětí v právu a praxi. Aktuální přehled problematiky. Videokonference.
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/0418-SP. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-174/2021;
MV ČR
AK/PV-306/2021
On-line Info
21. 6. 2024
pátek
obsazeno
Základy krizové komunikace
MPSV ČR
A2021/0689-SP/PC
On-line Info
21. 6. 2024
pátek
obsazeno
Vybrané relaxační techniky pro potřeby pracovníků v sociální oblasti
MPSV ČR
A2022/0559-SP/PC/VP
On-line Info
25. 6. 2024
úterý
obsazeno
Obecné požadavky na výstavbu v praxi - videokonference
Včetně stručné informace o této problematice v připravované prováděcí vyhlášce k novému stavebnímu zákonu č. 283/2021 Sb.
MV ČR
AK/VE-26/2022;
MV ČR
AK/PV-40/2022
On-line Info
25. 6. 2024
úterý
obsazeno
Čeština mluvená a psaná - jaké volit vhodné výrazové prostředky pro různé komunikační situace. Videokonference
MV ČR
AK/VE-360/2022;
MV ČR
AK/PV-725/2022
On-line Info
25. 6. 2024
úterý
obsazeno
Povolování staveb podle zákona č. 416/2009 Sb. (liniový zákon) - videokonference
Výklad postupů podle liniového zákona ve znění účinném po 1. 7. 2024.
MV ČR
AK/VE-318/2021;
MV ČR
AK/PV-530/2021
On-line Info
27. 6. 2024
čtvrtek
obsazeno
Revize spisového plánu a řádu - videokonference
MV ČR
AK/VE-87/2021;
MV ČR
AK/PV-137/2021
On-line Info
27. 6. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákon o obcích a zákon o úřednících pro každodenní úřední praxi - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/PV-802/2021
On-line Info
27. 6. 2024
čtvrtek
obsazeno
Úhrady za sociální služby - základní přehled problematiky
Změny úhradové vyhlášky k 1.7.2024.
MPSV ČR
A2021/1297-SP/PC
On-line Info
28. 6. 2024
pátek
obsazeno
Aktivizace seniorů, základní metody, otázky a cíle
MPSV ČR
A2022/0945-SP/PC
On-line Info
28. 6. 2024
pátek
obsazeno
Opatrovnická rada - efektivní institut podpory opatrovníka i ochrany osoby pod opatrovnictvím
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2024/0406-SP/PC/PP/VP
On-line Info
9. 7. 2024
úterý
obsazeno
Příspěvek na péči a posuzování stupně závislosti
Včetně novely účinné od 7/2024.
MPSV ČR
A2021/0089-SP/PC
On-line Info
11. 7. 2024
čtvrtek
obsazeno
Praktické výpočty sociálních dávek - Dávky vyplácené Úřadem práce ČR
MPSV ČR
A2021/0796-SP/VP
On-line Info
16. 7. 2024
úterý
obsazeno
Územní samospráva přehledně a v příkladech - videokonference
MV ČR
AK/VE-134/2022;
MV ČR
AK/PV-260/2022
On-line Info
16. 7. 2024
úterý
obsazeno
Obec a nájemné z bytů, úhrady služeb, včetně problematiky neplatičů a novely zákona č. 67/2013 Sb. - videokonference
Dílčí novela od 1. 1. 2024.
MV ČR
AK/VE-186/2023;
MV ČR
AK/PV-386/2023
On-line Info
18. 7. 2024
čtvrtek
obsazeno
Krok za krokem zřizovací listinou školské příspěvkové organizace - videokonference
MV ČR
AK/VE-266/2021;
MV ČR
AK/PV-471/2021
On-line Info
18. 7. 2024
čtvrtek
obsazeno
Úhrady za sociální služby - základní přehled problematiky
Změny úhradové vyhlášky k 1.7.2024.
MPSV ČR
A2021/1297-SP/PC
On-line Info
23. 7. 2024
úterý
obsazeno
Vnitřní předpisy úřadů obcí a měst – jak na jejich tvorbu? Videokonference
MV ČR
AK/VE-15/2024 ;
MV ČR
AK/PV-33/2024
On-line Info
25. 7. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zvláštní pravomoci stavebního úřadu - videokonference
Včetně stručné informace o této problematice podle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb.
MV ČR
AK/VE-349/2022;
MV ČR
AK/PV-702/2022
On-line Info
25. 7. 2024
čtvrtek
obsazeno
Český jazyk v kontextu potřeb veřejné správy – videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-363/2022;
MV ČR
AK/PV-729/2022
On-line Info
1. 8. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákon o sociálních službách – přehled aktualit, novinek a jejich obecných dopadů do praxe - videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/1179-SP/PC/PP/VP.
MV ČR
AK/VE-28/2019;
MV ČR AK/PV-39/2019
On-line Info
2. 8. 2024
pátek
obsazeno
Hodnocení a zvyšování kvality sociální služby
MPSV ČR
A2024/0062-SP/PC/VP
On-line Info
6. 8. 2024
úterý
obsazeno
Nárok na jednotlivé sociální dávky a postupy při vyřizování; zaměřeno na dávky Státní sociální podpory a dávky Hmotné nouze
Připravované změny - digitalizace dávek.
MPSV ČR
A2021/0134-SP/PC/VP
On-line Info
6. 8. 2024
úterý
obsazeno
Vztahy zřizovatele a ředitele školské příspěvkové organizace - videokonference
MV ČR
AK/VE-340/2022;
MV ČR
AK/PV-687/2022
On-line Info
8. 8. 2024
čtvrtek
obsazeno
Jak aplikovat zákon o obcích v každodenní praxi jednoduše a efektivně - videokonference
MV ČR
AK/VE-9/2022;
MV ČR
AK/PV-8/2022
On-line Info
13. 8. 2024
úterý
obsazeno
Obec jako pronajímatel a propachtovatel nemovitého majetku (s výjimkou nájmu pro bydlení) - videokonference
MV ČR
AK/VE-189/2023;
MV ČR
AK/PV-389/2023
On-line Info
15. 8. 2024
čtvrtek
obsazeno
Doručování ve veřejné i soukromé sféře - videokonference
MV ČR
AK/VE-17/2023;
MV ČR
AK/PV-35/2023
On-line Info
22. 8. 2024
čtvrtek
obsazeno
Školská legislativa pro zřizovatele - videokonference
MV ČR
AK/VE-343/2022;
MV ČR
AK/PV-690/2022
On-line Info
22. 8. 2024
čtvrtek
obsazeno
Nový stavební zákon - videokonference
Včetně novel zákona a aktuálních informací o souvisejících prováděcích předpisech.
MV ČR
AK/VE-416/2021;
MV ČR
AK/PV-697/2021
On-line Info
28. 8. 2024
středa
obsazeno
Nouzové a havarijní situace při poskytování sociální služby
MPSV ČR
A2023/0693-SP/PC/VP
On-line Info
29. 8. 2024
čtvrtek
obsazeno
Čeština mluvená a psaná - jaké volit vhodné výrazové prostředky pro různé komunikační situace. Videokonference
MV ČR
AK/VE-360/2022;
MV ČR
AK/PV-725/2022
On-line Info
5. 9. 2024
čtvrtek
obsazeno
Školská legislativa pro zřizovatele - videokonference
MV ČR
AK/VE-343/2022;
MV ČR
AK/PV-690/2022
On-line Info
10. 9. 2024
úterý
obsazeno
Opravné prostředky proti rozhodnutím Úřadu práce ČR v oblasti nepojistných sociálních dávek
Včetně připravovaných změn v oblasti nepojistných dávek.
MPSV ČR
A2022/0155-SP/PC
On-line Info
17. 9. 2024
úterý
obsazeno
Povolení užívání staveb a změny v jejich užívání - videokonference
Výklad postupů podle nového stavebního zákona.
MV ČR
AK/VE-407/2022;
MV ČR
AK/PV-850/2022
On-line Info
17. 9. 2024
úterý
obsazeno
Matriční praxe aktuálně a prakticky - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR AK/VE-81/2024;
MV ČR AK/PV-201/2024
On-line Info
18. 9. 2024
středa
obsazeno
Revitalizace sociální služby (Revize vnitřních pravidel a postupů realizace sociální služby)
MPSV ČR
A2024/0063-SP/VP
On-line Info
19. 9. 2024
čtvrtek
obsazeno
Právo na informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-372/2020;
MV ČR
AK/PV-552/2020
On-line Info
24. 9. 2024
úterý
obsazeno
Vliv nového stavebního zákona na přípravu staveb veřejného sektoru - videokonference
Pozornost bude věnována i digitalizaci stavebního řízení.
MV ČR
AK/VE-329/2022;
MV ČR
AK/PV-659/2022
On-line Info
24. 9. 2024
úterý
obsazeno
Legislativa v památkové péči a příklady z praxe - videokonference
MV ČR
AK/VE-57/2023;
MV ČR
AK/PV-111/2023
On-line Info
26. 9. 2024
čtvrtek
obsazeno
Když klient pobytového zařízení nemá na plnou úhradu - základní postupy
MPSV ČR
A2021/0686-SP/VP
On-line Info
26. 9. 2024
čtvrtek
obsazeno
Právní úprava nepůvodních invazních druhů (invazní zavlečené druhy) - videokonference
Praktické poznámky k možnostem postupu proti živočišným druhům z důvodu přenosu zoonóz.
MV ČR
AK/VE-518/2021;
MV ČR
AK/PV-885/2021
On-line Info
1. 10. 2024
úterý
obsazeno
Obec a nájemné z bytů, úhrady služeb, včetně problematiky neplatičů a novely zákona č. 67/2013 Sb. - videokonference
Dílčí novela od 1.1.2024.
MV ČR
AK/VE-186/2023;
MV ČR
AK/PV-386/2023
On-line Info
3. 10. 2024
čtvrtek
obsazeno
Vztahy zřizovatele a ředitele školské příspěvkové organizace - videokonference
MV ČR
AK/VE-340/2022;
MV ČR
AK/PV-687/2022
On-line Info
4. 10. 2024
pátek
obsazeno
Základní principy obrany proti agresi a manipulaci pro pracovníky v sociální oblasti
MPSV ČR
A2022/0952-SP/PC/VP
On-line Info
8. 10. 2024
úterý
obsazeno
Nový stavební zákon - videokonference
Výklad postupů podle nového stavebního zákona.
MV ČR
AK/VE-416/2021;
MV ČR
AK/PV-697/2021
On-line Info
10. 10. 2024
čtvrtek
obsazeno
Úprava písemností dle normy ČSN 01 6910 - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/PV-817/2021
On-line Info
15. 10. 2024
úterý
obsazeno
Změny v povolování staveb ve vazbě na jednotlivé typy staveb - videokonference
Pozornost bude věnována i digitalizaci stavebního řízení.
MV ČR
AK/VE-9/2024;
MV ČR
AK/PV-27/2024
On-line Info
17. 10. 2024
čtvrtek
obsazeno
Inventarizace majetku a závazků u ÚSC a příspěvkových organizací dle platné legislativy - videokonference
MV ČR
AK/VE-197/2023;
MV ČR
AK/PV-404/2023
On-line Info
17. 10. 2024
čtvrtek
obsazeno
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu obcí - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-199/2022;
MV ČR
AK/PV-425/2022
On-line Info
24. 10. 2024
čtvrtek
obsazeno
Čeština mluvená a psaná - jaké volit vhodné výrazové prostředky pro různé komunikační situace. Videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-360/2022;
MV ČR
AK/PV-725/2022
On-line Info
25. 10. 2024
pátek
obsazeno
Ochrana dětí na internetu
MPSV ČR
A2022/0538-SP/PC
On-line Info
29. 10. 2024
úterý
obsazeno
Kontrola hospodaření příspěvkových organizací - videokonference
MV ČR
AK/VE-19/2022;
MV ČR
AK/PV-33/2022
On-line Info
31. 10. 2024
čtvrtek
obsazeno
Datové schránky v praxi - videokonference
MV ČR
AK/VE-133/2022;
MV ČR
AK/PV-259/2022
On-line Info
31. 10. 2024
čtvrtek
obsazeno
Sociální kurátor v kontextu prevence sociálně patologických jevů - úvod do činnosti v rámci specifické sociální práce - videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2023/1315-SP/VP
MV ČR
AK/VE-37/2021;
MV ČR
AK/PV-49/2021
On-line Info
31. 10. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
Se zaměřením na zkušenosti s aplikací stavebních předpisů (jednotné environmentální stanovisko) od 1. 7. 2024, aktuální stav novely lesního zákona.
MV ČR
AK/VE-265/2021;
MV ČR
AK/PV-470/2021
On-line Info
1. 11. 2024
pátek
obsazeno
Dávky pro osoby se zdravotním postižením v současné teorii a praxi - základní přehled problematiky
MPSV ČR
A2021/0687-SP
On-line Info
5. 11. 2024
úterý
obsazeno
Aplikace zákona o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě
MPSV ČR
A2022/0770-SP/PC
On-line Info
5. 11. 2024
úterý
obsazeno
Dotčené orgány a jejich závazná stanoviska v řízeních podle stavebního zákona - videokonference
Výklad postupů podle změněných zvláštních právních předpisů.
MV ČR
AK/VE-320/2021;
MV ČR
AK/PV-532/2021
On-line Info
6. 11. 2024
středa
obsazeno
Etika v profesním životě pracovníků v sociální oblasti - praktický úvod do problematiky
MPSV ČR
A2021/0415-SP/PC/VP
On-line Info
7. 11. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - videokonference
MV ČR
AK/VE-496/2022;
MV ČR
AK/PV-1026/2022
On-line Info
7. 11. 2024
čtvrtek
obsazeno
Český jazyk v kontextu potřeb veřejné správy – videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-363/2022;
MV ČR
AK/PV-729/2022
On-line Info
7. 11. 2024
čtvrtek
obsazeno
Hospodaření školských příspěvkových organizací pro potřeby úřadů ÚSC - videokonference
MV ČR
AK/VE-344/2022;
MV ČR
AK/PV-691/2022
On-line Info
12. 11. 2024
úterý
obsazeno
Technický dozor stavebníka a dozor projektanta v kontextu potřeb ÚSC - videokonference
MV ČR
AK/VE-172/2021;
MV ČR
AK/PV-304/2021
On-line Info
12. 11. 2024
úterý
obsazeno
Příprava odsouzených a spolupráce s Vězeňskou službou ČR - videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2023/1316-SP. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-391/2023;
MV ČR
AK/PV-791/2023
On-line Info
14. 11. 2024
čtvrtek
obsazeno
Příprava podkladů pro jednání orgánů obce (zápisy, usnesení, jednací řády) – videokonference
MV ČR
AK/VE-237/2023;
MV ČR
AK/PV-492/2023
On-line Info
14. 11. 2024
čtvrtek
obsazeno
Nezbytná cesta a některé další zásahy do vlastnictví pozemků a staveb - videokonference
MV ČR
AK/VE-395/2023;
MV ČR
AK/PV-795/2023
On-line Info
19. 11. 2024
úterý
obsazeno
Stavební práce na kulturních památkách, stávající legislativa a praxe - videokonference
MV ČR
AK/VE-55/2023;
MV ČR
AK/PV-106/2023
On-line Info
20. 11. 2024
středa
obsazeno
Základy krizové komunikace
MPSV ČR
A2021/0689-SP/PC
On-line Info
21. 11. 2024
čtvrtek
obsazeno
Písemná a elektronická komunikace v úřední praxi - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-408/2021;
MV ČR
AK/PV-687/2021
On-line Info
21. 11. 2024
čtvrtek
obsazeno
Vážně míněný nesouhlas a detence v sociálních službách z pohledu sociálních služeb i opatrovníka (při přijetí, v průběhu i při ukončování soc. služby)
MPSV ČR
A2021/0797-SP/PC/VP
On-line Info
26. 11. 2024
úterý
obsazeno
Ochrana osobních údajů v podmínkách územních samosprávných celků - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-200/2022;
MV ČR
AK/PV-426/2022
On-line Info
28. 11. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákon o pozemních komunikacích v aktuálním znění – videokonference
MV ČR
AK/VE-398/2023;
MV ČR
AK/PV-798/2023
On-line Info
28. 11. 2024
čtvrtek
obsazeno
Obec jako pronajímatel a propachtovatel nemovitého majetku (s výjimkou nájmu pro bydlení) - videokonference
MV ČR
AK/VE-189/2023;
MV ČR
AK/PV-389/2023
On-line Info
3. 12. 2024
úterý
obsazeno
Katastr nemovitostí se zaměřením na průběh vkladového řízení, aktuální otázky spojené se zápisem práv k nemovitým věcem. Videokonference
MV ČR
AK/VE-268/2021;
MV ČR
AK/PV-473/2021
On-line Info
4. 12. 2024
středa
obsazeno
Účinně proti stresu a vyhoření pracovníků v sociální oblasti - praktický úvod do problematiky
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2021/0416-SP/PC/VP
On-line Info
5. 12. 2024
čtvrtek
obsazeno
Úřední a obchodní korespondence - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-14/2024;
MV ČR
AK/PV-32/2024
On-line Info
10. 12. 2024
úterý
obsazeno
Vedení úřední desky v praxi a rozsah povinně zveřejňovaných informací - videokonference
MV ČR
AK/VE-293/2022;
MV ČR
AK/PV-609/2022
On-line Info
10. 12. 2024
úterý
obsazeno
Stavební dozor, zvláštní pravomoci stavebního úřadu a odpovědnost osob při výstavbě - videokonference
Výklad postupů podle nového stavebního zákona.
MV ČR
AK/VE-316/2021;
MV ČR
AK/PV-528/2021
On-line Info
11. 12. 2024
středa
obsazeno
Rozvoj osobnosti pracovníka v sociální oblasti
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2021/0420-SP/PC/VP
On-line Info
12. 12. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákon o sociálních službách – přehled aktualit, novinek a jejich obecných dopadů do praxe - videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/1179-SP/PC/PP/VP. Seznámení s aktuálním legislativním vývojem.
MV ČR AK/VE-516/2021;
MV ČR AK/PV-39/2019
On-line Info
12. 12. 2024
čtvrtek
obsazeno
Stavby na cizích pozemcích - videokonference
MV ČR
AK/VE-481/2022;
MV ČR
AK/PV-1005/2022
On-line Info
17. 12. 2024
úterý
obsazeno
Katastr nemovitostí se zaměřením na průběh vkladového řízení, aktuální otázky spojené se zápisem práv k nemovitým věcem. Videokonference
MV ČR
AK/VE-268/2021;
MV ČR
AK/PV-473/2021
On-line Info
19. 12. 2024
čtvrtek
obsazeno
Úprava písemností dle normy ČSN 01 6910 - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/PV-817/2021
On-line Info
23. 1. 2025
čtvrtek
obsazeno
Aktuální změny v systému sociálního zabezpečení – současné i plánované
MPSV ČR
A2022/1193-SP/PC/VP
On-line Info