Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Rekvalifikace
Kurzy na míru
MBA
Informace o kurzu
Název kurzu: Zákon o obcích a zákon o úřednících pro každodenní úřední praxi
Akreditace: MV ČR
AK/PV-27/2016
Lektor: Mgr. Petr Kuš
Přihlásit
Termín konání: 27. 2. 2020 Číslo kurzu (VS): 20401
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:30 Cena bez DPH: 1990 Kč
Místo konání: Liberec Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Hotel Liberec, Šaldovo náměstí 1345/6, Liberec
Počet vyuč. hodin: 6
Bariérový přístup  

Komu je kurz určen:


Seminář je určen prakticky všem úředníkům ÚSC, kteří si chtějí prohloubit znalosti z oblasti fungování obcí a činnosti úředníků, tak jak jsou zakotveny v zákoně o obcích a v zákoně o úřednících ÚSC

Přínos kurzu:


Cílem vzdělávacího programu je v uceleném pojetí představit zákon o obcích a zákon o úřednících ÚSC, a to s ohledem na každodenní praxi úředníků ÚSC. Cílem programu je prohloubení a upevnění znalostí úředníků v oblasti těchto pro ÚSC základních norem, a to i prostřednictvím příkladů z praxe.

Program kurzu:


1. Úvod


2. Zákon o obcích

 • zastupitelstvo
 • rada
 • starosta
 • tajemník obecního úřadu
 • obecní úřad
 • občan
 • zastupitel
 • kontrola
 • hospodaření s majetkem
 • rozpočet
 • a další

3. Zákon o úřednících

 • úředník a neúředník,
 • vedoucí úředník a vedoucí úřadu
 • správní činnosti
 • povinnosti úředníka
 • výběrová řízení a další…

4. Řešení konkrétních problémů z praxe

5. Závěr (diskuze, dotazy)


 


Poznámka: